พม. พร้อมโอน “เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด” 10 ส.ค. นี้ จำนวน 1,015 ล้านบาท ช่วยเด็ก 1.69 ล้านราย

การจ่ายเงินอุดหนุนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด รอบเดือนสิงหาคม คนละ 600 บาท ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เตรียมจ่ายให้กับผู้มีสิทธิตามโครงการฯ จำนวน 1,692,290 ราย คิดเป็นยอดการจ่ายเงินในเดือนสิงหาคม เป็นจำนวนเงิน    จำนวนเงิน 1,015,374,000 บาท

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ที่อยู่ในครอบครัวยากจน โดยรัฐสนับสนุนเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรคนละ 600 บาทต่อเดือน ซึ่งจ่ายให้ทุกเดือนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ขวบ โดยเริ่มจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562

สำหรับช่องทางการจ่ายเงินมี 2 ช่องทาง ผ่านการโอนเงินหรือจ่ายเป็นเงินสด โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารเดิมที่เคยได้รับเงินอุดหนุนรายเดือน หรือจ่ายเป็นเงินสดผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปจ่ายให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
บทความถัดไป“ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค” โชว์ “รูฟพาร์ค” สวนสาธารณะลอยฟ้า 7 ไร่กลางซีบีดี