‘อัศวิน’ ลั่นสู้เกินร้อย ชู 8 นโยบายชิงผู้ว่า เปิดตัว ‘คนลุยเมือง’ ดึงรุ่นใหม่ร่วมงาน

“อัศวิน” ชู 8 นโยบาย ชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯกทม. เปิดตัวคนลุยเมือง ดึงรุ่นใหม่ร่วมงาน

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่โกดังเสริมสุข ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เขตคลองสาน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) แถลงเปิดตัวในฐานะว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม. ว่า ตนมีกำลังใจ 100% เวลาทำอะไร ตั้งใจเกิน 100 พอได้เห็นประชาชนมาให้กำลังใจ ทำให้ฮึกเหิมที่จะสู้ สู้เกินกว่า 100 ตนจะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังในการที่จะทำอะไรต่อ ได้ลาออกตำแหน่งผู้ว่าฯกทม. เมื่อวันที่ 25 มีนาคมที่ผ่านมา และมาตั้งทีมงาน และทำต่อไป เพื่อเป็นประโยชน์ของประชาชนคนกรุงเทพฯ และสร้างความเท่าเทียมให้กับสังคม

“พอเข้ามาเป็นผู้ว่าฯกทม. เห็นปัญหากรุงเทพฯ ทั้งปัญหาการจราจรติดขัด พื้นที่สีเขียวหายไป ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน เกิดฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ซึ่งปัญหาทุกอย่างต้องได้รับการแก้ไข ตนจะมาเติมเต็มความคาดหวังของประชาชน เพราะความเดือดร้อนของประชาชน คือ การบ้าน ไม่ใช่การเมือง “อัศวิน ขวัญเมือง” อิสระอย่างแท้จริง ไม่ได้แอบอิงกับพรรคการเมืองพรรคใด มีหลายคนพูดนโยบายสวยหรู แต่ไม่เคยนำไปสู่ปฏิบัติ อยากเห็นกรุงเทพฯเป็นสังคมสะดวก สบาย ปลอดภัย สงบสุข คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้นกว่าปัจจุบัน และความเท่าเทียมจะตามมา” พล.ต.อ.อัศวิน กล่าว

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวถึงนโยบาย 8 ข้อสำคัญ ได้แก่ 1. นโยบายเมืองป้องกันน้ำท่วม ลุยต่อแก้ปัญหาน้ำท่วม โดยการลดจุดเสี่ยงน้ำท่วมอีก 9 จุด 2. นโยบายเมืองเดินทางสะดวก เดินหน้าต่อสร้างความสะดวกในทุกการเดินทาง โดยคนเดินทางปลอดภัยระบบขนส่งมวลชนสะดวกและเชื่อมโยงล้อ ราง เรือ 3. นโยบายเมืองแห่งสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพดีและการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยรักษาพยาบาลครอบคลุมทุกพื้นที่ นอกจากสร้างรพ.ให้ครบ 4 มุมเมืองแล้ว ยังมีการพบแพทย์ภายใน 60 นาที การส่งยาให้ถึงบ้าน เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย และปรึกษาแพทย์ทางโทรศัพท์

4. นโยบายเมืองใส่ใจสิ่งแวดล้อม เสริมต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อเมืองที่น่าอยู่โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดการขยะที่ต้นทาง คลองสวยน้ำใส เพื่อเป็นการลดภาวะโลกร้อน 5.นโยบายเมืองแห่งการเรียนรู้ ทำต่อเมืองแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นปฐมวัย เด็กต้องมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ 6. นโยบายเมืองปลอดภัย เติมต่อสร้างความปลอดภัยของคนกรุงเทพ โดยการเพิ่มกล้องวงจรปิด CCTV ไฟฟ้าส่องสว่าง ปรับปรุงทางม้าลาย ทั่วกรุงเทพฯ 7. นโยบายเมืองดิจิทัล เชื่อมต่อกรุงเทพฯ สู่เมืองดิจิทัลโดยบริการด้วยดิจิทัลทำให้ประชาชนเข้าสู่การใช้งานดิจิทัล และ 8. นโยบายเมืองดูแลคนทุกกลุ่มทุกวัย ส่งต่อทุกการดูแลเพื่อคนกรุงเทพฯ ทุกกลุ่มวัย โดยการบริการและสวัสดิการชุมชนทั่วถึง

จากนั้น เวลา 19.19 น. ได้มีการเปิดตัวคนลุยเมือง ที่เคยร่วมงานพัฒนากรุงเทพฯในด้านต่างๆ สมัยที่ พล.อ.อัศวิน เป็นผู้ว่าฯกทม. อาทิ ด้านคมนาคม นายจิรวัฒน์ จังหวัด (ร่วมออกแบบ รถ BMV Feeder และเชื่อมต่อการเดินทางในกรุงเทพ) ด้านการศึกษา นางสาวณภัทร วัชราภรณ์ (ที่ปรึกษานโยบายสาธารณะ และ นักศึกษาปริญญาเอก) ด้านกีฬาและกิจกรรมเยาวชน นางสาวปุณยวีร์ ประดิษฐ์พงศ์ (ผลักดันสนามสเกตสวนรถไฟ)

ด้าน Universal design สิทธิผู้พิการ นายสว่าง ศรีสม (นักเคลื่อนไหวด้านการเข้าถึงของคนทั้งมวล) ด้านการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นางสาวบวรลักษณ์ ทองมาก (นักวิจัยด้านนโยบายสาธารณะ ) ด้านบริการสาธารณสุข นางสาวชมพูนุท พันธศรี (หนึ่งในผู้ผลักดันรถ BMV ) ด้านชุมชนเข้มแข็ง นายธวัช ศรีวัฒนะ (นักชุมชน/ ผู้สมัคร ส.ก. รักษ์กรุงเทพ)

พล.ต.อ.อัศวิน จะลุยลงพื้นที่หาเสียงทันที เพื่อขอคะแนนเสียงจากพี่น้องชาวกรุงเทพฯ โดยหวังว่าจะได้รับความไว้วางใจจากชาวกรุงเทพฯ เลือกเข้ามาสานงานต่อและทำนโยบายที่นำเสนอให้เป็นจริง

ย้อนอ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon