ทำเนียบ จัดงานลอยกระทง ศุกร์ 30 ต.ค. นายกฯ-ครม.ร่วมลอยกระทง ณ คลองข้างทำเนียบ

ทำเนียบ จัดงานลอยกระทง ศุกร์ 30 ต.ค. นายกฯ-ครม.ร่วมลอยกระทง ณ คลองข้างทำเนียบ

วันนี้ 28 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องในประเพณีลอยกระทง พ.ศ.2563 ภายใต้แนวคิด “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ทำให้ปีนี้ การจัดงานเทศกาล การแสดงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีในต่างประเทศ จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและกิจกรรมให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมทั้งรณรงค์ใช้วัสดุธรรมชาติ ย่อยสลายง่ายที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น เช่น หยวกกล้วย กาบกล้วย ขนมปัง และใบเตย มาประดิษฐ์กระทง เพื่อร่วมกันรักษาสายน้ำและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งรณรงค์ให้แต่ละครอบครัว กลุ่มประชาชน หน่วยงานใช้กระทง 1 ใบ ตามแนวทาง “1 ครอบครัว 1 กระทง” หรือ “1 หน่วยงาน 1 กระทง” ลดปริมาณขยะในแม่น้ำลำคลอง
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมคณะรัฐมนตรี จะร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง พุทธศักราช 2563 “ลอยกระทงวิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย” ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม เวลาประมาณ 18.00 น. ณ คลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล

สำหรับประเพณีลองกระทง ถือเป็นประเพณีที่สำคัญของชาติและอยู่คู่กับประชาชนชาวไทยนับตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน และเป็นประเพณีที่มีเรื่องของความเชื่อทางศาสนา มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และพิธีกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับแม่น้ำ ลำคลอง และเพื่อเป็นการสื่อถึง “ความกตัญญู” การรู้จักสำนึกในบุญคุณของแม่น้ำลำคลอง ซึ่ง “น้ำ” ถือเป็นทรัพยากรและปัจจัยที่สำคัญในชีวิตของประชาชน

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon