สิ้นเกจิดัง ‘หลวงพ่อเสน่ห์’ วัดพันสี อุทัยธานี สิริรวมอายุ 91 ปี

สิ้นเกจิดัง ‘หลวงพ่อเสน่ห์’ วัดพันสี อุทัยธานี สิริรวมอายุ 91 ปี

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เช้าวันนี้ จังหวัดอุทัยธานี ได้ สูญเสีย พระเกจิอาจารย์ อีกหนึ่งองค์ คือ พระครูอุปกิตสารคุณ หรือที่ลูกศิษย์ รู้จักในนาม หลวงพ่อเสน่ห์ วัดพันสี ซึ่งมรณะภาพลงเมื่อเวลาประมาณ 08.00 น. วันที่ 2 พฤศจิกายน ที่โรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์ หลังเข้ารับการรักษาตัวจากอาการอาพาธ เมื่อช่วงเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา สิริรวมอายุ 91 ปี สร้างความเศร้าโศกเสียใจ ให้กับบรรดาศิษยานุศิษย์ เป็นอย่างมาก

โดยประวัติของหลวงพ่อเสน่ห์ กตปุญโญ” หรือ “พระครูอุปกิตสารคุณ” เป็นพระเกจิอาจารย์เรืองวิทยาคม ปัจจุบันอายุ 91 ปี หลวงพ่อเสน่ห์ กตปุญโญ หรือ พระครูอุปกิตสารคุณ เป็นอีกหนึ่งพระเกจิอาจารย์ผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัย มีคณะศิษยานุศิษย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมไปถึงวงการนักนิยมสะสมวัตถุมงคล รู้จักท่านในนามของพระเกจิอาจารย์ เรืองวิทยาคม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพันสี หมู่ 1 ตำบลท่าโพ อ.หนองขาหย่าง จ.อุทัยธานี และเจ้าคณะตำบลหนองขาหย่าง-ท่าโพ

เกิดในสกุล ผดุงฉัตร เมื่อวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2474 ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 8 ปีมะแม ที่บ้านยางขาว ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายผูก และ นางจันทร์ ผดุงฉัตร ครอบครัวประกอบอาชีพทำนา ในช่วงวัยเยาว์ เรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดยางขาว

Advertisement

จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนมาช่วยครอบครัวประกอบอาชีพทำนาครั้นอายุครบ 22 ปี ได้เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2496 ณ พัทธสีมาวัดยางขาว ต.ยางขาว อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ มี พระครูพยุหานุศาสก์ (หลวงพ่อชิต ชิตจิตโต) เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรีและเจ้าอาวาสวัดยางขาว เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูนิทัศน์ธรรมเวที (หลวงพ่อช้อย) เจ้าอาวาสวัดหัวงิ้ว เป็น พระกรรมวาจาจารย์ และ พระครูนิสิตคุณากร (หลวงพ่อกัน คังครตโน) เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า กตปุญโญ มีความหมายถึง ผู้กระทำซึ่งบุญคุณความดีภายหลังอุปสมบท ท่านได้จำพรรษาอยู่ที่วัดยางขาว คอยอุปัฏฐาก รับใช้หลวงพ่อชิต พระอุปัชฌาย์

มีความสนใจในการศึกษาพระปริยัติธรรม ได้เข้าศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม จนสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ณ สำนักเรียนวัดเนินเหล็ก อ.เมือง จ.อุทัยธานี จากนั้นช่วยงานศาสนกิจคณะสงฆ์ในจังหวัดเมืองอุทัย อีกทั้งยังร่ำเรียนวิทยาคมกับหลวงพ่อชิต ในด้านการสร้างวัตถุมงคลและเครื่องรางของขลัง อาทิ ตะกรุด ผ้ายันต์ น้ำมันมนต์ ฯลฯ จากนั้นศึกษาเพิ่มเติมจากกำนันบุญ ซึ่งเป็นศิษย์ฆราวาสหลวงพ่อพริ้ง วัดหาดสูง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติทางด้านจิตภาวนากับหลวงพ่อชิต

ลำดับงานปกครอง พ.ศ.2503 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดพันสี

Advertisement

พ.ศ.2507 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลหนองขาหย่าง-ท่าโพ
พ.ศ.2522 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ ลำดับสมณศักดิ์
พ.ศ.2511 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นตรี ในราชทินนาม พระครูอุปกิตสารคุณ
พ.ศ.2520 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโท ในราชทินนามเดิม
พ.ศ.2554 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

ด้านการปกครองคณะสงฆ์ ให้พระภิกษุ-สามเณรลงอุโบสถสังฆกรรม และทำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็นตลอดปี ระเบียบปกครองวัดอาศัยหลักพระธรรมวินัย กฎระเบียบ และข้อบังคับ ปกครองคณะสงฆ์ แบบพ่อกับลูก พี่กับน้อง และแบ่งอำนาจหน้าที่ช่วยกันรับผิดชอบภายในวัด หลวงพ่อเสน่ห์ มุ่งเน้นให้พระภิกษุ-สามเณรภายในวัด ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรม ต้องทำวัตรสวดมนต์ทุกเช้า-เย็น พร้อมกันทุกวัน ร่วมทำอุโบสถสังฆกรรมทุกครั้ง

งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมบวชชี-พราหมณ์ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และ วันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นประจำทุกปี ร่วมมือกับคณะสงฆ์ และหน่วยงานราชการ เผยแผ่หลักธรรม โดยออกปฏิบัติงาน พระธรรมทูต อบรมพระภิกษุ-สามเณรประชาชน และนักเรียนเป็นประจำ

ได้รับแต่งตั้งเป็นพระธรรมทูตประจำจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำ ตำบลท่าโพ พ.ศ.2552 ได้รับยกย่องให้เป็นพระดีเด่น จากศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนงานด้านสาธารณูปการ ได้ก่อสร้างถาวรวัตถุภายในวัด ถนนคอนกรีตรอบวัด และสร้างอาคารเรียนไม้ชั้นเดียว โรงเรียนประชาบาลวัดพันสี อีกทั้งยังสร้างอุโบสถอีก 14 แห่ง อาทิ อุโบสถวัดทุ่งพึ่ง, วัดหนองแหน, วัดทุ่งน้อย เป็นต้น

ด้านวัตถุมงคลของหลวงพ่อเสน่ห์ ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ปรารถนาของบรรดานักสะสมนิยมวัตถุมงคล โดยเฉพาะตะกรุดโทน แหวนหัวพิรอดทำด้วยปรอท เป็นการผสมผสานตำรับพลังไว้ถึง 3 พระอาจารย์ คือ การลงอักขระเลขยันต์ตำรับของหลวงพ่อชิตและหลวงพ่อพริ้ง วัดหาดสูง ส่วนหัวพิรอดทำด้วยปรอท เป็นตำรับหลวงพ่อเงิน วัดพระปรางค์เหลือง ส่วนวัตถุมงคลอื่นๆ อาทิ เหรียญรูปเหมือน รุ่นแรก ปี 20, รูปหล่อเหมือนลอยองค์ ปี 46, เหรียญทองแดงรูปเหมือน, ตะกรุดเส้นเกศา, ตะกรุดสามกษัตริย์และตะกรุดระนาดเอก เป็นต้น

อ่านข่าวอื่น

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image