หน้าแรก แท็ก พระราชสาส์น

แท็ก: พระราชสาส์น

พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล เจ้าผู้ครองราชรัฐลักเซมเบิร์ก

ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล เจ้าผู้ครองราชรัฐลักเซมเบิร์ก เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อ...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.โปรตุเกส ในโอกาสวันชาติ

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.โปรตุเกส ในโอกาสวันชาติ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสา...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังปธน.อาเซอร์ไบจาน ในโอกาสวันเอกราช

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังปธน.อาเซอร์ไบจาน ในโอกาสวันเอกราช เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อคว...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ปธน.เกาหลีใต้คนใหม่ ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ปธน.เกาหลีใต้คนใหม่ ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเ...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.โปแลนด์ โอกาสวันรัฐธรรมนูญ-วันชาติ

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.โปแลนด์ โอกาสวันรัฐธรรมนูญ-วันชาติ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อคว...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปน 

ในหลวง มีพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปน  เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อควา...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.ซิมบับเว ในโอกาสวันเอกราช

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.ซิมบับเว ในโอกาสวันเอกราช เมื่อวันที่ 18 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสา...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.ซีเรีย โอกาสวันเอกราช

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.ซีเรีย โอกาสวันเอกราช เมื่อวันที่ 17 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์น...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก

ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2 แห่งเดนมาร์ก เมื่อวันที่ 16 เมษายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเก...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีปธน.เยอรมนี เข้ารับตำแหน่งสมัยที่ 2

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีปธน.เยอรมนี เข้ารับตำแหน่งสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน