จ.ปัตตานี จัดพิธีมอบเงินพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี64-65

จ.ปัตตานี จัดพิธีมอบเงินพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี64-65  ย้ำใช้พลังชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ที่ห้องประชุมชั้น 3 อุทยานการเรียนรู้ TK PARK จ.ปัตตานี นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีฯ มอบเงินพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปัตตานีให้แก่หมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2564 – 2565 จำนวน 27 กองทุน โดยมี นายธีรวิทย์ กู้เกียรติ พัฒนาการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ทุกอำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปัตตานี ร่วมพิธี

โอกาสนี้นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบเงินพระราชทานเงินขวัญถุงฯ และมอบพระฉายาลักษณ์พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำหรับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564-2565 ให้แก่ประธานและผู้แทนกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดปัตตานี จากอำเภอต่าง ๆ ในพื้นที่ และเป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถแห่เงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ ไปยังที่ทำการกองทุนฯ ในหมู่บ้าน/ชุมชน

Advertisement

นายณัฐกฤช กล่าวว่า การจัดพิธีในวันนี้ เพื่อส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน สามารถขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมุ่งเน้นยุทธศาสตร์ “รู้ รัก สามัคคี” เพื่อให้พสกนิกรพึ่งพาความเข้มแข็งของตนเองในการร่วมกันขจัดภัยยาเสพติดบนพื้นฐานการให้อภัยทางสังคม ความรู้รักสามัคคีและการสร้างความสมานฉันท์ เพื่อร่วมกันเอาชนะปัญหาต่าง ๆ ซึ่งกองทุนแม่ของแผ่นดินสามารถฟื้นฟูหมู่บ้าน/ชุมชนที่อ่อนแอให้กลายเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการแก้ไขปัญหาและต่อยอดการพัฒนาไปสู่ด้านต่าง ๆ เช่น วัฒนธรรมท้องถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาคุณภาพชีวิต

“เงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้นำความปลื้มปิติยินดีอย่างหาที่สุดมิได้และสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชน ในการร่วมพัฒนากลไกในพื้นที่ให้เป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติดและเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งเป็นกลยุทธ์พระราชทานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีพระประสงค์ให้นำเงินขวัญถุงพระราชทานไปต่อยอดเพิ่มพูนและใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างยั่งยืน”รองผู้ว่าฯจ.ปัตตานี กล่าว

Advertisement

นายณัฐกฤช กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดปัตตานี จะน้อมนำพระราชปณิธานในการแก้ไขปัญหายาเสพติด มาขับเคลื่อนผ่านกลไกที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลังความสามารถ พร้อมทั้งนำนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ประกาศสงครามกับยาเสพติดในพื้นที่ ทั้งมาตรการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา พร้อมทั้งมุ่งใช้พลังชุมชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัย เกิดสวัสดิภาพ และเกิดความสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่ตลอดไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image