‘ทิชา’ ตั้งข้อสังเกต หลัง กกต.มีมติยุบ ‘ทษช.’

กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้ประชุมเพื่อพิจารณากรณีการกระทำของพรรคไทยรักษาชาติที่เสนอพระนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ว่าเข้าข่ายผิดมาตรา 92 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.)ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 หรือไม่ จากนั้นที่ประชุมได้มีมติ เห็นว่า เข้าข่าย ผิด พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 92 (2) กระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข ให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติหรือไม่ (อ่าน : มติกกต.สั่งยุบ ทษช. ชงศาลรธน.วินิจฉัย เข้าข่ายขัด ม.92 พ.ร.ป.พรรคการเมือง)

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ นางทิชา ณ นคร ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็ก และเยาวชน อดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ (สปท.) ได้แชร์ข่าวดังกล่าวที่เฟซบุ๊ก “Thicha Nanakorn” พร้อมโพสต์ข้อคววามว่า

ท่าที กกต. ครั้งแรกที่เกิดปรากฎการณ์กับครั้งนี้ต่างกันสิ้นเชิง …

สะท้อนอะไร ?
• ไม่รู้งาน
• ไม่รู้บทบาท
• ไม่มีความรู้ตามภารกิจที่ลึก ชัดเจนและแม่นยำ
• พลิกลิ้น เปลี่ยนลีลา ตามกระแส
• ขาดความกล้าหาญทางจริยธรรม
ฯลฯ ~~~ ฯลฯ

ใครเสียหายและ ?
• กกต. จะรับผิดความเสียหาย
จากการรู้หรือไม่รู้จริงของตัวเอง
ที่เกิดขึ้นกับคนอื่นอย่างไร ‼️
• กกต. สมควรจะทำหน้าที่ที่สะท้อนความรับผิดชอบ
ที่กระพร่องกระแพร่งต่อไปหรือไม่ ‼️

กกต. คือ …
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญที่
• เงินเดือน สวัสดิการสูงมาก
แต่คุณภาพ ผลลัพธ์ xxxx มาก ‼️
ทิชา ณ นคร

บทความก่อนหน้านี้พีมูฟ บุกสภา กดดัน จี้สนช.ยุติถก 2 กม.ป่าไม้ ซัด ตรายางไร้การมีส่วนร่วม
บทความถัดไปกทม.แจงยิบโรงเผาขยะ 1.3 หมื่นล.ไม่ได้เลี่ยง ‘อีไอเอ’