ศักดิ์สยาม โต้ซุกหุ้น ไม่เกี่ยวข้องตั้งแต่ มี.ค.61 ยันคมนาคมไม่มีฮั้วประมูล ‘สุรเชษฐ์’ สวน ฟังไม่ขึ้น

‘ศักดิ์สยาม’ ร่ายยาว แจงยิบ 4 ประเด็น ‘ฝ่ายค้าน’ ซักฟอก ระบุขายหุ้น หจก.บุรีเจริญให้เพื่อนไปแล้วตั้งแต่ มี.ค.61 ยันที่ดินเข้ากระโดงเป็นไปตามกระบวนการทาง กม. ลั่นหากมีการฮั้วประมูลโครงการในกระทรวงจริงจะต้องได้รับโทษ ด้าน ‘สุรเชษฐ์’ โต้ ‘เจ้ากระทรวง’ แจงฟังไม่ขึ้น

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 151 จำนวน 11 คน เป็นวันที่สอง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ชี้แจงจากที่มี ส.ส.พรรคฝ่ายค้านอภิปราย เมื่อวานนี้ (19 กรกฎาคม) ว่าประเด็นที่มีการอภิปรายตนสามารถสรุปได้ 4 ประเด็นคือ 1.ที่ดินการรถไฟที่เขากระโดง 2.การขายหุ้น หจก.บุรีเจริญ เป็นนิติกรรมอำพราง 3.การจัดงบประมาณของหน่วยงานหลวงและกรมทางหลวงชนบทไปที่ จ.บุรีรัมย์ มากเป็นพิเศษ และ 4.ประเด็น MR-map เป็นการลงทุนโครงการที่ซ้ำซ้อน

นายศักดิ์สยามอภิปรายว่า เรื่องที่ดินการรถไฟ มีสมาชิกถามว่าทำไมไม่มีการเพิกถอนโฉนดทั้งที่มีคำพิพากษาแล้ว เป็นการจงใจไม่ให้ความร่วมมือกับกรมที่ดิน ทำไมฟ้องศาลปกครอง และที่ดินเขากระโดงเป็นที่ตั้งของตระกูลชิดชอบ ซึ่งบริษัทที่ตั้งมีความสัมพันธ์กับตน และการรถไฟต้องเอาที่ดินที่เขากระโดงคืนมาโดยเร็ว โดยปัญหาที่ดินเขากระโดงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างยาวนาน มีข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชนบริเวณนั้นมาตั้งแต่ปี 2502 ซึ่งเรื่องอยู่ระหว่างการพิสูจน์สิทธิของหน่วยงานรัฐคือ กรมที่ดินและการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งต้องมีการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริง

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า สำหรับประเด็นที่หน่วยงานการรถไฟของรัฐ การที่จะให้การรถไฟไปฟ้องร้องกับประชาชนที่มีเอกสารสิทธิโดยชอบโดยหน่วยงานของรัฐเช่นกัน เป็นการไม่เป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชน แต่สิ่งที่การรถไฟจะต้องดำเนินการคือต้องมีการพิสูจน์เอกสารสิทธิก่อน ซึ่งขณะนี้การรถไฟเชื่อว่าการออกเอกสารสิทธิของกรมที่ดินมีความคลาดเคลื่อน จึงขอให้กรมที่ดินพิจารณาตามกรอบอำนาจหน้าที่และกรอบกฎหมายเพื่อเพิกถอนสิทธิที่ออกทับซ้อนของการรถไฟ

Advertisement

“ขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยทำคำร้องไปที่ศาลปกครอง เพื่อให้มีคำวินิจฉัยเรื่องนี้ เพราะศาลปกครองกลางสามารถมีคำสั่งให้เพิกถอนที่ดินทั้งแปลง ตามมาตรา 61 ซึ่งจะเป็นการสะดวก รวดเร็ว และรัดกุม มิให้ที่ดินส่วนใดส่วนหนึ่งตกหล่น รวมทั้งระยะเวลาในการพิจารณาคดีจนถึงที่สุดมีเพียง 2 ศาลเท่านั้น เรื่องนี้ศาลรับคำร้องไว้พิจารณาแล้ว ฉะนั้น ผมคิดว่าหากเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็ต้องเชื่อมั่นในกระบวนการพิจารณาของศาล ต้องรอว่าศาลจะให้ดำเนินการอย่างไร หากศาลพิจารณาอย่างไรก็เป็นไปตามนั้น” นายศักดิ์สยามกล่าว

นายศักดิ์สยามกล่าวต่อว่า กรณีที่มีสมาชิกอภิปรายพาดพิงไปถึง นายชัย ชิดชอบ ซึ่งเป็นพ่อของตนและเสียชีวิตแล้วว่า นายชัยเคยเช่าที่ดินนั้น ที่ดินที่นายชัยเคยไปดำเนินการเป็นที่ดินการรถไฟจริง แต่เป็นคนละแปลงกับที่ดินตามโฉนดเลขที่ 3466 แต่ที่ดินที่นายชัยไปขอเช่าเป็นที่ดินขนาด 6 ไร่ 1 งาน 48 ตารางวา ทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2516 ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ดินเลขที่ 3466 มีเนื้อที่ 7 ไร่ 1 งาน 55.8 ตารางวา ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากกรมที่ดินไปรับรองแนวเขตให้ด้วย ทั้งนี้ จากการอภิปรายของ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ส.ส.บัญชีรายชื่อ เลขาธิการพรรคประชาชาติ (ปช.) ท่านได้พูดว่าเมื่อศาลฎีกามีคำพิพากษาว่ากรรมสิทธิ์ในที่ดินเขากระโดงเป็นที่ดินของการรถไฟ การรถไฟสามารถนำผลของการพิพากษาไปใช้ต่อคนภายนอกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 แต่ไม่สามารถนำไปใช้ในการที่จะบังคับที่ดินแปลงอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในคำพิพากษาได้

