ราชทัณฑ์ ไล่ออก-ให้ออก 4 ผู้คุม ช่วยผู้ต้องขังหลบหนี-ถอดเครื่องพันธนาการ-นำยาเส้นเข้าเรือนจำ ขาดงานเกิน 15 วัน

ราชทัณฑ์ ไล่ออก-ให้ออก 4 ผู้คุม ช่วยผู้ต้องขังหลบหนี-ถอดเครื่องพันธนาการ-นำยาเส้น เข้าเรือนจำ ขาดงานเกิน 15 วัน

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำกรมราชทัณฑ์ (อ.ก.พ.) ครั้งที่ 1/2566 พิจารณาลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย โดยที่ประชุมมีมติลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย จำนวนทั้งสิ้น 4 ราย (ไล่ออก 3 ราย ให้ออกจากราชการ 1 ราย) รายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

1.กรณีปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ โดยมีพฤติการณ์จงใจฝ่าฝืนมาตรการของกรมราชทัณฑ์ ด้านการควบคุมผู้ต้องขัง โดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเป็นเหตุให้ผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาคดี วางแผนกับบุคคลภายนอกหลบหนีการควบคุมที่ศาลอาญารัชดา (ไล่ออกจำนวน 1 ราย) และอีก 1 ราย มีพฤติการณ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังถอดเครื่องพันธนาการหลบหนีการควบคุมของเจ้าหน้าที่ที่ศาลอาญารัชดา (ให้ออกจากราชการจำนวน 1 ราย)

2.กรณีประพฤติชั่วและทุจริตต่อหน้าที่ลักลอบนำยาเส้นเข้าไปให้ผู้ต้องขังในเรือนจำโดยได้รับเงินค่าตอบแทน (ไล่ออกจำนวน 1 ราย)

Advertisement

3.กรณีขาดราชการติดต่อกันเกิน 15 วันไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร (ไล่ออกจำนวน 1 ราย)

นายอายุตม์กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ ยังคงมุ่งสู่การปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน และเน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัด ยึดถือกฎ ระเบียบ และมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านควบคุมดูแลผู้ต้องขัง (SOPs) อย่างเคร่งครัด พร้อมส่งเสริมคุณธรรม 5 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู และหากพบเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์กระทำผิดจริงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจะถูกลงโทษขั้นเด็ดขาด เพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างกับข้าราชการรายอื่น อีกทั้ง ตนยังได้กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ทั่วประเทศให้เข้มงวดกวดขันในเรื่องของการควบคุมผู้ต้องขัง มิให้เกิดการรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่ผู้ต้องขังให้ได้รับสิทธิพิเศษเหนือผู้ต้องขังรายอื่น โดยขอให้ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ด้วยความเท่าเทียม และเสมอภาคกัน

หากพบเห็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์รายใดกระทำผิด หรือเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด กรมราชทัณฑ์ได้เปิดช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์ถึงอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ http://protect.moj.go.th หรืออีเมล์ [email protected] หรือทางโทรศัพท์ 0-2967-2222

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image