ททท.ปี67รุกเร็ว4นโยบายชูเที่ยวเมืองไทย365วันดันเศรษฐกิจโต

ผู้ว่าฯ “ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์” นำททท.เร่ง 4 นโยบายปี’67 “365วันเมืองไทยเที่ยวได้ทุกวัน-55เมืองรอง-พัฒนาการสื่อสาร-กระตุ้นไทย/ต่างชาติใช้เงิน” ผนึก Thailand Soft Power จัดเฟสติวัลเที่ยวไทย กระตุ้นนักท่องเที่ยวใช้เงินสร้างรายได้ไหลสู่เศรษฐกิจฐานรากทั่วไทย 3 ล้านล้าน

  • ปี 2567 ททท.ทำแล้ว ทำต่อ “365 วัน เมืองไทยเที่ยวได้ทุกวัน”
  • งัด 4 กลยุทธ์ กระตุ้นนักท่องเที่ยวใช้จ่ายเงินเพิ่มทุกทริปตลอดปี2567
  • จับมือคมนาคมเพิ่มโลจิสติกส์เข้าถึงแหล่งเที่ยว ผนึกมหาดไทยดีไซน์สินค้าชุมชน

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท. ตลอดปี 2567 ททท.วางแผนเร่งเดินหน้านำอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศสร้างรายได้กระจายสู่พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศให้ได้ตามเป้าหมายเกินกว่า 3.0 ล้านล้านบาท จาก “ตลาดต่างประเทศ” 1.9-2 ล้านล้านบาท จำนวนนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 35 ล้านคน เติบโต 26.12%   และ “ตลาดในประเทศ” อีกกว่า 1 ล้านล้านบาท จำนวนนักท่องเที่ยวกว่า 200 ล้านคน-ครั้ง ขานรับนโยบายของรัฐบาลไทย นำโดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กับนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามเป้าหมายตลอดปีนี้ 4 นโยบายหลัก ประกอบด้วย

นโยบายที่ 1 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองไทยได้ทั้ง 365 วัน ตามที่นายกรัฐมนตรี กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ย้ำเน้นถึงเมืองไทยจะต้องยกระดับเป็นไฮซีซั่นสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ทุกวันโดยไม่มีโลว์ซีซั่น ดังนั้น ททท.จึงพร้อมใช้หลักคิดทำการตลาดด้วยอีเวนต์ (Event Marketing) ผ่านงาน “เทศกาลงานประเพณีหลัก”กระจายไปยังทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้ครบทั้ง 365 วัน ด้วยวิธีทำงานอย่างเข้มแข็งกับทาง “คณะกรรมการ ซอฟท์ พาวเวอร์” ทุกด้าน โดยเฉพาะด้าน “เทศกาล/Festival” จับมือกับกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อผลักดันประเทศไทยเป็นเมือ “ศูนย์กลางแห่งเทศกาลหรือ Festival Hub” ที่สำคัญของโลกในอนาคตอันใกล้นี้ให้สำเร็จจงได้

Advertisement

ททท.มี “กลยุทธ์กระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวปี 2567” โดยเร่งดำเนินงานเพิ่มวันพักเฉลี่ย (OR : Occupacy Rate) เพิ่มค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่อคนต่อทริป กระจายตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ทั่วเมืองไทยด้วย 4 กลยุทธ์  ได้แก่

กลยุทธ์ที่ 1 เน้นทำกิจกรรมการตลาดร่วมกับธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มโรงแรมที่พัก จับมือกันเสนอโปรโมชั่นที่พัก ทำให้เกิดแรงดึงดูดใจนักท่องเที่ยวขยายระยะเวลาวันพักเฉลี่ยภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นได้ทั้ง 365 วัน

กลยุทธ์ที่ 2 มุ่งนำเสนอมาตรการของรัฐบาลไทยในตลาดต่างประเทศโดยใช้ ฟรี วีซ่าVISA เจาะเข้าถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพให้ใช้จ่ายเงินไทยมากขึ้นทุกวันตลอดทั้งปี

กลยุทธ์ที่ 3 เร่งพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ร่วมกับคณะกรรมการ Thailand Soft Power คณะต่าง ๆ เช่น คณะแฟชั่น ศิลปะ อาหาร โดยการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าการท่องเที่ยวไทย จะสามารถส่งเสริมให้เกิดการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นได้ในระยะยาว

กลยุทธ์ที่ 4 บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพาณิช รวมพลังกันพัฒนา ยกระดับและคัดเลือกสินค้าชุมชน นำไปสู่กระบวนการขายร่วมกับผู้ค้าปลีกและเปิดช่องทางการขายออนไลน์ขยายฐานเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญในการเดินทางและช้อปิ้งสินค้าของไทย

นโยบายที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว 55 เมืองรอง ททท.เดินหน้าทำภารกิจทันที หลังจากที่ นางสาวสุดาวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะผู้บริหารและผู้อำนวยการ ททท.ทั่วประเทศ เข้ารับนโยบายโดยตรงจากนายกรัฐมนตรี เพื่อกระตุ้น “ตลาดในประเทศ” ประกอบด้วย 4 แนวทางหลัก ได้แก่

แนวทางที่ 1 ททท.เน้นใช้กลยุทธ์ Partnership 360 องศา ส่งเสริมการท่องเที่ยว 55 เมืองรอง มุ่งทำงานร่วมกับพันธมิตรทุกกลุ่มทำงานด้วยความกระตือรือร้นกับทั้งภาคเอกชน หน่วยงานรัฐบาล รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทางตรงและทางอ้อมกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วประเทศ

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการลงทุนสร้างจุดขายใหม่ ๆ ทางวัฒนธรรม โดยเน้นเอกลักษณ์ท้องถิ่น เป็นทุนสำคัญทางวัฒนธรรม ขณะนี้ ททท.ทั้ง 5 ภูมิภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคตะวันออก และภาคใต้ ได้จัดทำโครงการกิจกรรมต่าง ๆ สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์เชิงรุกต่อเนื่องทุกเดือน

แนวทางที่ 3 ยกระดับคมนาคมสร้างการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวทั่วไทย ปี 2567 ททท.ทำงานเชิงรุกแบบเข้มข้นกว่าทุกปี โดยร่วมกับ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม เสริมเส้นทางท่องเที่ยวใหม่เข้าสู่เมืองรองทั้ง 55 จังหวัด เพื่อให้สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอด 365 วัน

แนวทางที่ 4 ออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว ควบคู่กับการพัฒนาสินค้าชุมชน ทาง ททท.ผนึกกับ 3 กระทรวงหลัก คือ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งพร้อมจะเข้ามาช่วย ททท.บูรณาการผลิตสินค้าและกิจกรรมท่องเที่ยวอย่างเต็มที่  ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์แบบ วิน วิน กับเศรษฐกิจฐานรากภาพรวมตามชุมชนทั่วประเทศ

นโยบายที่ 3 ททท.ขับเคลื่อนการสื่อสารเชื่อมต่อกับนักท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและทั่วโลก โดยได้เชิญชวนผู้นำแต่ละด้านทั้ง Influencer หรือผู้มีอิทธิพลสร้างกระแสการท่องเที่ยว Celebrity หรือผู้มีชื่อเสียง รวมถึงขอให้เชิญผู้แทนองค์กรชั้นนำ สมาคมต่าง ๆ มาสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทย อีกทั้ง ททท.ยังได้ออกแบบเส้นทางใหม่ เช่น เส้นทางแห่งความฝัน หรือ Dream Route ในเชิงโฆษณาประชาสัมพันธ์ แล้วสื่อสารผ่านเครือข่ายต่าง ๆ ในตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยร่วมกับสื่อมวลชนเผยแพร่ข้อมูลตรงไปถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ

ตัวอย่างความสำเร็จ การเผยแพร่สื่อสารการท่องเที่ยวไทยสู่กลุ่มเป้าหมายตลาดในประเทศและนานาชาติ ในการจัดงานเคาท์ดาวน์ โดยมี CNN สื่อระดับโลก เชิญให้ผู้ว่าการ ททท.ร่วมเป็นพิธีกรภาคสนามร่วมกิจกรรมไลฟ์สดนับถอยหลังเข้าสู่วันใหม่ 2 ชั่วโมง ภาพดังกล่าวเข้าถึงประชาชนทั่วโลกเห็นความสวยงามวัดอรุณราชวรารามวรวิหารปรากฎสู่สายตาหลายร้อยล้านคน ถือเป็นส่วนหนึ่งในการสื่อสารประชาสัมพันธ์สื่อถึงเครือข่ายทั่วโลกเห็นผลลัพธ์ความสำเร็จชัดเจน

นโยบายที่ 4 กระตุ้นนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติใช้จ่ายเงินตลอดปี 2567 หลังจากนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ ททท. ทำงานเชิงรุก 2 เรื่อง ได้แก่

เรื่องที่ 1 ทำงานร่วมกับเอกชนแกนใหญ่ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่าง สมาคมโรงแรมไทย ทำโปรโมชั่นห้องพัก ขยายวันพักของนักท่องเที่ยว ด้วยการจัดงานเทศกาลแสง สี เสียง ผนวกกับการขยายระยะเวลาพำนักของวีซ่านักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มคุณภาพ กระตุ้นการใช้จ่ายเงินเพิ่มได้เป็นอย่างดี

เรื่องที่ 2 พัฒนาสินค้าบริการการท่องเที่ยว โดยร่วมกับไทยแลนด์ ซอฟท์ พาวเวอร์ 11 อุตสาหกรรม ทั้งจะคณะแฟชั่น ศิลปะ อาหาร วัฒนธรรม และเฟสติวัลต่าง ๆ และร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้ายกระดับสินค้าชุมชนแบบครบวงจร ทั้งแหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์พื้นเมืองของแต่ละจังหวัดที่มีอยู่อย่างหลากหลาย สร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวคนไทยและต่างชาติตัดสินใจใช้เงินซื้อในแต่ละทริปได้ตลอด 365 วัน

ผู้ว่าฯ ฐาปนีย์ ยืนยันว่า ตลอดปี 2567 จะนำอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ ก้าวสู่ความสำเร็จสร้างรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายเกินกว่า 3 ล้านล้านบาท ทำให้เกิดการกระจายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยอย่างมั่งคั่ง มั่นคง ด้วยจุดขาย 365 มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวได้ทุกวัน มีรายได้เกิดขึ้นทุกเวลา

เรื่องโดย…#เพ็ญรุ่งใยสามเสน #gurutourza #PageFacebookPenroongYaisamsaen

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image