‘ครูขอสอน’ ขึ้นเวทีบอดินฯ ปลุกเพื่อนร่วมอาชีพ อย่ากลัวเสียงเด็ก กล้าหาญปกป้องนักเรียน

‘ครูขอสอน’ ขึ้นเวทีบอดินฯ ปลุกเพื่อนร่วมอาชีพ กล้าหาญปกป้องนักเรียน อย่ากลัวเสียงเด็ก

เมื่อเวลา 17.20 น. วันที่ 25 กันยายน ที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นักเรียนกลุ่ม ‘บอดินไม่อินเผด็จการ’ ร่วมกับกลุ่มนักเรียนเลว องค์กรนักเรียน 6 องค์กร ครู และนักกิจกรรมฯ กว่า 100 คน จัดกิจกรรมปราศรัยทุบกะลาตาสว่าง

นายธนวรรธน์ สุวรรณปาล หรือครูทิว จากกลุ่มครูขอสอน กล่าวว่า เราถูกทำให้กลัว เรารู้สึกว่าโรงเรียนนั้นไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียน เพราะโรงเรียนมีการคุกคามนักเรียนอย่างมากจนสร้างความกลัวให้กับนักเรียน ตนสงสัยเพื่อนร่วมวิชาชีพจำนวนมากว่าเราเรียนจิตวิทยาการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย แต่เมื่อมาถึงห้องเรียนทำไมถึงถูกล้างเรื่องพวกนี้ออกไป จิตวิทยาเชิงบวกที่เราต้องสอนให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าตนเอง แต่ครูกลับทำลายสิ่งเหล่านี้ไปหมดสิ้น และระบบการศึกษาปัจจุบันนั้น ออกแบบมาเพื่อปกครองมากกว่าให้ความรู้นักเรียน และในห้องเรียนไม่มีพื้นที่ให้นักเรียนเติบโตเลย ทั้งที่ควรเป็นที่เปิดกว้าง ให้นักเรียนและครูเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกัน ครูมีหน้าที่กำหนดเป้าหมาย วางหนทางให้นักเรียนเดินไปไม่ใช่ยัดเป้าหมายใส่นักเรียน ตนอยากให้ครูปรับการคิด และทำให้ห้องเรียนดึงดูดความสนใจของนักเรียน ครูมีหน้าที่ให้บทเรียนและสอนให้นักเรียนพัฒนาตนเอง

“โรงเรียนควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้นักเรียนเติบโต ผมวอนครู และผู้บริหารมองความเป็นผู้ใหญ่ของตน โดยตั้งคำถามกับตนเอง โดยไม่กดดันตัดสินคุณค่านักเรียน ใช้ความเป็นผู้ใหญ่ฟังเสียงเด็กบ้าง อย่ากลัวเสียงเด็ก อย่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเอาแต่ใจตนเอง สอนเด็กไม่ยากแค่ต้องฟังและเข้าใจเด็ก ยิ่งเป็นผู้ใหญ่ต้องรู้ว่าตัวเองควรทำตัวอย่างไร สุดท้ายผมอยากบอกพวกเราทุกคนว่าอย่าหมดหวัง เพราะมีครูอีกจำนวนมาก กำลังรับฟังนักเรียนอยู่ ไม่ใช่ผมคนเดียวที่เป็นครูและยืนหยัดอยู่แค่คนเดียว แต่เชื่อว่ามีครูจำนวนมาก อยากให้ครูทุกคนกล้าหาญ ออกมาปกป้องนักเรียนตามจิตวิญญาณของครู และตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครู อย่างเห็นครูที่สอนพัฒนานักเรียนอย่างแท้จริง ไม่ใช่ทำงานเอกสารเท่านั้น”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธนวรรธน์ได้อ่านแถลงการณ์เครือข่ายครูขอสอน เรื่อง ขอแสดงเจตนารมณ์ให้สถานศึกษาปฏิบัติตามหลักการของสิทธิมนุษยชน โดยระบุว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน ปรากฏกรณีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา นำไปสู่ข้อถกเถียงในสังคมอย่างกว้างขวาง ถึงประเด็นต่างๆ ที่ขัดกับหลักการของสิทธิมนุษยชน เช่น การประจานนักเรียนเพื่อให้เกิดความอับอาย การเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมกับผู้ที่มีเพศวิถีแตกต่างจากเพศกำเนิด การคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศ รวมไปถึงการข่มขู่คุกคามเด็กและลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนกระทั่งการวางกฎระเบียบของสถานศึกษา ที่ขัดกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน และการปฏิบัติที่ขัดต่อระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา

เครือข่ายครูขอสอนจึงขอแสดงเจตนารมณ์ ให้สถานศึกษาปฏิบัติตามหลักการของสิทธิมนุษยชน เพื่อให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัย เป็นพื้นที่สำหรับการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยใช้วิธีการที่ธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดังนี้

1.ปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง มนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีอิสระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธิ ต่างมีเหตุผลและมโนธรรม และควรปฏิบัติต่อกันด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

2.ปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัว บุคคลใดจะถูกแทรกแซงตามอำเภอใจในความเป็นส่วนตัว ครอบครัว ที่อยู่อาศัยหรือการสื่อสาร หรือจะถูกลบหลู่เกียรติยศ และชื่อเสียงไม่ได้ ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจากการแทรกแซงสิทธิหรือการลบหลู่ดังกล่าวนั้น

3.คุ้มครองเสรีภาพในการแสดงออก ทุกคนมีสิทธิในอิสรภาพแห่งความเห็น และการแสดงออกรวมทั้งอิสรภาพ ในอันที่จะถือเอาความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง แสวงหา รับ และส่งข้อมูลข่าวสารตลอดจนข้อคิดผ่านสื่อใด โดยไม่คำนึงถึงพรมแดน

4.การจัดการศึกษาควรมุ่งไปสู่การพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างความเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและอิสรภาพขั้นพื้นฐาน และเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล

ทั้งนี้สิทธิมนุษยชนนั้นจะถูกพรากไปไม่ได้ ไม่มีบทบัญญัติใดที่อาจตีความได้ว่ารัฐ กลุ่มคน หรือบุคคลใดมีสิทธิในการดำเนินกิจกรรมใด หรือการกระทำใด อันมุ่งต่อการทำลายสิทธิและเสรีภาพเพราะการศึกษาและสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคนโดยเสมอภาค และเท่าเทียมกัน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เริ่มแล้ว ‘บอดินไม่อินเผด็จการ’ เรียงหน้าทุบกะลา จี้ร.ร.อย่าจำกัดสิทธิ น.ร.ไม่ใช่ขี้ข้าเผด็จการ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้แซ่บ!หนุ่มขี่มอเตอร์ไซค์ ล้มเลือดออก ถอดเสื้อปฐมพยาบาล ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์แซ่บ แชร์สนั่น 
บทความถัดไปเกปาอาจโดนส่งให้ทีมอื่นยืมตัว หลังเชลซีได้เมนดี้ร่วมทัพ