ปลัด สธ.ทำพิธีครบรอบ 79 ปี กระทรวง เริ่มสัปดาห์ฉีดวัคซีนโควิดครบ 100 ล้านโดส

ปลัด สธ.นำชาวสาธารณสุขทำพิธีครบรอบ 79 ปี กระทรวง เริ่มสัปดาห์ฉีดวัคซีนโควิดครบ 100 ล้านโดส

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่บริเวณลานพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้แทนหน่วยงาน สมาคม องค์กรต่างๆ ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร และพิธีสดับปกรณ์ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สธ.ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยตลอดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19

นพ.เกียรติภูมิกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ถือกำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชดำริให้รวมกิจการแพทย์และการสุขาภิบาลที่แยกอยู่ในกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงนครบาลเข้าไว้ด้วยกัน และเปลี่ยนชื่อจากกรมประชาภิบาลเป็นกรมสาธารณสุข เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2461 พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นชัยนาท นเรนทร เป็นอธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรก ซึ่งพระองค์ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อให้การแพทย์การสาธารณสุข เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาอารยะประเทศมาโดยตลอด และได้รับการยกฐานะเป็นกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2485 ก่อนที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) จะเห็นชอบให้เปลี่ยนวันสถาปนาจาก วันที่ 10 มีนาคม เป็นวันที่ 27 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันที่มีการสถาปนากรมสาธารณสุขเป็นครั้งแรก ตั้งแต่ปี 2509 เป็นต้นมา โดยในปีนี้ กระทรวงสาธารณสุขมีอายุครบ 79 ปี

สำหรับ ปีนี้ นอกจากพิธีวางพานพุ่ม พิธีสดับปกรณ์ และการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร แล้ว สธ.ยังเริ่มจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด-19 ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน-วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ด้วย เพื่อเร่งรัดการฉีดวัคซีนในผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และขยายการฉีดวัคซีนให้แก่ กลุ่มแรงงานต่างด้าว ให้บรรลุเป้าหมาย 100 ล้านโดส เพิ่มความครอบคลุมวัคซีนให้ถึงร้อยละ 70 ของประชากร ซึ่งจะช่วยควบคุมการแพร่ระบาด และทำให้สามารถเดินหน้าเปิดประเทศได้อย่างปลอดภัย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon