เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านชงพรรคการเมืองแก้ กม.ให้สิทธิเป็นผู้ประกันตน ม.33

เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านชงพรรคการเมืองแก้ กม.ให้สิทธิเป็นผู้ประกันตน ม.33

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานอาชีพ เครือข่ายลูกจ้างทำงานบ้านในประเทศไทย จัดเวทีสาธารณะ “ประกันสังคมนั้นสำคัญไฉน กับลูกจ้างคนทำงานบ้าน” ที่โรงแรม แกรนด์ปาลาซโซ รัชดา โดยเวทีดังกล่าวมีตัวแทนจากพรรคการเมืองต่างๆ ได้แก่ พรรคเสมอภาค พรรคก้าวไกล พรรคสังคมประชาธิปไตยไทย พรรคไทยสร้างไทย และพรรคชาติพัฒนากล้า ชี้แจงถึงนโยบายของพรรคที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้างทำงานบ้าน

นางพูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธ์ ประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานอาชีพ กล่าวว่า แม้ว่ากฎกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 14 จะมีการประกาศใช้เพื่อคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน ตั้งแต่ปี 2555 แต่ลูกจ้างทำงานบ้านยังเข้าไม่ถึงสิทธิประกันสังคม ตามมาตรา 33 พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 ยังยกเว้นลูกจ้างทำงานบ้าน ทำให้ลูกจ้างเหล่านี้ต้องไปสมัครเข้ามาตรา 40 ซึ่งเป็นการจ่ายสมทบฝ่ายเดียว และได้สิทธิประโยชน์น้อย ส่งผลให้ลูกจ้างหลายคนเลือกที่จะไม่เป็นผู้ประกันตน ซึ่งคนกลุ่มนี้จะไม่ได้รับการดูแลจากสังคม เช่น ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ลูกจ้างเหล่านี้ไม่ได้รับการชดเชย เพราะไม่ได้เป็นผู้ประกันตน อย่างไรก็ตาม หากไปสำรวจในกลุ่มประเทศอาเซียน ต่างยอมรับว่า ลูกจ้างทำงานบ้านเป็นผู้ใช้แรงงานคนหนึ่งเช่นกัน เพราะมีนายจ้างที่ชัดเจน ควรได้สิทธิเท่ากับแรงงานทุกคน

นางรฎาวัญ (ลดาวัลลิ์) วงศ์ศรีวงศ์ หัวหน้าพรรคเสมอภาค กล่าวว่า พรรคเสมอภาคพร้อมที่จะดำเนินการโดยแก้ พ.ร.บ.ประกันสังคมฯ ทั้งนี้ ลูกจ้างทำงานบ้านและแรงงานข้ามชาติเป็นแรงงานเหมือนกัน ควรจะได้สิทธิความคุ้มครองเหมือนกับแรงงานด้านอื่นๆ จึงอยากชักชวนให้ลูกจ้างสมัครเป็นปาร์ตี้ลิสต์พรรคเสมอภาค เพื่อช่วยกันผลักดันนโยบายดังกล่าว

Advertisement

น.ส.วันวิภา ไม้สน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวว่า พรรคมีนโยบายจะแก้ไขกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับแรงงาน โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับลูกจ้างทำงานบ้าน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน เพื่อคุ้มครองลูกจ้างทำงานบ้าน เช่น กรณีถูกเลิกจ้างขณะตั้งครรภ์ คุณภาพชีวิตคนทำงาน และการรวมกลุ่มของแรงงานเพื่อการต่อรองกับนายจ้างด้วย นอกจากนี้ ยังมีนโยบายที่จะพัฒนาระบบประกันสังคมให้เป็นถ้วนหน้าด้วย เพื่อให้ลูกจ้าง 20 กว่าล้านคน ได้สิทธิต่างๆ โดยปรับแก้มาตรา 40 พ.ร.บ.ประกันสังคมฯ ตั้งเป้าในอนาคตประเทศไทยจะไม่มีแรงงานนอกระบบ

ขณะที่ นายสาวิทย์ แก้วหวาน หัวหน้าพรรคสังคมประชาธิปไตยไทย กล่าวว่า พรรคสังคมประชาธิปไตยไทยเกิดจากแนวคิดที่จะผลักดันนโยบายเพี่อแรงงาน ดังนั้นนโยบายของพรรคจะตั้งบนพื้นฐานเพื่อแรงงานทุกคน ที่ผ่านมา รัฐบาลมักจะคุมกำเนิดการรวมตัวของแรงงาน ทำให้นโยบายเพื่อผู้ใช้แรงงานไม่ได้รับการผลักดัน ดังนั้นพรรคจะเสนอปฏิรูปกฎหมายแรงงาน โดยคนทำงานเป็นหุ้นส่วน คำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

น.ส.ธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ โฆษกพรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า พรรคเสนอนโยบาย 2 แก้ 3 สร้าง คือ 1.แก้กฎกระทรวงกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2555) ที่ออกตามความใน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2551 2.แก้ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ซึ่งขั้นตอนขณะนี้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ส่วน 3 สร้าง 1.สร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบ เพื่อผลักดันมาตรา 33 พ.ร.บ.ประกันสังคมฯ 2.สร้างกองทุนคนตัวเล็ก หรือกองทุนเครดิตประชาชน เพื่อให้ประชาชนที่เข้าไม่ถึงการกู้เงินในระบบ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอของไอแอลโอ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยเดือนละ 1% ให้ทุกคนสามารถพึ่งตนเองได้ 3.บำนาญประชาชน 3,000 บาท เพื่อให้วัยเกษียณมีเงินใช้

นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า กล่าวว่า พรรคเสนอปรับแก้ พ.ร.บ.ประกันสังคม มาตรา 40 โดยปรับเป็น PLUS คือเพิ่มสิทธิประโยชน์ที่ระบุไว้ตามมาตรา 33 โดยสิ่งที่ขาดในมาตรา 33 จะนำไปบรรจุในมาตรา 40 ที่ลูกจ้างทำงานบ้านจะได้รับ คือ วันหยุด และมีนโยบายผลักดันคุณภาพชีวิตแรงงานด้วย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image