‘สุนีย์ ไชยรส’ เสนอ ครม. มีมติพิเศษจ่าย ‘เงินอุดหนุนเด็กถ้วนหน้า’ เร่งด่วน!! บรรเทาทุกข์ครอบครัวเด็กเล็ก

ภาพประกอบ จากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ ช่วยเด็กยากจนในช่วงโควิดระบาดระลอกใหม่

‘สุนีย์ ไชยรส’ เสนอ ครม. มีมติพิเศษจ่าย ‘เงินอุดหนุนเด็กถ้วนหน้า’ เร่งด่วน!! บรรเทาทุกข์ครอบครัวเด็กเล็ก

เมื่อวันที่ 18 มกราคม สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา (จีดีอาร์ไอ) ร่วมกับ คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กศูนย์ถ้วนหน้า และภาคเครือข่าย จัดเสวนาออนไลน์หาทางออก “เพื่ออนาคตที่เป็นธรรมและยั่งยืน ต้องให้เด็กชนะ” ทางเพจเฟซบุ๊กจีดีอาร์ไอ โดย นางสุนี ไชยรส คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กศูนย์ถ้วนหน้า กล่าวว่า สวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 0-6 ปี 600 บาทต่อเดือน ปัจจุบันยังเป็นลักษณะให้เฉพาะเด็กในครัวเรือนยากจน ที่มีรายได้รวมกันไม่เกิน 1 แสนบาทต่อปี

ได้ทำให้เกิดช่องว่างที่พิสูจน์แล้วว่า ระบบการให้แบบเฉพาะเจาะจงนี้ ทำให้เด็กยากจนตกหล่นไม่ได้รับสิทธิถึงร้อยละ 30 เป็นสิ่งที่รัฐเองก็รู้ แต่แก้ปัญหาไม่ได้ กระทั่งคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เห็นชอบขยายการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแบบถ้วนหน้า เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คือเดือนตุลาคม 2564 โดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้เห็นชอบนั้น แต่จนถึงบัดนี้ พม.ก็ยังไม่ได้นำเสนอ ครม.เลย

นางสุนี กล่าวอีกว่า คณะทำงานเป็นห่วงว่า หาก พม.ไม่เสนอเรื่องดังกล่าวให้ ครม.ภายในเดือนมีนาคมนี้ มติ กดยช.ที่จะให้เริ่ม 1 ตุลาคมนี้ก็จะไม่ทัน ขณะเดียวกันในสถานการณ์โควิดระบาดระลอกใหม่ ได้มีการสั่งปิดศูนย์เด็กเล็ก ทำให้เด็กกว่า 2 แสนคน ที่เคยได้รับการดูแลต้องกลับไปอยู่บ้าน ทั้งที่ครอบครัวก็ขาดรายได้ ตกงาน โดยที่รัฐบาลก็ไม่ได้มีมาตรการรองรับนั้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

คณะทำงานเสนอให้ ครม.มีมติพิเศษให้เริ่มจ่ายเงินอุดหนุนเด็กถ้วนหน้าเร่งด่วน ตั้งแต่เดือนมกราคมนี้ ทั้งนี้ สถานการณโควิดทำให้ภาครัฐในหลายหน่วยงานไม่สามารถทำกิจกรรมได้ งบประมาณเหลือ ฉะนั้นไม่น่าเกินความพยายามของรัฐบาลที่จะหางบประมาณปี 2564 มาจัดสรรให้ จากปัจจุบันที่จัดสรรให้เด็ก 0-6 ปี จำนวน 1.9 ล้านคน ใช้งบประมาณ 1.3 ล้านบาท หากจัดสรรแบบถ้วนหน้าเด็ก 0-6 ปี จะมีทั้งหมด 4.2 ล้านคน ใช้งบประมาณอีก 1.7 ล้านบาท

ขณะที่ นางมุกดา พงษ์สมบัติ ประธานกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธ์ และผู้มีความหลากหลายทางเพศ สภาผู้แทนราษฎร และรองประธานกรรมการชมรมสมาชิกรัฐสภาสตรีไทย กล่าวว่า ขณะนี้ ส.ส.หญิงทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านเห็นด้วยกับการจัดสรรเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแบบถ้วนหน้า นอกจาก ส.ส.หญิงแต่ละคนจะรับไปประสานในพรรค เพื่อให้เข้าใจและช่วยผลักดันแล้ว คิดว่าเร็วๆ นี้จะมีการลงชื่อ ส.ส.หญิงในรัฐสภา ที่มีประมาณ 80 กว่าคน เสนอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร ช่วยผลักดันต่อไป เพราะรัฐบาลมีงบประมาณเพียงพอ

ด้าน นางปิยะวดี พงศ์ไทย ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวง พม. กล่าวว่า ขณะนี้ พม.ได้สอบถามความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการจัดสรรเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแบบถ้วนหน้า แต่ละหน่วยงานได้ตอบกลับมาหมดแล้ว กำลังรวบรวมสรุปเสนอให้ นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. เพื่อเสนอต่อ ครม.ได้ คาดว่าไม่เกินภายใน 1 เดือนจากนี้ อย่างไรก็ตาม ระหว่างนี้ ดย.ได้ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาฐานข้อมูล เพื่อการจัดสรรเงินให้ถึงตัวเด็กอย่างแท้จริง ขณะเดียวกัน ได้นำรายชื่อแม่เลี้ยงเดี่ยวในโครงการให้กรมอนามัย และให้บ้านพักเด็กและครอบครัวทั่วประเทศ ได้ติดตามช่วยเหลือต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

– ครอบครัวระส่ำ โควิดระบาดรอบใหม่ ถึงเวลา เงินเด็กแรกเกิด ‘ถ้วนหน้า’

 

นางสุนี ไชยรส คณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กเล็กศูนย์ถ้วนหน้า

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้Hemp Body Creams, Lotions and Spa Aroma Ointments to Enter Markets Soon
บทความถัดไปจัสติน ทิมเบอร์เลก ‘คอนเฟิร์ม’ แล้ว ได้ลูกชายคนที่ 2 ตั้งชื่อ ‘ฟีเนียส’