พิธา ลั่นก้าวไกลได้ตั้ง รบ.จะยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค จัดเลือกตั้งนายกจังหวัด

พิธา ลั่นก้าวไกลได้ตั้ง รบ.จะยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค จัดเลือกตั้งนายกจังหวัด

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) กล่าวแถลงนโยบาย “ทุกจังหวัดไทยก้าวหน้า” ว่าที่ผ่านมาความเจริญ และอำนาจในการตัดสินใจส่วนใหญ่ของประเทศไทยรวมศูนย์อยู่ที่ กทม. และรัฐส่วนกลาง ขนาดเศรษฐกิจของ กทม.ใหญ่กว่าจังหวัดอันดับ 2 อย่างชลบุรีถึง 5 เท่า ขณะที่ส่วนกลางมีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องการใช้งบสูงถึง 80% ของงบประมาณทั้งหมด พรรค ก.ก. จึงมีเป้าหมายปลดล็อกความกระจุกตัวของอำนาจและความเจริญ ทำให้ประชาชนทุกจังหวัดมีอำนาจ และทรัพยากรเพียงพอในการกำหนดอนาคตของตัวเอง

“ทุกจังหวัดไทยก้าวหน้า จะพลิกประเทศทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว หากได้เป็นรัฐบาล สิ่งที่จะทำใน 100 วันแรกคือ การยกเลิกกฎระเบียบ และคำสั่ง คสช. ทั้งหมดที่ล็อกคอ และล้วงลูกท้องถิ่น ถัดมาภายใน 1 ปี คือการทำประชามติว่าประชาชนเห็นด้วยหรือไม่กับการเลือกตั้งนายกจังหวัดทุกจังหวัด และยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค รับประกันว่าไม่มีใครตกงาน หรือเสียประโยชน์ และในทุกๆ ปี รัฐบาลก้าวไกลจะค่อยๆ กระจายงบประมาณให้ท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะ และพัฒนาพื้นที่ โดยภายใน 4 ปี ท้องถิ่นทั่วประเทศจะได้งบเพิ่มขึ้น 200,000 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นการเพิ่มงบ อบจ.ละ 250 ล้าน เมืองละ 100 ล้าน ตำบลละ 50 ล้านบาทต่อปี โดยเฉลี่ย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชุดนโยบาย “ทุกจังหวัดไทยก้าวหน้า” ของพรรคก้าวไกล แบ่งเป็น 4 ด้าน มีทั้งหมด 13 นโยบาย ได้แก่

“ผู้บริหารจังหวัดเรา เราเลือกเอง” ประกอบด้วย 1.ประชามติยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค ไม่มีใครตกงาน-เสียประโยชน์ 2.เลือกตั้งนายกจังหวัด ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 3.เลือกตั้งนายกเขต ทุกเขตใน กทม. 4.ข้าราชการทุกสังกัด ศักดิ์และสิทธิเท่ากัน โยกย้ายก้าวหน้าได้

Advertisement

“งบจังหวัดเรา เราตัดสินใจเอง” ประกอบด้วย 5.เพิ่มงบจังหวัดจัดการตนเองทุกปี 6.ปรับสูตรกระจายงบให้เป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างพื้นที่ 7.ท้องถิ่นมีช่องทางหารายได้ใหม่ กู้เงิน-ออกพันธบัตร-ร่วมทุน

“บริการสาธารณะในพื้นที่เรา เราจัดการเอง” ประกอบด้วย 8.บริการสาธารณะถูก-เร็ว-ดี ท้องถิ่นจัดทำได้ทั้งหมด ยกเว้น ทหาร-ศาล-เงินตรา 9.ถ่ายโอน ถนน-คูคลอง-แหล่งน้ำ-ขนส่ง-สิ่งแวดล้อม-พิสูจน์สิทธิที่ดิน-โรงงาน-โรงแรม-สถานบริการ 10.ยกเลิกกฎระเบียบและคำสั่ง คสช. ที่ล็อกคอ-ล้วงลูกท้องถิ่น ภายใน 100 วัน

“ท้องถิ่นเรา เราร่วมตรวจสอบได้เอง” ประกอบด้วย 11.ท้องถิ่นโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลงบประมาณทุกบาท-จัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน 12.ประชุมสภาพลเมือง ทุกคนมีส่วนร่วม ทุกท้องถิ่น ทุกไตรมาส 13. ประชาชนเข้าชื่อออนไลน์ เสนอโครงการ-ข้อบัญญัติ ถอดถอนท้องถิ่นได้

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image