เปิดเอกสาร ‘ผู้ว่าโคราช’ ถึง ‘ผู้ว่ารฟท.’ ขอให้อนุมัติจำหน่าย 10 สถานีรถไฟเก่า ลั่นพร้อมประสานหางบอนุรักษ์เอง

สืบเนื่องกรณีการทะยอยรื้อถอนสถานีรถไฟเก่าเนื่องในโครงการรถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ซึ่งนักวิชาการกลุ่มหนึ่งกำลังเคลื่อนไหวเพื่อขอให้มีการพิจารณาใหม่ เนื่องจากเป็นสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า (อ่านข่าว อ.สถาปัตย์ลาดกระบังส่งจม. “วิงวอน” บิ๊กตู่ เบรกรื้ออาคารสถานีรถไฟเก่า ชี้เป็นโบราณสถานของชาติ) 

ล่าสุด เมื่อวันที่ 1 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการเปิดเผยเอกสารด่วนที่สุด ลงวันที่ 26 เมษายน 2560 ถึงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เรื่องขอความอนุเคราะห์พิจารณาการอนุรักษ์สถานีรถไฟเก่าไว้เป็นมรดกท้องถิ่นของจังหวัดนครราชสีมา ลงนามโดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

ข้อความมีดังนี้

เรื่องขอความอนุเคราะห์พิจารณาการอนุรักษ์สถานีรถไฟเก่าไว้เป็นมรดกท้องถิ่นของจังหวัดนครราชสีมา

เรียน ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย

ด้วยจังหวัดนครราชสีมาได้รับทราบข่าวผ่านทางสื่อมวลชนว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยจะทำการรื้ออาคารสถานีรถไฟที่อยู่บนเส้นทางก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น รวม 16 สถานี โดยมีสถานีรถไฟเก่าที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 10 สถานี ประกอบด้วยอาคารสถานีรถไฟบ้านเกาะ หนองแมว โนนสูง บ้านดงพลอง บ้านมะค่า พลสงคราม บ้านดอนใหญ่ เมืองคง โนนทองหลาง และหนองบัวลายนั้น

เนื่องจากอาคารสถานีรถไฟทั้งหมดนี้ เป็นอาคารไม้ที่มีคุณค่า มีอายุเกินกว่า 60 ปี อีกทั้งมีความสำคัญทางสถาปัตยกรรมผังเมือง และเป็นประจักษ์พยานแห่งประวัติศาสตร์การคมนาคมของชาติ จังหวัดนครราชสีมาได้พิจารราแล้วมีความเห็นว่าเพื่อเป็นการธำรงรักษาสถาปัตยกรรมผังเมืองและมรดกของชาติซึ่งถือเป็นสมบัติร่วมของชุมชนในท้องถิ่นไว้ จึงขอความอนุเคราะห์ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาอนุมัติจำหน่ายอาคารสถานีรถไฟซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 10 สถานี ให้กับจัหงวัดนครราชสีมาเพื่อธำรงรักษามรดกทางสถาปัตยกรรม ซึ่งถือเป็นสมบัติร่วมของชุมชนในท้องถิ่น

ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมาพร้อมจะเป็นแกนกลางประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ตลอดจนสมาคม องค์กรต่างๆในการสนับสนุนงบประมาณ พร้อมทั้งเทคนิคทางวิชาการในการยกย้ายอาคารไปติดตั้งในพื้นที่ใหม่ที่เหมาะสมตามแนวทางประชารัฐ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ผลเป็นประการใดแจ้งให้จังหวัดนครราชสีมาทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นายวิเชียร จันทรโณทัย

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

 

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon

บทความก่อนหน้านี้กบง.กดราคาแอลพีในรอบ 14 เดือน
บทความถัดไปตัวแทนสมาคม-สภาวิชาชีพสื่อ จ่อเข้าพบนายกฯ ตู่ พรุ่งนี้