กฟภ.ปรับขั้นตอน ขอรับเงินค่าประกันไฟฟ้า รับเงิน 31 มี.ค.

กรณีรัฐบาลเห็นชอบให้คืนเงิน“ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า” ตามมาตรการช่วยเหลือผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ของรัฐบาล ประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าจะสามารถขอรับเงินค่าประกันคืน ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 300-6,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของมิเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้งานตามบ้านพักอาศัย ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยรับเงินวันที่ 31 มีนาคมนั้น

อ่าน : รอคลิกเลย !! ลงทะเบียนคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า เริ่มแล้ว25 มี.ค.

อ่าน : รีวิว 8 ขั้นตอน ขอรับเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า 1 นาที ได้เงินคืน

อ่าน : รีวิว 3 ขั้นตอน รับเงินค่าประกันไฟฟ้า “กฟภ.”

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่กฟภ. ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อขอคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่เวลา 08.00 น. วันที่ 25 มีนาคม ที่ผ่านมา ปรากฏล่าสุดในวันนี้เมื่อทดลองเข้าไปใช้ระบบ https://dmsxupload.pea.co.th/cdp/Default.aspx พบว่า กฟภ.ได้มีการปรับขั้นตอนการลงทะเบียน

โดยขั้นตอนที่ 1  รายละเอียดและเลือกช่องทางการรับเงิน

เดิมเมื่อเข้าหน้าแรก ต้องกรอกทั้งชื่อ นามสกุล, เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก, หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 12 หลัก นั้น

ปรากฏว่าได้มีปรับให้กรอกน้อยลง เหลือแค่ เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และ หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 12 หลัก

แต่เมื่อคลิกดำเนินการต่อ ปรากฏว่า จะต้องกรอกรายละเอียดมากขึ้น โดยต้องเติมข้อมูล : คำนำหน้าชื่อผู้ขอรับเงิน, ชื่อผู้ขอรับเงิน, นามสกุลผู้ขอรับเงิน, เลขประจำตัวประชาชน/ผู้เสียภาษี, ขอรับคืนเงินประกันฯ ของผู้ใช้ไฟฟ้าชื่อ, ตามใบเสร็จรับเงินประกันฯ เลขที่ (ถ้ามี)

จากเดิมข้อมูลดังกล่าว ไม่ต้องกรอก

ส่วนรายละเอียดในขั้นตอนที่ 2-3 ยังคงเหมือนเดิมซึ่งยังต้องแนบบัตรประชาชนและแนบสมุดบัญชีธนาคารที่มีชื่อตรงกับชื่อผู้ใช้ไฟฟ้า

 

อ่าน : เปรียบเทียบกับการลงทะเบียน กฟภ. แบบเดิม

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon