ห่วงวิธีเฟ้นผอ.สพท.ใหม่ใช้เส้น แนะ ‘นักวิชาการ’สัมภาษณ์แทนบิ๊กศธ.

นายอดิศร เนาวนนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อดีตคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 เปิดเผยกรณีที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ที่มี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธาน มีมติเป็นเอกฉันท์ปรับหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และรองผู้อำนวยการ สพท.โดยหลักเกณฑ์ใหม่จะดูเรื่องการสอบข้อเขียนให้น้อยลง พิจารณาจากประวัติการทำงาน ผลงาน โดยจะมีผู้เชี่ยวชาญมาประเมินผลงาน และประเมินศักยภาพ ซึ่งจะดูศักยภาพความเป็นผู้นำ ว่า เบื้องต้นเห็นด้วยในหลักการ แต่ยังมีข้อห่วงใยเรื่องปัญหาธรรมาภิบาล ที่สำคัญรัฐบาล และ ศธ.ควรต้องทำให้ชัดเจนว่าเมื่อมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) แล้ว ต่อไปจะไม่ยุบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ไม่ใช่สรรหาผู้อำนวยการ สพท.คนใหม่ได้แล้วมายุบเลิกภายหลัง อาจทำให้เกิดปัญหาตามมา ขณะที่หลักเกณฑ์สรรหาผู้อำนวยการ สพท.ใหม่ ยังไม่ชัดเจนว่าผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นคนกลุ่มใดบ้าง โดยตนอยากให้เปิดกว้างให้ข้าราชการ ศธ.จากสังกัดอื่น อาทิ สำนักงานปลัด ศธ.มีโอกาสเข้ารับการสรรหาด้วย ไม่ใช่กระจุกตัวอยู่แค่เพียงคนในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นายอดิศรกล่าวต่อว่า ส่วนวิธีการคัดเลือกที่จะลดการสอบลงนั้น ถือเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ดี เพราะการใช้ข้อสอบคัดเลือกคนเข้ามาเป็นผู้อำนวยการ สพท.ที่ผ่านมา ทำให้ได้คนที่ทำงานไม่เป็น […]

คณะบัญชีฯ จัดงาน “Flagship for Innovative Wisdom” พร้อมหาแนวทางปั้นเด็กเจน Z ตอบโจทย์เศรษฐกิจยุคดิจิทัล

ครบรอบ 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะบัญชีฯ จัดงาน “Flagship for Innovative Wisdom” พร้อมหาแนวทางปั้นเด็กเจน Z ตอบโจทย์เศรษฐกิจยุคดิจิทัล  โอกาสครบรอบ 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ได้จัดงาน  “Flagship for Innovative Wisdom” เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ใหม่ๆ แก่คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ พร้อมกระตุ้นให้เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาด้านธุรกิจ สอดรับกับความเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดย รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายมารุต บูรณะเศรษฐกุล ซีอีโอแห่งโออิชิ กรุ๊ป และนายวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ด้านทรัพยากรบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขึ้นกล่าวเปิดงานในหัวข้อ “อนาคตและทิศทางการศึกษาด้านธุรกิจ” กระตุ้นให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาคการศึกษา และภาคธุรกิจในการกำหนดแนวทางการผลิตบัณฑิตป้อนสู่ตลาดแรงงาน  รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ทั้งในด้านสังคม […]

วิธีคิด-ทำงานแบบหนังสือพิมพ์ยังสำคัญและจำเป็น เสียงสะท้อนนิสิตวารสารฯ มน.

ท่ามกลางวิกฤติ และกระแสที่ตกต่ำของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ นิสิตสาขาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรกลุ่มหนึ่งยังคงเชื่อมั่นว่า การเรียนรู้ในศาสตร์ด้านงานข่าวจากสิ่งพิมพ์จะไม่ทำให้อนาคตการทำงานด้านนี้มืดมน และมั่นใจว่าเลือกเดินมาถูกทางแล้ว ตราบเท่าที่งานข่าวยังมีความสำคัญต่อสังคม สังคมก็ยังต้องการผู้สื่อข่าวที่มีคุณภาพ และวิธีคิดแบบหนังสือพิมพ์อย่างแน่นอน หลังจากที่เปิดภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2559 ไปเพียง 2 สัปดาห์ กลุ่มนิสิตวิชาเอกวารสารศาสตร์ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก กลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อเปิดกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ “ร่มเสลา” ในบรรยากาศที่มีแต่ข่าวไม่ดีในแวดวงสื่อสารมวลชน โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์ที่ทยอยปิดตัวกันไปจำนวนมาก ทั้งหนังสือพิมพ์ และนิตยสาร หรือแม้แต่สื่อวิทยุ และโทรทัศน์ดิจิตอลเองก็ได้รับผลกระทบทางธุรกิจไปด้วย อันเนื่องมาจาก การเฟื่องฟูของสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อสื่อต่างๆ อย่างรุนแรง นางสาวเบญจวรรณ นาคนัตถ์ นิสิตวิชาเอกวารสารศาสตร์ปี 3 ในฐานะบรรณาธิการคนใหม่ของหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ “ร่มเสลา” พูดถึงวิกฤติสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีต่อวิชาเอกของเธอว่า ในแง่ของการเรียนการสอนนั้นไม่ได้รับผลกระทบ ตนและเพื่อนๆ ยังคงรู้สึกสนุกกับการเรียนรู้ในศาสตร์ด้านนี้เหมือนวันแรกที่เลือกวิชาเอกเมื่อสองปีก่อน อีกทั้งน้องๆ รุ่นใหม่ก็เลือกเข้ามาเรียนในสาขานี้ไม่น้อยไปกว่าปีที่ผ่านๆ มา ขณะที่เรื่องอนาคตกับอาชีพการงานด้านสื่อมวลชน ก็ไม่ได้วิตกกังวล และยังคงติดตามข่าวคราววิกฤติของสื่อสิ่งพิมพ์มาโดยตลอด “อยากเรียนวารสารฯ ตั้งแต่ ม.ต้น แล้วค่ะ คิดว่าหนังสือพิมพ์มีเสน่ห์ในตัวเอง ในส่วนของงาน ก็ไม่กลัวตกงาน เรียนเจอาร์ […]

ลูกหนี้เฮ!! กยศ. ขยายจัดโปรโมชั่นจูงใจ ชำระหนี้ถึง 30 เม.ย.

เมื่อวันที่ 23 มกราคม น.ส.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า  จากการประชุมคณะกรรมการกองทุนกยศ. เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีมติขยายเวลามาตรการจูงใจตามโครงการ กยศ. กรอ. เพื่อชาติ และมาตรการจูงใจสำหรับผู้กู้ยืมที่ไม่สังกัดองค์กรนายจ้าง จากเดิมวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ขยายออกไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 ดังนี้ มาตรการจูงใจโครงการ กยศ. และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เพื่อชาติ ผู้กู้ยืมที่เป็นบุคลากรในสังกัดองค์กรนายจ้างจะได้รับ สิทธิประโยชน์ ดังนี้ 1. กลุ่มผู้กู้ยืมที่ไม่ค้างชำระ ในกรณีที่ยินยอมให้องค์กรนายจ้างหักเงินเดือนส่งคืนกองทุน จะได้รับเงินตอบแทน 1% ของเงินต้นคงเหลือ และในกรณีที่ชำระปิดบัญชี จะได้รับเงินตอบแทน 3% ของเงินต้นคงเหลือ แต่ทั้งนี้ ทั้ง 2 กรณี จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวต่อเมื่อชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเสร็จสิ้นครบถ้วน โดยไม่มีการผิดนัดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง  2. กลุ่มผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้ ในกรณีชำระหนี้ปิดบัญชีหรือกรณีชำระหนี้ให้เป็นปกติแล้วยินยอมให้องค์กรนายจ้างหักเงินเดือน จะได้รับส่วนลดเบี้ยปรับ 100% […]

สพฐ. เผยข้อมูล  4.5 พันโรงเรียนขอเข้าไอซียู เร่งคัดกรอง  ก่อนชง “หมอธี” สรุปผลก่อนเริ่มโครงการฯ  

เมื่อวันที่ 23 มกราคม นายการุณ  สกุลประดิษฐ์  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)ได้มอบหมายให้โรงเรียนที่ไม่เป็นโรงเรียนประชารัฐประเมินสถานภาพปัจจุบันของโรงเรียน ว่า มีสภาพที่ต้องได้รับความช่วยเหลือและพัฒนาอย่างเร่งด่วนหรือไม่ พร้อมเหตุผลและข้อมูลประกอบ เพื่อพิจารณาเข้าร่วมโครงการยกระดับโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน หรือไอซียูนั้น ขณะนี้มีโรงเรียนเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการไอซียูแล้ว  4,518 โรงเรียน  จากโรงเรียนสังกัดสพฐ. ทั้งหมด 30,717 โรงเรียน  แบ่งเป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)  4,206 โรงเรียน คิดเป็น 93.06% สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) 312 โรงเรียน คิดเป็น 6.91% ทั้งนี้ เมื่อจำแนกตามที่ตั้งของโรงเรียน  เป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ชายขอบ 610 โรงเรียน  โรงเรียนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 368 โรงเรียน ที่เหลือเป็นโรงเรียนในพื้นที่ทั่วไป  3,540 โรงเรียน เลขาธิการกพฐ. กล่าวต่อว่า ขั้นตอนจากนี้คณะทำงานคัดกรองโรงเรียนประสบปัญหาวิกฤตหรือไอซียู จะวิเคราะห์ข้อมูลของโรงเรียนแต่ละแห่ง  ว่าเป็นโรงเรียนไอซียู ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องได้รับการแก้ไข จากนั้นจะเสนอข้อมูลให้นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) […]

ม.นเรศวร ติดอันดับ 4 มหาวิทยาลัยไทย “มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก” จาก UI Green Metric World University Ranking 2016

  มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการจัดอันดับ 4 มหาวิทยาลัยไทย ที่เป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมระดับโลก จากการจัดอันดับของ UI Green Metric World University Ranking 2016 ซึ่งเป็นการจัดอันดับจากมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia : UI) ประกาศผลเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา  โดยในปนี้ไดประกาศผลมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก จาก 516 มหาวิทยาลัยทั่วโลก และมีมหาวิทยาลัยไทยที่ติดอยูในอันดับโลก 22 สถาบันดวยกัน UI Green Metric World University Ranking  คือ การจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมระดับโลก ที่มหาวิทยาลัยหลายประเทศ ใหความสนใจ เพราะเป็นการวัดความสำเร็จของมหาวิทยาลัยตางๆ ที่ไดพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยใหเขียวสะอาด และเปนมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีเกณฑการประเมิน 6 ดาน คือ 1. Setting And Infrastructure (ที่ตั้งและโครงสรางพื้นฐาน) 15% […]

สอศ.จัดมหกรรมหุ่นยนต์อาชีวะระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ 28-30 ม.ค. 60

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา เป็นโครงการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในการพัฒนาหุ่นยนต์ ให้สามารถใช้งานได้จริง ทั้งในภาคอุตสาหกรรม ด้านการแพทย์ หรือแม้กระทั่งหุ่นยนต์กู้ภัยที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ อีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาหันมาสนใจศาสตร์ด้านหุ่นยนต์เพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการสนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีความคิดสร้างสรรค์ สร้างความสามัคคี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ได้ให้ความสำคัญ และส่งเสริมให้มีการประดิษฐ์คิดค้น และพัฒนาเทคโนโลยีด้านหุ่นยนต์มาอย่างต่อเนื่อง เลขาธิการกอศ. กล่าวต่อว่า งานหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2558 สมเด็จระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่ทีมผู้ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภทต่าง ๆ การแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบด้วยการแข่งขันหุ่นยนต์ 4 ประเภท คือ 1. การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา หรือ เอบียู โรบอท คอนเทสต์ (ABU : Asia-Pacific Robot contest) เพื่อคัดเลือกทีมหุ่นยนต์ตัวแทนระดับอาชีวศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ เอบียู โรบอท คอนเทสต์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ […]

เผยแบบปั้น “คุณทองแดง” ประดับข้างพระจิตกาธาน พระเมรุมาศเน้นศิลปะ ร.9

เมื่อวันที่ 22 มกราคม นายก่อเกียรติ ทองผุด นายช่างศิลปกรรม สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ออกแบบพระเมรุมาศ เปิดเผยถึงความคืบหน้างานประติมากรรมและงานสัตว์หิมพานต์ภายหลังประชุมร่วมระหว่างสำนักสถาปัตยกรรมและสำนักช่างสิบหมู่ ที่สำนักช่างสิบหมู่ สาย 5 อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ในส่วนของสัตว์หิมพานต์ ได้แก่ ช้าง 10 ตระกูลนั้น มอบหมายให้วิทยาลัยเพาะช่างเป็นผู้ปั้น ส่วนสิงห์ 4 ชนิด พระโค และม้า มอบหมายให้นายสมชาย บุญประเสริฐ ช่างเครื่องปูนปั้นเพชรบุรี ซึ่งมีประสบการณ์ในงานปูนปั้นสัตว์หิมพานต์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี มาแล้ว เป็นผู้รับผิดชอบ หลังจากทั้ง 2 ฝ่ายปั้นเสร็จแล้ว สำนักช่างสิบหมู่ กลุ่มงานจิตรกรรม เขียนเส้นลงสีสัตว์หิมพานต์ ส่วนการปั้นประติมากรรมชิ้นใหญ่ซึ่งประกอบด้วยเทวดา มหาเทพและสัตว์มงคลนั้น อยู่ในการดูแลของสำนักช่างสิบหมู่ คือ กลุ่มงานประติมากรรม สำหรับคุณทองแดงซึ่งเป็นสุนัขทรงเลี้ยงนั้น จะอยู่ในความรับผิดชอบของนายชิน ประสงค์ ข้าราชการบำนาญ กรมศิลปากร ซึ่งเคยปั้นคุณทองแดงและคุณทองหลาง ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มาก่อน […]

ล้ำค่า! เผยภาพนสพ.ภาพ “โฟแท๊กซ์” ยุค ร.7 อีกหนึ่งประวัติศาสตร์การพิมพ์ไทย

ในประวัติศาสตร์การพิมพ์ไทย หนึ่งในหนังสือพิมพ์คุณภาพดีที่มีความโดดเด่นด้าน “ภาพ” ก็คือ “หนังสือพิมพ์ภาพโฟแท๊กซ์” (Photax Sunday Pictorial) ซึ่งเริ่มออกวางจำหน่ายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2471 ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เป็ยหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ออกวางแผงทุกวันอาทิตย์ เจ้าของชื่อว่า นายประสาท สุขุม ราคาขายปลีก 15 สตางค์ ค่าบำรุง 1 ปี 10 บาท , 6 เดือน 5.50 บาท และ 3 เดือน 3 บาท นสพ.โฟแท๊กซ์ เน้นการตีภิมพ์ภาพจำนวนมาก ทุกภาพมีคุณภาพดี ชัดเจน พิมพ์ด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้ โฟแท๊กซ์ เป็นตัวแทนของบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนทชั่นแนล นิวสรีล โดยส่งภาพให้กับหนังสือพิมพ์ทั่วไปด้วย #40 ปีมติชน #ประวัติศาสตร์การพิมพ์ไทย ภาพและข้อมูลจาก หนังสือ “สยามพิมพการ : ประวัติศาสตร์การพิมพ์ในประเทศไทย” พิมพ์ครั้งแรกโดย […]

ศธ.จัดงาน ‘200 นักวิจัย 200 งานพัฒนา’ ส่งเสริมธุรกิจเศรษฐกิจพิเศษ 3 จังหวัดภาคตะวันออก

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 22 มกราคม ที่โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดงาน “200 งานวิจัย 200 งานพัฒนา” ขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจ 3 จังหวัด ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา จัดโดยศธ. ว่า วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา(มบ.). ได้รับมอบหมายเป็นแกนกลางในการระดมนักวิจัย ประกอบด้วย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก กว่า 200 คน เข้ามาช่วยเหลือฟรีแบบให้เปล่าแก้ปัญหาให้นักธุรกิจ ด้วยการรับโจทย์ปัญหา โจทย์พัฒนาธุรกิจ พัฒนาพาณิชย์ต่าง ๆ อุตสาหกรรม จากผู้ประกอบการใน 3 จังหวัด คือ ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา โดยใช้โปรแกรม Matching Researchers and Businessman for […]