ผอ.ศบค.ส่วนหน้า ลงพื้นที่ชายแดนใต้ ติดตามสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด ยันจะเร่งคลี่คลาย

‘บิ๊กเล็ก’ ลงพื้นที่ จว.ชายแดนใต้ ติดตามสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ จ.ยะลา ทั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกภายหลังได้รับการแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 ตุลาคมที่ผ่านมา เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ จ.สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เพื่อให้การบริหารจัดการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในเขตพื้นที่ดังกล่าว หลังสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส สงขลา ปัตตานี และยะลา พุ่งสูงขึ้น จนมีสัดส่วนผู้ป่วยรายใหม่ราว 20% ของผู้ป่วยทั้งประเทศ ในช่วงกว่า 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา และมีตัวเลขผู้ป่วยสูงขึ้นและจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้สูงติด 5 อันดับแรกของผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งประเทศ

ทั้งนี้ จะติดตามสถานการณ์จากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ โดยได้เข้าร่วมพบปะพูดคุยกับผู้นำศาสนา ทั้งเจ้าคณะจังหวัดยะลา ณ วัดเวฬุวัน จากนั้นเข้าร่วมพบปะหารือกับประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด และประชุมติดตามสถานการณ์และผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ขณะนี้สถานการณ์แพร่ระบาดสูงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ

พล.อ.ณัฐพลระบุว่า สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงมีตัวเลขของผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเข้ามาเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบูรณาการการปฏิบัติราชการให้สามารถขับเคลื่อน ติดตามสถานการณ์ เพื่อลดการติดเชื้อและบรรเทาสถานการณ์ และกำหนดแนวทางการบูรณาการ ประสานงาน ขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้คลี่คลายโดยเร็ว ตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการที่รัฐบาล หรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กำหนด

พล.อ.ณัฐพลกล่าวว่า อีกทั้งร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพื่อให้การดำเนินการของ ศบค.ส่วนหน้า และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon