‘ชลน่าน’ ลั่น ‘เพื่อไทย’ อาสาลดทุกข์ เพิ่มสุข สร้างอนาคตให้ ปชช. มุ่งทำลายเผด็จการที่แฝงตัวอยู่

‘หมอชลน่าน’ ลั่น พท.อาสาลดทุกข์-เพิ่มสุข-สร้างอนาคตให้ ปชช. มุ่งทำลายเผด็จการที่ยังแฝงตัวอยู่

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส. น่าน พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะหัวหน้าพรรค พท. กล่าวว่า การทำหน้าที่ของตนในฐานะหัวหน้าพรรค พท.และคณะกรรมการบริหารพรรคทุกคน เราจะทำหน้าที่ในการประสานทำงานร่วมกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางทางการเมือง ซึ่งตนจะเชิญอดีตกรรมการบริหารพรรค ผู้อาวุโสมาทำงานในส่วนนี้ คณะกรรมการบริหารพรรคทุกคนจะทำงานประสานงานร่วมทำงานกับคณะที่ปรึกษาการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม วันนี้มีความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติจาก น.ส.แพทองธาร ชินวัตร มาเป็นประธานคณะที่ปรึกษาในการประสานงานร่วมกับคนรุ่นใหม่ในอนาคตเพื่อขับเคลื่อนพรรค พท.ร่วมกับคณะกรรมการบริหารพรรค

นพ.ชลน่านกล่าวว่า วันนี้ประเทศชาติและประชาชนกำลังตกอยู่ในภายใต้ปัญหาภาวะวิกฤตที่ยิ่งใหญ่ เศรษฐกิจ วิกฤตสุขภาพปัญหา โควิด-19 ยังไม่ยอมจางหาย ซ้ำร้ายยังมีวิกฤตศรัทธา เรื่องของประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพ ถูกคุกคาม สิ่งเหล่านี้เกิดมาจากการบริหารงานที่ไร้ประสิทธิภาพ ไร้วิสัยทัศน์ ขาดความเข้าใจในปัญหาอย่างลึกซึ้งของพี่น้องประชาชน ขาดความเข้าใจปัญหาอย่างแท้จริง ทำให้การปัญหาที่ผ่านมาของรัฐบาลเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุด ไม่ได้เข้าไปอยู่ในหัวใจของประชาชน เป็นการแก้ปัญหาแบบขายผ้าเอาหน้ารอด โดยไม่คำนึงผลเสียที่จะตามมา

“ส่วนหนึ่งเป็นเพราะรัฐบาลชุดนี้ขาดองค์ความรู้ ประสบการณ์ข้อมูล ข้อเท็จจริงที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหา การบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้ล้วนแต่ก่อความเสียหายซ้ำซาก วันนี้พรรคเพื่อไทยและคณะกรรมการบริหารพรรค กรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมือง คณะที่ปรึกษาทางด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมของพรรค พท. พร้อมระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วน ใช้ประสบการณ์สติปัญญาที่ได้สั่งสมมาจากประสบความสำเร็จ ทั้งพรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน เพื่อนำพาประเทศ และประชาชนทั่วไปข้ามวิกฤตในปัจจุบัน เพื่อไปสู่อนาคตที่สดใสและมั่นคงในวันพรุ่งนี้ อดีตเป็นบทเรียน วันนี้เป็นที่ตั้ง วันพรุ่งนี้คืออนาคต” นพ.ชลน่านกล่าว

นพ.ชลน่านกล่าวอีกว่า พรรคเพื่อไทยมุ่งมั่นนำเอาจุดแข็งของพวกเราคือองค์ความรู้ของคนรุ่นเก่า บวกกับมันสมองความเป็นเลิศของคนรุ่นใหม่มาร่วมประสานกัน เพื่อหาทางออกหาทางแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งที่สะสมอยู่ โดยเฉพาะเรื่องเสรีภาพ ระบบประชาธิปไตยที่มีประโยชน์ การครอบงำทำให้เป็นการปิดกั้น ปิดบังพลังสมองของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ทำให้เขาใช้สิทธิเสรีภาพในการที่จะพูด จึงเป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะทำในสิ่งนี้เพื่อทะลุทะลวงทำลายสิ่งเหล่านี้ และระเบิดพลังของคนรุ่นใหม่ออกมา

นพ.ชลน่านกล่าวว่า หากถามว่าตนและคณะกรรมการบริหารพรรคทุกคนจะให้คำสัญญาหรือไม่นั้น เราไม่ขอสัญญา แต่เราจะลงมือทำ โดยการมีส่วนร่วมของพวกเราทุกคน พรรค พท.พร้อมเดินหน้าไปต่อ ภารกิจในการตอบสนองต่อประชาชนให้เป็นความจริง ตามสโลแกน “พรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชน” และ “พรุ่งนี้เพื่อไทย เพื่อชีวิตใหม่ของประชาชน” พรรค พท.เราจะเร่งปรับตัวเองทุกองคาพยพในพรรคของเราให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อบรรลุประโยชน์สูงสุดของประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความเข้าใจในความแตกต่างที่หลากหลายและนำมาให้เกิดประโยชน์ที่สุด

“เราจะเร่งจัดเตรียมนโยบายทางเศรษฐกิจ การเกษตร การศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาประชาธิปไตย โดยให้ความสำคัญกับการรับฟังปัญหาของประชาชนทุกภาคส่วน เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทำความเข้าใจความเป็นไปของโลกมาเป็นโจทย์สำคัญในการระดมความรู้ทางวิชาการ นำพาสติปัญญาจากบุคลากรของพรรคที่มีประสบการณ์ ความเป็นมืออาชีพที่หลากหลายสาขาในการสร้างแนวนโยบายของพรรคให้สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศ ของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“สิ่งที่พวกเราประสบในวันนี้ ความมั่นคงของประเทศไม่ใช่เฉพาะความมั่นคงทางทหารต่อไป แต่ความมั่นคงที่ต้องเผชิญกับสิ่งที่เกิดขึ้น เช่น โรคอุบัติใหม่ เรื่องเทคโนโลยี สงครามทางด้านเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทยจะร่วมกับประชาชน นำพาสังคมไทยให้ออกจากวิกฤตโดยเร็ว ด้วยการแสดงพลังอำนาจของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนอย่างแท้จริง

“เราเป็นพรรคการเมือง เราจะนำเจตจำนงของประชาชนมาขับเคลื่อนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมาย และทำลายเผด็จการที่ยังแฝงตัวอยู่ วันนี้พรรคเพื่อไทยจึงอาสาเพื่อลดทุกข์ เพิ่มสุข สร้างอนาคตให้กับประชาชน” นพ.ชลน่านกล่าว

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon