เปิด 72 รายชื่อ กมธ.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบ 65 ฮือฮา ‘เรืองไกร’ โดดนั่งโควต้าพลังประชารัฐ

เปิด 72 รายชื่อ กมธ.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบ 65 ฮือฮา ‘เรืองไกร’ โดดนั่งโควต้าพลังประชารัฐ

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ภายหลังสภาผู้แทนราษฎร ลงมติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯ 65 มีมติรับหลักการในวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน 269 ต่อ 201 คะแนน งดออกเสียง 2 คะแนน โดยมีการตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 72 คน แปรญัตติ 30 วัน และนัดประชุม กมธ.ครั้งแรก เพื่อเลือกประธานและตำแหน่งต่างๆ ในวันที่ 4 มิถุนายน เวลา 10.00 น. ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 4 อาคารส่วนกลาง

โดยรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 72 คน มีดังนี้

คณะรัฐมนตรี 18 คน

1.นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
2.นายสันติ พร้อมพัฒน์
3.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์
4.นายเสมอกัน เที่ยงธรรม
5.นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
6.พล.ท.วรรนพ นาคประสิทธิ์
7.นายเทวัญ ลิปตพัลลภ
8.นายวราเทพ รัตนากร
9.นายประสิทธิ์ มะหะหมัด
10.นายวิเชียร ชวลิต
11.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร
12.นายบุญสิงห์ วริทร์รักษ์
13.นายนพดล พลเสน
14.นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์
15.นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร
16.นายจุติ ไกรฤกษ์
17.นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
18.นางนันทนา สงฆ์ประชา

พรรคเพื่อไทย จำนวน 15 คน

19.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
20.นายไชยา พรหมา
21.นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร
22.นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
23.นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์
24.นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
25.นายบุญแก้ว สมวงศ์
26.นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล
27.นายจิรายุ ห่วงทรัพย์
28.นายคมเดช ไชยศิวามงคล
29.นายเกรียง กัลป์ตินันท์
30.นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
31.นางพวงเพ็ชร ขุนละเอียด
32.นายอภิชาต ตีรสวัสดิชัย
33.นายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ

พรรคพลังประชารัฐ จำนวน 13 คน

34.นายวิรัช รัตนเศรษฐ
35.นายเอกราช ช่างเหลา
36.นางสาวปารีณา ไกรคุปต์
37.นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ
38.นายยงยุทธ สุวรรณบุตร
39.นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์
40.นายสุชาติ อุสาหะ
41.นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ
42.นายสายัณห์ ยุติธรรม
43.นายไผ่ ลิกค์
44.นายทัศนียา รัตนเศรษฐ
45.นายนิโรธ สุนทรเลขา
46.นายจักรัตน์ พั้วช่วย

พรรคภูมิใจไทย จำนวน 7 คน

47.นายชาดา ไทยเศรษฐ์
48.นางนาที รัชกิจประการ
49.นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์
50.นายมณฑล โพธิ์คาย
51.นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา
52.นายภราดร ปริศนานันทกุล
53.นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช

พรรคก้าวไกล จำนวน 6 คน

54.นางสาววรรณวิภา ไม้สน
55.นางสาววรรณวรี ตะล่อมสิน
56.นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล
57.นายวาโย อัศวรุ่งเรือง
58.นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล
59.นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์

พรรคประชาธิปัตย์ จำนวน 6 คน

60.นางสาวรังสิมา รอดรัศมี
61.นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
62.นายสาคร เกี่ยวข้อง
63.นายชัยชนะ เดชเดโช
64.นายเดชอิศม์ ขาวทอง
65.นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ

พรรคชาติไทยพัฒนา จำนวน 1 คน

66.นายอนุรักษ์ จุรีมาศ

พรรคเสรีรวมไทย จำนวน 1 คน

67.นายวัชรา ณ วังขนาย

พรรคประชาชาติ จำนวน 1 คน

68.พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง

พรรคเศรษฐกิจใหม่ จำนวน 1 คน

69.นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์

พรรครวมพลังประชาชาติไทย จำนวน 1 คน

70.นายสุพล จุลใส

พรรคเพื่อชาติ จำนวน 1 คน

71.นางลินดา เชิดชัย

พรรคพลังท้องถิ่นไท จำนวน 1 คน

72.นายโกวิทย์ พวงงาม

ทั้งนี้ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต ส.ว. เคยเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย ผู้สมัคร ส.ส.พรรคไทยรักษาชาติ และ กมธ.งบปี 63 สัดส่วนของพรรคเพื่อไทย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้‘แอดเทค ฮับ’ เพิ่มทีมพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลคอนเทนต์ หลังเห็นคนใช้งานผ่านมือถือพุ่ง
บทความถัดไป‘นิชิโนะ’ รับทำใจไว้แล้วไร้แข้งเจลีก ชี้ต้องทำให้เต็มที่เพื่อเข้ารอบต่อไป