เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)
หน้าแรก แท็ก พระราชสาส์น

แท็ก: พระราชสาส์น

พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.บังกลาเทศ ในโอกาสวันเอกราชและวันชาติ

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.บังกลาเทศ ในโอกาสวันเอกราชและวันชาติ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.ตูนิเซีย ในโอกาสวันเอกราช

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.ตูนิเซีย ในโอกาสวันเอกราช เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราช...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ในโอกาสวันชาติ

ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ในโอกาสวันชาติ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโป...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรประธานาธิบดีเซอร์เบีย ในโอกาสวันชาติ

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรประธานาธิบดีเซอร์เบีย ในโอกาสวันชาติ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.อินเดีย ในโอกาสวันสาธารณรัฐ

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย ในโอกาสวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐอินเดีย เมื่อวันที่ 26 มกราคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอย...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์น อำนวยพรไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย ในโอกาสวันออสเตรเลียของเครือรัฐออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 26 มกราคม พระบาทสมเด็จ...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล คิงชาร์ลส์ที่ 3

ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลคิงชาร์ลส์ที่ 3 ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโป...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเหตุแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล

ในหลวง มีพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเหตุแผ่นดินไหว ประเทศเนปาล เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังฟินแลนด์

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังฟินแลนด์ กรณีอดีตปธน.ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปร...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.เยอรมนี โอกาสวันเอกภาพเยอรมันของเยอรมนี 

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.เยอรมนี โอกาสวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน