หน้าแรก แท็ก พระราชสาส์น

แท็ก: พระราชสาส์น

พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ปธน.อินเดีย-ปธน.บังกลาเทศ

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ปธน.อินเดีย-ปธน.บังกลาเทศ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร วันชาติอาเซอร์ไบจาน

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร วันชาติอาเซอร์ไบจาน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวย...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.แห่งจอร์เจีย เนื่องในวันชาติ

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรปธน.แห่งจอร์เจีย เนื่องในวันชาติ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระร...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์น อำนวยพรปธน.แคมเมอรูน โอกาสวันชาติ

ในหลวง มีพระราชสาส์น อำนวยพรปธน.แคมเมอรูน โอกาสวันชาติ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีประสูติพระโอรส รัชทายาทลักเซมเบิร์ก

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดีประสูติพระโอรส รัชทายาทลักเซมเบิร์ก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนโรดม สีหมุนี

ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนโรดม สีหมุนี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล...
พระราชสาส์น

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยเจ้าผู้ครองรัฐ ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา สิ้นพระชนม์

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยเจ้าผู้ครองรัฐ ออร์เดอร์ ออฟ มอลตา สิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณ...
พระราชสาส์น

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์น แสดงความยินดี ปธน.โตโก โอกาสเข้ารับตำแหน่ง

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์น แสดงความยินดี ปธน.โตโก โอกาสเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อคว...
พระราชสาส์น

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญ สาธารณรัฐโปแลนด์

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญ สาธารณรัฐโปแลนด์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อ...
พระราชสาส์น

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปน

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปน เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อ...

ติดตามเรา

ข่าวเด่นประจำวัน