‘สปท.การเมือง’จ่อชงลดโทษการเมืองต่อ’ป.ย.ป.’ ปิดสนามบิน-ยึดทำเนียบเข้าข่ายด้วย

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) กล่าวถึงความคืบหน้าการเสนอรายงานแก้ปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองทางการเมืองว่า ขณะนี้คณะอนุกมธ.พิจารณารวบรวมความเห็น วิเคราะห์ และสังเคราะห์ประเด็นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองทางการเมือง ได้ข้อสรุปรายงานดังกล่าวเกือบสมบูรณ์แล้ว คาดว่า อีก 2 สัปดาห์จะเสนอรายงานต่อที่ประชุม สปท.ด้านการเมือง เพื่อให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอต่อที่ประชุมสปท.ชุดใหญ่ และส่งต่อให้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธ ศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง(ป.ย.ป.)รับไปดำเนินการต่อไป ในส่วนการแก้ปัญหาคดีความทางการเมืองนั้น ยืนยันว่า สปท.ด้านการเมืองจะไม่เสนอให้ใช้การนิรโทษกรรมในการแก้ปัญหา แต่เสนอให้ใช้เรื่องการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง และกระบวนการให้โอกาสทางคดีอาญาแก่ผู้กระทำผิด อาทิ การรอลงอาญา การถอนฟ้อง การจำหน่ายคดีชั่วคราวแลกกับการไม่ไปปลุกม็อบสร้างความวุ่นวาย นำมาใช้ในคดีความผิดเกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองทุกประเภท อาทิ กรณีการปิดสนามบิน การยึดทำเนียบรัฐบาล แต่ไม่ครอบคลุมถึงความผิดทุจริต มาตรา 112 และความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ

นายเสรี กล่าวอีกว่า ส่วนผู้ที่จะอยู่ในข่ายได้รับการให้โอกาสทางคดีอาญาจะเป็นเฉพาะประชาชนที่มาร่วมชุมนุม หรือรวมถึงแกนนำการชุมนุมด้วยนั้น ขึ้นอยู่กับป.ย.ป.เป็นผู้พิจารณารายละเอียด เพราะ สปท.ด้านการเมืองจะเสนอเพียงหลักการกว้างๆเท่านั้น ส่วนมาตรการป้องกันความขัดแย้งในอนาคตนั้น สปท.ด้านการเมืองเสนอมาตรการห้ามผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไปตั้งม็อบมาสนับสนุนรัฐบาลหรือสนับสนุนฝ่ายของตัวเอง หากใครฝ่าฝืนจะถูกส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาถอดถอนออกจากตำแหน่งต่อไป

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image