คลังเตือน ‘เกษตรกร’ รับสิทธิเยียวยา 5 พัน จะชวดเงินช่วย ‘เกษตรกร’ ส่วนกลุ่มก่อสร้าง เฮ! ได้ด้วย

คลังเตือน ‘เกษตรกร’ ใช้สิทธิรับเยียวยา 5 พันได้ แต่จะชวดเงินเยียวยา ‘เกษตรกร’  ส่วนกลุ่มก่อสร้าง เฮ! ได้ด้วย

กลุ่มเกษตรกร – กรณีมีผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากสถานการณ์วิกฤตโควิด 5,000 บาท ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com แล้วถูกตัดสิทธิเนื่องจากหัวหน้าครอบครัวไปขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรว่าเป็นเกษตรกร ส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวถูกขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรว่าเป็นเกษตรกรไปด้วย จึงถูกตัดสิทธิที่จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ทั้งที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกร แต่ประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น ประกอบอาชีพอิสระซึ่งเป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการเยียวยาจากสถานการณ์โควิด ตามที่กระทรวงการคลังแจ้งนั้น

อ่านเพิ่มเติม : เปิดขั้นตอน! ยื่นทบทวนสิทธิ ‘เราไม่ทิ้งกัน’ เยียวยา 5 พันบ. 20 เม.ย.

เมื่อวันที่ 18 เมษายน นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กรณีเกษตรกรทำอาชีพอิสระ ให้ยึดอาชีพปัจจุบัน เช่น ขณะนี้ไม่ได้ทำอาชีพเกษตรกรแล้ว แต่ทำอาชีพขับแท็กซี่ ก็ให้แนบหลักฐานใบขับขี่สาธารณะ ซึ่งกระทรวงการคลังกำลังหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า จะให้สิทธิรับเงินเยียวยา 5 พันบาทในกลุ่มเกษตรกรที่ทำอาชีพอิสระ และไปตัดสิทธิการเป็นเกษตรกร

โดยขณะนี้การช่วยเหลือเกษตรนั้น ยังไม่สรุปว่าจะช่วยอย่างไร กระทรวงเกษตรกำลังเตรียมข้อมูลในเรื่องจำนวนเกษตรกร และมาตรการที่จะช่วย

Advertisement

ส่วนกลุ่มก่อสร้างที่ก่อนหน้านี้กระทรวงการคลังระบุว่าไม่ช่วยนั้น หากมีหลักฐานว่าบริษัทปิดจากผลกระทบจากโควิด-19 ขอให้มาทบทวน กระทรวงการคลังจะพิจารณาคืนสิทธิให้ สำหรับนักศึกษาทำงานต้องมีหลักฐานว่ามีการประกอบอาชีพจริง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image