ปปง.สั่งอายัดทรัพย์ 34 รายการ ‘อภิมุขและพวก’ ฐานฉ้อโกงหุ้น MORE 5.3 พันล้านบาท

แฟ้มภาพ

ปปง.สั่งอายัดทรัพย์ 34 รายการ ‘อภิมุขและพวก’ ฐานฉ้อโกงหุ้น MORE 5.3 พันล้านบาท

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน นายเทพสุ บวรโชติดารา รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า สำนักงาน ปปง.ได้ดำเนินการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รวมถึง “นายอภิมุข บำรุงวงศ์ กับพวก” ซึ่งมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงตามประมวลกฎหมายอาญา อันมีลักษณะเป็นปกติธุระ อันเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3(18) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542

การอายัดทรัพย์สินครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 34 รายการ ซึ่งเป็นเงิน หรือหลักทรัพย์ที่ซื้อต่อเนื่องจากเงินที่ได้จากการขายหุ้น MORE หรือ MORE-R ของบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) รวมมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 5,300 ล้านบาท พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน คือนับตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566

ทั้งนี้ สำนักงาน ปปง.มุ่งเน้นการสืบสวนขยายผลเพื่อนำไปสู่การยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในรายคดีดังกล่าว รวมทั้งรายคดีอื่น โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการตัดวงจรอาชญากรรมเกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานและตัดเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิด

ในขณะเดียวกัน ถ้าปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน สำนักงาน ปปง.ก็จะพิจารณาดำเนินการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

Advertisement

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image