นายกฯร่วมฉลอง ‘สงกรานต์’ มรดกวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ‘แอนโทเนีย’ แปลงโฉม ‘นางมโหธรเทวี’

นายกฯ เปิดงานฉลอง ‘สงกรานต์’ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ยิ่งใหญ่ พร้อมประกาศเจตนารมณ์รักษาและสืบทอด ทูตานุทูต 7 ประเทศร่วมยินดี ‘แอนโทเนีย โพซิ้ว’ สวมชุด ‘นางมโหธรเทวี’ นำขบวนแห่ สวยงามตระการตา

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 7 ธันวาคม ที่ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดงานฉลองในโอกาสที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ขึ้นทะเบียน “สงกรานต์ในประเทศไทย” เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี และ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการ วธ. โดยมี ซูฮย็อน คิม ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก ประจำประเทศไทย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะทูตานุทูต ประกอบด้วย มาเลเซีย สิงคโปร์ เกาหลี ลาว กัมพูชา ญี่ปุ่น และจีน ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายเศรษฐากล่าวว่า เป็นเรื่องน่ายินดียิ่งที่ยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียน “สงกรานต์ในประเทศไทย” ประเพณีปีใหม่ไทยเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ทั้งนี้ ประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติแล้ว จำนวน 3 รายการ คือ โขน เมื่อปี 2561 นวดไทย เมื่อปี 2562 และ โนราห์ ปี 2564 และล่าสุด ประเพณีสงกรานต์ ในประเทศไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนในปี 2566

Advertisement

นายกฯกล่าวว่า ถือเป็นของขวัญอันล้ำค่าที่สร้างความภาคภูมิใจของคนไทย ในนามของรัฐบาลและประชาชนไทย ประเทศภาคีสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ขอประกาศเจตนารมณ์ในการรักษาและสืบทอดประเพณีสงกรานต์ ดังนี้

1.ประเทศไทย จะร่วมกันธำรงรักษา ถ่ายทอดและสร้างสรรค์ ประเพณีสงกรานต์ ให้มีการปฏิบัติและสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยมาตรการส่งเสริมและรักษาที่เหมาะสม รวมทั้งให้ความเคารพและยอมรับต่อวิถีปฏิบัติของทุกชุมชน

2.ประเทศไทย จะส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความสำคัญของประเพณีสงกรานต์ในฐานะตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ และบ่อเกิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน

และ 3.ประเทศไทย จะเปิดโอกาสอย่างทั่วถึงแก่คนทุกเชื้อชาติ ทุกเพศ ทุกภาษา และทุกศาสนา ให้สามารถเข้าถึงประเพณีสงกรานต์ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย โดยเคารพต่อธรรมเนียมปฏิบัติของชุมชน และจะร่วมกับชุมชนนานาชาติในการรักษาและสืบทอดประเพณีสงกรานต์ในทุกที่ ด้วยจิตใจของความร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

นายกฯกล่าวยืนยันว่า รัฐบาลได้เดินหน้าขับเคลื่อนซอฟต์เพาเวอร์ของประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยเตรียมจัดงานเทศกาลสงกรานต์ 2567 อย่างยิ่งใหญ่ตลอดเดือนเมษายน 2567 ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ นอกจากงานสงกรานต์แล้วยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น มหกรรมทางด้านดนตรี มหกรรมทางด้านอาหาร และมหกรรมทางด้านงานศิลปะ มหกรรมทางด้านวัฒนธรรม ซึ่งจะทำให้สงกรานต์ไม่ได้มีแค่การสาดน้ำอีกต่อไป

ต่อจากนั้นนายกฯสรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระพรหมวชิรมุนี เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม และรดน้ำขอพรจากนายสุรเดช วันทยา อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ซึ่งเป็นครูคนแรกของนายกฯที่สอนตอน 5 ขวบ