Advertisement

“อีกกรณีหนึ่งในเรื่องที่ดินเขากระโดงที่มีการกล่าวหาผมและถ่วงเวลาไม่ให้มีการบังคับใช้ กรณีที่มีคำพิพากษาศาลฎีกาซึ่งได้อ่านคำพิพากษาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 นั้น การรถไฟได้มีการดำเนินการตามกระบวนการคือต้องมีการสืบทรัพย์สินของนาย A มีการเจ้าพนักงานบังคับคดี ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการของกรมบังคับคดี ทั้งหมดนี้เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายทุกประการ ไม่มีการละเว้น หรือเลือกปฏิบัติกับใคร” นายศักดิ์สยามกล่าว

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ส่วนประเด็นเรื่องการขายหุ้นของ หจก.บุรีเจริญ เป็นนิติกรรมอำพรางนั้น มีการซื้อขายกันจริง ซึ่งตนขายให้เพื่อนไปตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2561 มีการโอนเงินเสร็จและมีหลักฐานเรียบร้อย ทั้งนี้มีการโอนเงินทั้งหมด 3 ครั้ง รวม 119,500,000 บาท รวมถึงมีการเปลี่ยนหนังสือรับรองบริษัทที่แก้ไขแล้ว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 แสดงให้เห็นว่าตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ หจก.บุรีเจริญ อีกต่อไป

นายศักดิ์สยามกล่าวว่า ประเด็นที่มีข้อซักถามว่าทำไมการซื้อขายหุ้นครั้งนี้จึงไม่ยื่นหลักฐานไปที่กรมพัฒนาเศรษฐกิจนั้น การจะยื่นมีเพียงกรณีเดียวคือเพิ่มเงินลงทุนหรือจดใหม่ ฉะนั้น ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 ตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าวทั้งสิ้น ส่วนที่ไม่มีการรายงานบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นั้น เนื่องจากกิจกรรมทั้งหมดเกิดขึ้นขณะที่ตนยังไม่ได้เข้ามารับตำแหน่ง

“โครงการต่างๆ ของกระทรวงคมนาคมนั้น ยืนยันว่าไม่มีเรื่องการฮั้วประมูล ตั้งแต่ผมเข้ามารับตำแหน่งได้ให้นโยบายกับข้าราชการให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) หลักธรรมาภิบาล และต้องรับฟังความเห็นของประชาชน ดังนั้น การฮั้วประมูลจึงเป็นไปไม่ได้ ส่วนการกล่าวหาว่ากระทรวงคมนาคมจัดงบกรมทางหลวงชนบทไป จ.บุรีรัมย์ มากผิดปกตินั้น ในการจัดทำงบประมาณย้อนหลังไป 10 ปี ตั้งแต่ปี 2557-2566 จะเห็นว่ากระทรวงคมนาคมของบประมาณมากทุกปี แต่จะได้รับการจัดสรรไม่เกิน 1 ใน 3 ซึ่งการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ กรมทางหลวงชนบทจะเสนอโครงการที่มีความพร้อม และจำเป็นเร่งด่วนมายังกระทรวง โดยมีคณะทำงานพิจารณาโครงการก่อนที่เรื่องจะมาถึงตน และลงนามเสนอไปยังสำนักงบประมาณ เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนหลักเกณฑ์

“ทั้งหมดเป็นไปตามกระบวนการ ไม่มีการสั่งการว่างบต้องไปลงตรงไหน และถ้าเปรียบเทียบย้อนหลัง 10 ปีที่ผ่านมา จ.บุรีรัมย์ ไม่ได้มีงบมากกว่าหากเทียบเคียงจังหวัดอื่น ส่วนงบประมาณที่สูงขึ้นในช่วงท้ายๆ เพราะในอดีต จ.บุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียงได้รับการจัดสรรน้อย ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนา ซึ่ง จ.บุรีรัมย์ พัฒนาโดยภาคเอกชน ก่อให้เกิดการสร้างงาน การท่องเที่ยวจำนวนมาก จึงต้องสร้างระบบคมนาคมไปรองรับสิ่งเหล่านี้ ซึ่งไม่มีการกระจุกตัวแต่อย่างใด” นายศักดิ์สยามกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงท้ายการชี้แจงของนายศักดิ์สยาม เกิดการปะทะคารมกัน เนื่องจากนายศักดิ์สยามระบุว่า ก่อนจะจบฝากเรียนเชิญ นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล (ก.ก.) ถ้ามีเวลาไปที่กระทรวงคมนาคมจะได้หารือกัน เมื่อวานนี้ (19 กรกฎาคม) นั่งฟังสมาชิกอภิปรายกล่าวหาตน 4 ชม.กว่า เรื่องที่ดินรถไฟ เรื่องการขายหุ้น หจก.บุรีเจริญ หรือเรื่องจัดสรรงบต่างๆ อยากให้ดูข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนอภิปราย เพราะประชาชนฟังทั้งประเทศ ถ้าได้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์จะทำให้เกิดความเสียหายกับหลายส่วน ยืนยันว่าที่อภิปรายกล่าวหาไม่เป็นความจริงทั้งสิ้น

ทำให้นายสุรเชษฐ์ลุกขึ้นขออภิปรายทันที พร้อมระบุว่า หลายประเด็นที่นายศักดิ์สยามพยายามชี้แจงฟังไม่ขึ้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image