วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562
หน้าแรก แท็ก พระราชสาส์น

แท็ก: พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร วันเอกราชมอลตา

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร วันเอกราชมอลตา เมื่อวันที่ 21 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ไปย...

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในวันชาติเนปาล

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในวันชาติเนปาล เมื่อวันที่ 20 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนว...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.เม็กซิโก

เมื่อวันที่ 16 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐเม็กซิโก ในโอกาสวันเอ...

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.ทาจิกิสถาน

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.ทาจิกิสถาน เมื่อวันที่ 9 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง...

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร คิม จ็อง อึน เนื่องในวันก่อตั้งเกาหลี

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร คิม จ็อง อึน เนื่องในวันก่อตั้งเกาหลี เมื่อวันที่ 9 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อควา...

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรผู้ครองรัฐซานมารีโน

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรผู้ครองรัฐซานมารีโน เมื่อวันที่ 3 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพร วันชาติเวียดนาม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพร วันชาติเวียดนาม   เมื่อวันที่ 2 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ส่งข้อค...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรสาธารณรัฐสโลวัก-อุชเบกิสถาน

เมื่อวันที่ 1 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวัก ในโอกาสวันร...
พระราชสาส์น

ในหลวง ทรงมีข้อความพระราชสาส์น อำนวยพร ปธน.คีร์กีซ-ตรินิแดด และโตเบโก

ในหลวง ทรงมีข้อความพระราชสาส์น อำนวยพร ปธน.คีร์กีซ-ตรินิแดด และโตเบโก เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.ยูเครน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.ยูเครน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราช...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน

test