ในหลวง มีพระราชสาส์น แสดงความยินดี วลาดิมีร์ ปูติน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปธน.รัสเซียสมัยที่ 5

พระราชสาส์น
กราฟิกมีลิขสิทธิ์

ในหลวง มีพระราชสาส์น แสดงความยินดี วลาดิมีร์ ปูติน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งปธน.รัสเซียสมัยที่ 5

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นายวลาดิมีร์ ปูติน (Mr. Vladimir Putin) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย สมัยที่ 5 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ความว่า

ฯพณฯ นายวลาดิมีร์ ปูติน ประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย กรุงมอสโก

ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเป็นสมัยที่ 5 ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง และขออำนวยพรให้ท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีความสุขสวัสดี และประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐ เพื่อความผาสุก และความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวรัสเซีย การที่ท่านได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง

Advertisement

อีกวาระหนึ่งนั้น เป็นการยืนยันอีกครั้งถึงความไว้วางใจและความเชื่อมั่นอย่างท่วมท้นของประชาชน
ในการเป็นผู้นำของท่าน ประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อมิตรภาพที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสอง ซึ่งดำเนินมาบนพื้นฐานของค่านิยมร่วมกันและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกัน สัมพันธภาพ
อันพิเศษดังกล่าวได้เจริญงอกงามผ่านเวลามากว่า 127 ปี ของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกัน

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยการนำและการสนับสนุนของท่าน ประเทศของเราทั้งสอง จะสร้างความเจริญรุดหน้า ในการกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะในด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และพลังงาน เพื่อประโยชน์สุขของประเทศ และประชาชนทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image