อาจารย์ นิติ มธ. ตั้งคำถาม หลัง มหาเถรสมาคม สั่งห้าม ภิกษุ-สามเณร เรียนวิชาอย่างคฤหัสถ์

อาจารย์ นิติ มธ. ตั้งคำถาม หลัง มหาเถรสมาคม สั่งห้าม ภิกษุ-สามเณร เรียนวิชาอย่างคฤหัสถ์

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม รศ.อานนท์ มาเม้า อ.ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เผยแพร่คำสั่งมหาเถรสมาคมที่ 1/2564 เรื่อง กรณีพระภิกษุสามเณรเรียนวิชา หรือ สอบแข่งขัน หรือ สอบคัดเลือกอย่างคฤหัสถ์ พ.ศ. 2564

โดยเนื้อหาประกาศ ระบุว่า ห้ามพระภิกษุสามเณรสอบแข่งขัน หรือสอบคัดเลือก เพื่อเข้ารับราชการ หรือทำงานในหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่เป็นกรณีพระภิกษุสามเณรเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง สำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หรือ ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ และตำแหน่งอื่นที่กำหนดไว้สำหรับพระภิกษุสามเณรเป็นการเฉพาะ ตามพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562

ทั้งห้ามแข่งขัน สอบคัดเลือก เพื่อรับทุนการศึกษาจากหน่วยงานรัฐ เว้นแต่ เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ที่ได้กำหนดไว้เป็นทุนสำหรับพระภิกษุ สามเณรเป็นการเฉพาะ หรือจัดสรรเพื่อเกื้อหนุนพระพุทธศาสนา

นอกจากนี้ ยังห้ามเรียนวิชาอย่างคฤหัสถ์ เว้นแต่ วิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนา หรือ เข้าศึกษาในมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

หากฝ่าฝืน ให้ตักเตือน และหากกระทำซ้ำ ให้ขับออกจากวัด และรายงานเจ้าคณะจังหวัดทราบ

ทั้งนี้ รศ.อานนท์ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ตลกปะครับ วิชานิติศาสตร์ ใคร ๆ ก็รู้ว่าเป็น “วิชาอย่างคฤหัสถ์” โดยแท้ เพราะเกี่ยวข้องกฎหมายที่กำกับวิถีชีวิตทางโลกในทุกมิติ ตั้งแต่กฎหมายภายในประเทศยันกฎหมายระหว่างประเทศ
แต่วิชานี้ ล่าสุดมหาเถรสมาคมออกคำสั่ง
ห้ามพระภิกษุสามเณรเรียน เว้นแต่จะเรียนที่มหาวิทยาลัยสงฆ์
ดังนั้น พระภิกษุสามเณรจะเรียนนิติศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์ไม่ได้ เพราะถูกห้าม แต่เรียนที่มหาจุฬาฯได้ เพราะเปิดสอนนิติศาสตร์ ไม่ต้องห้ามตามประกาศ
ตกลงตรรกะคือจำกัดวิชาที่เรียน?
หรือจำกัดสถาบันที่สอนไว้เฉพาะแก่มหาวิทยาลัยสงฆ์?
ดังนั้น จึงทำให้เห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยสงฆ์สอนวิชาคฤหัสถ์แก่พระแก่เณรได้
แต่มหาวิทยาลัยคฤหัสถ์สอนวิชาคฤหัสถ์แก่พระแก่เณรไม่ได้
สงสารพระเณรนะครับ”

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้ไทยปิดฉากศึกยกน้ำหนักยุวชน เก็บเพิ่ม 1 ทอง รวมกวาด 5 ทอง สมาคมฯยกเหล็กพอใจผลงาน
บทความถัดไปสุราษฎร์ เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในอ่าวไทย เตือนเดินเรือด้วยความระมัดระวัง