‘กรมศิลป์’ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 กรมศิลปากรได้จัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมพระเกียรติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจตลอดจนการสืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค ประกอบด้วย การจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ครั้งที่ 3 มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายเรื่องโครงการพระราชดำริป่ารักน้ำ บริษัทดอยคำฯ : สืบสาน รักษาต่อยอด พระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 10 เผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการอนุรักษ์ป่าและการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ในวันที่ 26 ก.ค.66 เวลา 13.30 – 16.30 น. ที่อาคารดำรงราชานุภาพ (อาคารถาวรวัตถุ) ถ.หน้าพระธาตุ

นายพนมบุตร กล่าวต่อว่า การจัดนิทรรศการเฉลิมอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และวีดิทัศน์อาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เผยแพร่พระราชประวัติและกรณียกิจนานัปการด้านศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ อาทิ ด้านศิลปะการแสดงนาฎศิลป์และดนตรี โดยเฉพาะการจัดแสดงโขน ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดโขนกลางแปลงพระราชทานแก่ประชาชนในวาระสำคัญต่างๆ ด้านศิลปะดนตรีสากล ด้านศิลปกรรม และด้านจิตรกรรม ทรงพระปรีชาสามารถด้านการวาดภาพลายเส้นและการ์ตูน ทรงนำมาใช้ในการออกแบบบัตรที่พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย เช่น บัตรทรงขอบใจ และบัตรพระราชทานพรปีใหม่ สามารถรับชมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมศิลปากร

“นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง เถลิงรัชช์หัตถศิลป์ ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โบราณวัตถุที่นำมาจัดแสดง อาทิ แผ่นไม้สลักเครื่องราชกกุธภัณฑ์และดอกพิกุลทอง ดอกพิกุลเงินสมัยรัตนโกสินทร์ หนังสือสมุดไทย ฝาบาตรและเชิงบาตรประดับมุกที่ระลึกงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 5 นอกจากนี้ยังมีงานศิลปกรรมในการพระราชพิธีบรมราชภิเษก และผลงานศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศ์ ซึ่งสำนักช่างสิบหมู่สร้างสรรค์ขึ้น อาทิ ตราสัญลักษณพระราชพิธีบรมราชภิเษก พุทธศักราช 2562 คนโทน้ำอภิเษก จ.นนทบุรี หีบพระศรีพร้อมลูกหีบ 3 องค์ ผู้สนใจชมได้จนถึงวันที่ 17 ก.ย.66 พร้อมกันนี้ยังมีการกิจกรรมปลูกต้นไม้ และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดพื้นที่พิพิธภัณฑ์ แหล่งโบราณสถานและอุทยานประวัติศาสตร์อีกด้วย” อธิบดีกรมศิลปากร กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image