ฝ่ายค้าน ขอซักฟอกเน้นๆ 5 วัน รวมลงมติ เป็น 6 วัน (มีคลิป)

ฝ่ายค้าน ขอซักฟอกเน้นๆ 5 วัน รวมลงมติ เป็น 6 วัน

เมื่อวันที่ 25 มกราคม รายงานข่าวจากพรรคร่วมฝ่ายค้านแจงว่า ภายหลังจากการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรแล้วนั้น แกนนำและสมาชิกพรรคร่วมฝ่ายค้าน ได้ประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดกรอบในการอภิปรายทันที

ซึ่งผลจากที่ประชุมสรุปว่า 1.เรื่องจำนวนวันในการอภิปรายฝ่ายค้านจะอภิปราย 5 วัน และลงมติอีก 1 วัน รวมเป็น 6 วัน จากเดิมวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ เป็นวันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ และลงมติในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2.การอภิปรายครั้งนี้ เนื่องจากมีรัฐมนตรีอภิปราย 10 คน ซึ่งมีความผิดในลักษณะเดียวกันแต่เชื่อมหลายคน ดังนั้น การอภิปรายครั้งนี้จึงจะไม่จบเป็นคนๆ แต่จะร้อยเป็นประเด็นไป 3.การอภิปรายครั้งนี้ข้อให้ยึดข้อบังคับเป็นหลัก จะจบการอภิปรายได้ก็ต้องเมื่อฝ่ายค้านได้อภิปรายรัฐมนตรีจนครบทุกคน และได้มีการสรุปจบแล้ว จึงจะถือว่าเสร็จสิ้นการอภิปราย และ 4.การกำหนดเวลาในการอภิปราย เนื่องจากฝ่ายค้านขอเป็น 5 วัน ดังนั้น จะกำหนดแบ่งชั่วโมงการอภิปรายให้แต่ละพรรคได้ ต้องได้ข้อยุติว่าได้อภิปราย 5 วันตามที่ข้อไว้หรือไม่ก่อน

Advertisement

อ่านข่าว : ด่วน! 208 ส.ส.ฝ่ายค้าน ยื่นญัตติอย่างเป็นทางการ เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ 10 รัฐมนตรี
‘เศรษฐกิจใหม่-ไทยศรีวิไลย์’ ร่วมฝ่ายค้าน ยื่นญัตติเชือด 10 รมต. ยัน ไม่มีมวยล้ม

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image