หน้าแรก แท็ก พระราชสาส์น

แท็ก: พระราชสาส์น

พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.มาลาวี เนื่องในวันเอกราช

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.มาลาวี เนื่องในวันเอกราช เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร วันเอกราช เบลารุส

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร วันเอกราช เบลารุส เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรผู้สำเร็จราชการแคนาดา เนื่องในวันชาติ

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรผู้สำเร็จราชการแคนาดา เนื่องในวันชาติ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความ...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.สโลวีเนีย เนื่องในวันเอกราช

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.สโลวีเนีย เนื่องในวันเอกราช เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระร...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรเจ้าผู้ครองรัฐมอลตา เนื่องในวันนักบุญจอห์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรเจ้าผู้ครองรัฐมอลตา เนื่องในวันนักบุญจอห์น เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่ง...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลเจ้าผู้ครองราชรัฐลักเซมเบิร์ก เนื่องในวันชาติ

ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลเจ้าผู้ครองราชรัฐลักเซมเบิร์ก เนื่องในวันชาติ ลักเซมเบิร์ก - เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.ฟิลิปปินส์และรัสเซีย

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.ฟิลิปปินส์และรัสเซีย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ส่งข้อความพระราชสาส์...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.โปรตุเกส เนื่องในวันชาติ

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.โปรตุเกส เนื่องในวันชาติ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชส...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.อิตาลี ในโอกาสวันสาธารณรัฐ

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.อิตาลี ในโอกาสวันสาธารณรัฐ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อ...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร วันชาติโครเอเชีย

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร วันชาติโครเอเชีย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน