ครป. จี้กองทัพเมียนมายึดหลัก ‘แก้ปัญหาด้วยการเมือง’ ขอสมาชิกรัฐสภาไทยแสดงจุดยืน ไม่ยอมรับรัฐประหาร

Photo by STR / AFP

ครป. จี้กองทัพเมียนมายึดหลัก ‘ปัญหาการเมือง แก้ด้วยการเมือง’ ขอสมาชิกรัฐสภาไทยแสดงจุดยืน ไม่ยอมรับการรัฐประหาร

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 1/2564เรื่อง การรัฐประหารของกองทัพทหารสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมมีข้อเรียกร้องถึงเมียนมา 5 ข้อ

แถลงการณ์ระบุว่า การเลือกตั้งทั่วไปในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมานั้น ประชาชนเสียงข้างมากของประเทศได้มีฉันทามติร่วมกันให้พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD.) ที่นำโดยนางออง ซาน ซูจี ชนะการเลือกตั้งทั่วไปเพื่อเตรียมจัดตั้งรัฐบาล โดยมีผู้แทนประชาชนที่ได้รับเลือกตั้งเข้าสู่สมัชชาแห่งสหภาพถึง 920 ที่นั่ง จาก1,117 ที่นั่ง มีชัยชนะเหนือพรรคสหสามัคคีและการพัฒนา (USDP.) ซึ่งเป็นพรรคตัวแทนของกองทัพทหารแห่งเมียนมา

ทั้งนี้ ก่อนที่จะมีการเปิดประชุมสมัชชาแห่งสหภาพชุดใหม่ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีการเคลื่อนไหวที่เชื่อได้ว่ากองทัพทหารมีส่วนรู้เห็นเป็นใจ ตั้งแต่การนำมวลชนจัดตั้งออกมาคัดค้านผลการเลือกตั้ง คุกคามประชาชนที่สนับสนุนพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้าม รวมถึงมีการเคลื่อนยุทโธปกรณ์ทางทหารออกมาในเขตเมืองหลวงโดยไม่มีเหตุอันควร ซึ่งเป็นการคุกคามกระบวนการประชาธิปไตยภายในประเทศ

Advertisement

กระทั่งในที่สุดในวันเปิดประชุมสมัชชาแห่งสหภาพ กองกำลังทหารนำโดย พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง หล่าย ได้ทำการรัฐประหารยึดอำนาจการปกครอง

อ่านข่าว : รู้จัก “พล.อ.มิน อ่อง ลาย” ผู้นำยึดอำนาจในพม่า 1 ในลูกบุญธรรม พล.อ.เปรม

พร้อมทั้งเข้าควบคุมตัวนางออง ซาน ซูจี ประธานาธิบดีอู วิน มินต์ และสมาชิกพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย (NLD.) จำนวนมาก

Advertisement

โดยอ้างกลไกพิเศษตามรัฐธรรมนูญสืบทอดอำนาจประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศเป็นเวลา 1 ปี โดยอ้างเหตุผลการเลือกตั้งทั่วไปไม่โปร่งใส และได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งเมียนมาขึ้นมาใหม่อีกด้วย

คณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ในฐานะองค์กรประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน (ASEAN) จึงขอเรียกร้องต่อสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ดังนี้

1) ครป.ขอเรียกร้องให้กองทัพแห่งสหภาพเมียนมายึดหลักการ “ปัญหาการเมืองต้องแก้ด้วยการเมือง” ความขัดแย้งต่างๆ สามารถหาทางออกในรัฐสภาที่มีผู้แทนกลุ่มต่างๆ ได้โดยสันติ การใช้กำลังทหารยึดอำนาจโดยไม่เคารพต่อฉันทานุมัติของประชาชนในการเลือกตั้ง เป็นสิ่งที่ประชาคมนานาชาติและองค์กรภาคประชาชนระหว่างประเทศรังเกียจ และไม่อาจยอมรับความชอบธรรมทั้งปวงได้

2) ครป.ขอเรียกร้องให้นายทหารต่างๆ ที่ไม่เห็นด้วยกับกองทัพ และพรรคการเมืองต่างๆ ได้ออกมาแสดงเจตจำนงคัดค้านการกระทำการรัฐประหารในครั้งนี้ เพื่อหยุดการคอร์รัปชั่นอำนาจประชาชน และการตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่โดยคณะรัฐประหารซึ่งขาดความชอบธรรม และไม่ควรยอมรับผลการดำเนินงานใดๆ ทั้งสิ้น

3) ครป.ขอเรียกร้องให้กองทัพแห่งสหภาพเมียนมา ปล่อยตัวนักโทษการเมืองทั้งหมดโดยทันที ยุติการคุกคามประชาชน ยกเลิกการบังคับใช้สถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อกระบวนการต่างๆ กลับคืนสู่สถานการณ์ปกติตามรัฐธรรมนูญและเจตจำนงของประชาชนต่อไป และให้สมาชิกในสมัชชาแห่งสหภาพที่ได้รับการเลือกตั้งทั้งหมดกลับมาปฏิบัติหน้าที่ต่อโดยไม่ช้า เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ต่อไป

4) ครป.ขอเรียกร้องให้ระบบการเมืองของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นการแข่งขันกันอย่างเสรีประชาธิปไตย เปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายมีสิทธิตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาเป็นตัวแทน และมีอุดมการณ์ที่แตกต่างหลากหลายได้ เพื่อแข่งขันนโยบายกันในระบบรัฐสภา เพื่อหาทางออกและพัฒนาประชาธิปไตยในเมียนมา และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกันต่อไป โดยกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยประชาชน ต้องปราศจากการแทรกแซงของกองทัพไม่ให้เข้ามามีอำนาจเหนือการเมืองได้

5) ครป.ขอเรียกร้องต่อรัฐบาลและรัฐสภาของไทย โดยขอให้รัฐบาลไทยต้องไม่ใช้กลไกฝ่ายความมั่นคงปิดกั้นเสรีภาพการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยแก่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ให้นักกิจกรรมชาวไทยและนักกิจกรรมชาวเมียนมาในประเทศไทยมีเสรีภาพในการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยบนแผ่นดินไทยได้อย่างเต็มที่ เพื่อสนับสนุนหลักการสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

และขอเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาของไทยในฐานะสมาชิกในสมัชชารัฐสภาอาเซียน รวมถึงกลไกความร่วมมือระดับรัฐสภาระหว่างประเทศทั้งหมด ออกมาแสดงจุดยืนไม่ยอมรับการรัฐประหารและผลพวงที่จะเกิดขึ้นอย่างถึงที่สุด เพื่อกดดันผู้นำกองทัพจนกว่าสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจะกลับคืนสู่ภาวะประชาธิปไตยโดยเร็ว

ด้วยความสมานฉันท์

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image