หน้าแรก แท็ก พระราชสาส์น

แท็ก: พระราชสาส์น

พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งซาอุฯ

ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งซาอุฯ เมื่อวันที่ 23 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อควา...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.มอลตา เนื่องในวันเอกราช

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.มอลตา เนื่องในวันเอกราช เมื่อวันที่ 21 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในโอกาสวันชาติเนปาล

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในโอกาสวันชาติเนปาล เมื่อวันที่ 20 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร คิม จ็อง อึน เนื่องในวันก่อตั้งเกาหลีเหนือ

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร คิม จ็อง อึน เนื่องในวันก่อตั้งเกาหลีเหนือ เมื่อวันที่ 9 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรผู้ครองสาธารณรัฐซานมารีโน

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรผู้ครองสาธารณรัฐซานมารีโน เมื่อวันที่ 3 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอ...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.เวียดนาม เนื่องในวันชาติ

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.เวียดนาม เนื่องในวันชาติ เมื่อวันที่ 2 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.อุซเบกิสถาน เนื่องในวันเอกราช

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.อุซเบกิสถาน เนื่องในวันเอกราช เมื่อวันที่ 1 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระร...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.สโลวัก เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.สโลวัก เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระรา...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีข้อความพระราชสาส์น อำนวยพร ปธน.คีร์กีซ-ตรินิแดดและโตเบโก โอกาสวันเอกราช

ในหลวง มีข้อความพระราชสาส์น อำนวยพร ปธน.คีร์กีซ-ตรินิแดดและโตเบโก โอกาสวันเอกราช เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในวันเอกราชยูเครน

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในวันเอกราชยูเครน เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน