‘ประวิตร’ ประชุมกพต. ขับเคลื่อนจชต. สร้างสันติสุข-ฟื้นเศรษฐกิจ

เมื่อ 16 ก.ค. 63 พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้เวลา 10.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุม คกก.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ณ ห้องประชุมค.ร.ม.(เดิม) อาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

ที่ประชุม เห็นชอบตามที่ ศอ.บต.เสนอเรื่องที่สำคัญ โดยมอบหมายให้กระทรวงต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการ ที่เชื่อมโยงการพัฒนา และการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงในทุกมิติ ได้แก่การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการดำเนินการป่าชุมชนฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานราก, การบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าแบบครบวงจร, การบริหารจัดการน้ำเพื่อความยั่งยืน, การพัฒนาด่านการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย และผลการรับฟังความคิดเห็นของ ปชช.เพื่อขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจ อ.จะนะ จ.สงขลา

พล.อ.ประวิตร เน้นย้ำถึงเรื่องการพัฒนาในพื้นที่ จชต.ว่า ทุกหน่วยงานจะต้องให้ความสำคัญเร่งด่วน สูงสุด มีการบูรณาการทำงานร่วมกัน อย่างจริงจัง เพื่อประโยชน์ของปชช.และความมั่นคงของประเทศ ตามเป้าหมายของรัฐบาล ที่ต้องการสร้างสันติสุข ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี โดยอยู่ร่วมกันได้ในพหุสังคม สร้างเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงการพัฒนา ทุกระดับ เช่นโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยเฉพาะที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน คือ อ.จะนะ จ.สงขลา โดยขอให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อไป

Advertisement

นอกจากนั้น พล.อ.ประวิตร. ยังสั่งการ ศอ.บต.ประสานการปฏิบัติตามมติของ กพต. กับทุกภาคส่วนให้มีความคืบหน้า เป็นรูปธรรม และกำชับให้กระทรวงต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องให้การสนับสนุน ศอ.บต. พร้อมทั้งร่วมกันขับเคลื่อนโครงการต่างๆไปด้วยกัน เน้นย้ำการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจโดยนำประโยชน์ที่ ปชช.จะได้รับเป็นตัวตั้ง เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน ต้องลดความเหลื่อมล้ำให้ได้ รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนช่วยเหลือ และจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง อย่างเด็ดขาด เพื่อพัฒนาประเทศไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยเร็ว

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image