ย้อนอ่าน ‘ข้อปฏิบัติบัณฑิต มธ.’ รับปริญญา 30-31 ต.ค. 63

กรณีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(มธ.) จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยจัดพิธีซ้อมใหญ่ วันที่ 24 ตุลาคม 2563 และรับจริง วันที่ 30 – 31 ตุลาคม 2563 นั้น

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ เพจ มธ. ได้เผยแพร่ประกาศ มธ. ลงนามโดย รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มธ. เรื่อง ข้อปฏิบัติของบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561

โดยสาระสำคัญ กำหนดว่า เพื่อความปลอดภัยและสอดคล้องมาตรการป้องกันโควิด จึงกำหนดพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 3 รอบ  ได้แก่ เวลา 14.00 น. สำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรภาคแรก, เวลา 17.30 น. สำหรับบัณฑิตภาคหลัง และ เวลา 9.00 น. สำหรับบัณฑิตศึกษา และบัณฑิตต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและต้องนั่งเว้นระยะห่างตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ทั้งนี้ โดยประกาศดังกล่าว มีรายละเอียด ดังนี้ โดยที่ปรากฏว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย จะอยู่ภาวะที่สามารถควบคุมได้แล้วก็ตาม แต่เพื่อให้การดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นไปด้วยความปลอดภัย สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเพื่อเป็นการเคารพผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Advertisement

มธ.จึงกำหนดข้อปฏิบัตรของบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ดังต่อไปนี้

1. บัณฑิตผู้มีสิทธิเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คือ บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 และได้เข้ารับการฝึกซ้อมครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2. บัณฑิตทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข ซึ่งคณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการตามมาตรการสาธารณสุขกำหนดไว้ จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

Advertisement

3. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเตรียมการจัดบัณฑิตซึ่งมีจำนวนเข้านั่งในบริเวณหอประชุมใหญ่ ให้บัณฑิตไปพร้อม ณ จุดนัดหมาย ตามเวลาที่คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายฝึกซ้อมวิธีเข้ารับ
พระราชทานปรนญญาบัตรและดำเนินการเกี่ยวกับบัณฑิตกำหนด ดังนี้

– ก่อนเวลา 14.00 น. สำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรภาคแรก
– ก่อนเวลา 17.30 น. สำหรับบัณฑิตผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรภาคหลัง และ
– ก่อนเวลา 9.00 น. สำหรับกลุ่มบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตที่มายังจุดนัดหมายหลังเวลาดังกล่าว คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายฝึกซ้อมฯ จะไม่อนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

4. บัณฑิตต้องรักษามาตรการทางสาธารณสุขโดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัย รวมถึงพึงแนะนำผู้มาร่วมพิธีอื่นให้ร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่เข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย

เมื่อบัณฑิตเข้าในบริเวณหอประชุมแล้ว ให้บัณฑิตนั่งในที่ที่คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายฝึกซ้อมฯ กำหนดไว้ให้ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ร่วมพิธีโดยทางมหาวิทยาลัยจะจัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้ผู้เข้าร่วมพิธีเปลี่ยนทั้งด้านหน้าและภายในหอประชุม

5. บัณฑิตจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีที่คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายฝึกซ้อมฯ ได้จัดฝึกซ้อมให้ และปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ คณาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพิธีโดยเคร่งครัด

6. เพื่อให้การพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นการเคารพต่อผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรท่านอื่น บัณฑิตพึงงดเว้นจากการแสดงออกหรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่าง ๆ ภายในหอประชุมและเขตพิธีการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ หรือก่อให้เกิดการรบกวนต่อพิธีโดยรวมหรือรบกวนผู้ร่วมพิธีท่านอื่น

7. หากมีบัณฑิตท่านใดไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ คณะกรรมการอำนวยการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 อาจพิจารณาไม่ให้ร่วมในพิธีหรือถ้าจำเป็นอาจต้องขอไม่ให้อยู่ในหอประชุมในระหว่างพิธี

8. ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือจะต้องมีการวินิจฉัยชี้ขาดตามประกาศนี้ ให้ประธานคณะกรรมการอำนวยการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2561 เป็นผู้วนนนจฉัยชี้ขาด

 

ขอบคุณภาพ : เพจมธ.

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทหารจ่อเข้ามธ. คุมเข้มรับปริญญา จัดกำลังทั้งบก-น้ำ หลังม็อบขู่ “บิ๊กเซอร์ไพรส์”
ฝ่ายความมั่นคง เข้าคุยนักศึกษามธ. เผยมีบัณฑิต 1 คณะ ไม่ขอรับปริญญาทั้งคณะ
คำใบ้ ‘บิ๊กเซอร์ไพรส์ 31 ต.ค.’ ไม่ว่ามธ.ท่าพระจันทร์ มี ตร.-ทหาร มากแค่ไหน ก็ไม่มีวันหยุดบิ๊กเซอร์ไพรส์ได้

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image