ชป.พัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ อ.บางสะพาน ประจวบฯ บรรเทาน้ำท่วม

กรมชลประทาน เผยความคืบหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำคลองบางสะพาน

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีสภาพภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะ ส่งผลให้ประสบปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำในช่วงที่มีฝนตกหนัก ทำให้มีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่คลองบางสะพาน และคลองย่อยสายต่าง ส่งผลให้ระบายน้ำไม่ทัน เนื่องจากลำน้ำเหล่านี้มีสภาพแคบและตื้นเขิน เกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำเป็นประจำ กรมชลประทาน ได้วางแผนดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในลุ่มน้ำคลองบางสะพานหลายโครงการ สำหรับ 2 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ได้แก่โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง .ทองมงคล .บางสะพาน มีแผนการดำเนินงาน 6 ปี (2562-2567) ปัจจุบันมีผลงานสะสมทั้งโครงการร้อยละ 68 ของแผนงาน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้ำได้ 13.29 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งน้ำโดยระบบท่อส่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ หมู่ 4, 5, 6 และ 10 ตำบลทองมงคล ให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี มีพื้นที่ชลประทาน 6,850 ไร่ 481 ครัวเรือน

ส่วนอีกหนึ่งโครงการ คือ โครงการประตูระบายน้ำทุ่งมะพร้าว .พงศ์ประศาสน์ .บางสะพาน โดยมีแผนการดำเนินงานระยะ 4 ปี (2565-2568) ปัจจุบันได้เริ่มดำเนินโครงการแล้ว มีความคืบหน้าร้อยละ 6 หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำได้ 765 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ลดพื้นที่น้ำท่วมได้ประมาณ 4,894 ไร่ หรือคิดเป็น 1,640 ครัวเรือน

ทั้งนี้ กรมชลประทานได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการอื่นในเขตพื้นที่ .บางสะพาน .ประจวบคีรีขันธ์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในลุ่มน้ำคลองบางสะพานทั้งระบบ สร้างความมั่นคงในการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image