ก่อนเวลา 19.30 น. นายเศรษฐาเป็นประธานในงาน Vijit Chao Phraya 2023 และล่องเรือชมบรรยากาศ ณ ท่าเรือ ICONSIAM ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โดยมี น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมงานด้วย

ทั้งนี้ นายกฯและคณะขึ้นเรือ THE OPULENCE ออกจากท่าเรือไอคอนสยาม เพื่อไปรับชมงาน VIJIT CHAO PHRAYA ที่จุด RIVER CITY BANGKOK, ป้อมวิไชยประสิทธิ์ (กองทัพเรือ), วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร, สะพานพระราม 8 และบริเวณสวนสันติชัยปราการ, สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพระพุทธยอดฟ้า) และ ICONSIAM

ด้านนายเสริมศักดิ์กล่าวว่า สงกรานต์เป็นประเพณีปีใหม่ไทยที่เฉลิมฉลองในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกภูมิภาคในประเทศไทย ซึ่งได้รับการถือปฏิบัติและสืบทอดอย่างยาวนาน ประเพณีอันงดงามและมีความหมายสะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูของคนไทยที่มีต่อบรรพบุรุษ ความเอื้ออาทรและความปรารถนาดีต่อผู้อื่น ประเพณีสงกรานต์ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูปและพระสงฆ์ รดน้ำดำหัวผู้เฒ่าผู้เคารพนับถือ จัดขบวนแห่ของชุมชนที่แสดงถึงตำนานสงกรานต์ จัดแสดงการละเล่น-ละครพื้นบ้าน และมหรสพต่างๆ เป็นต้น

นายเสริมศักดิ์กล่าวว่า วธ.ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมและดำเนินงานปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จึงได้จัดงานฉลองสงกรานต์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติขึ้น เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ “สงกรานต์ในประเทศไทย” ให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง และเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้เกิดการสงวนรักษา อนุรักษ์ สืบสาน ปกป้อง คุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของประเทศชาติ นอกจากนี้ การจัดงานฉลองสงกรานต์ยังเป็นการสร้างการรับรู้ให้ชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทย ก่อให้เกิดการเข้าใจและยอมรับในระบบสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอีกด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศงานฉลองสงกรานต์เป็นไปอย่างคึกคัก โดยนายกฯและ ครม. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หน่วยงานภาคีได้สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์จำลอง สรงน้ำพระสงฆ์และรดน้ำขอพรผู้อาวุโส พร้อมรับชมขบวนแห่ฉลองสงกรานต์ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ รวม 8 ขบวน ประกอบด้วย ขบวนมหาสงกรานต์จตุรทิศ แผ่นดินไทย ขบวนอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ (จำลอง) ขบวนตำนานนางสงกรานต์ ทั้ง 7 วัน นำโดย แอนโทเนีย โพซิ้ว รองอันดับ 1 มิสยูนิเวิร์ส 2023 มาในชุด “นางมโหธรเทวี” (นางสงกรานต์ประจำปี 2567) ทัดดอกสามหาว เครื่องประดับนิลรัตน์ ภักษาหารเนื้อทราย มือขวาถือจักรเป็นอาวุธ ซ้ายตรีศูล พาหนะนกยูง

ต่อด้วยขบวนเริงรื่นชื่นสงกรานต์ 4 ภาค ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง และปิดท้ายด้วยขบวนธงตราสัญลักษณ์

นอกจากนี้ ภายในงานฉลองสงกรานต์ ณ ลานคนเมือง ยังมีสินค้าภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ของกระทรวงวัฒนธรรมกว่า 30 ร้านค้า และร้านจำหน่ายอาหาร ขนมไทย จากสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ให้ได้ชมและชิมอย่างเต็มอิ่ม และผู้เข้าร่วมงานยังได้รับชมการแสดงวงดนตรี โดย วงดนตรีสุนทราภรณ์อย่างเพลิดเพลิน

รดน้ำขอพรจากนายสุรเดช วันทยา อาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ซึ่งเป็นครูคนแรกของนายกฯที่สอนตอน 5 ขวบ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image