เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงสงขลาได้เฮ 4 ก.ค.นี้ ดีเดย์ ปลากะพง 3 น้ำ ทะเลสาบสงขลาพ้นวิกฤต

เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงสงขลาได้เฮ 4 ก.ค.นี้ ดีเดย์ ปลากะพง 3 น้ำ ทะเลสาบสงขลาพ้นวิกฤต

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน จูงมือผู้ประกอบการ ห้างค้าปลีกรายใหญ่ ได้แก่ แม็คโคร เทสโก้ โลตัส ท็อปส์ บิ๊กซี และวิลล่ามาร์เก็ต รวมทั้งสมาคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาคมภัตตาคารไทย และสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ตลอดจน บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด และ หจก.จูพรมหาชัยซีฟู้ด ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ประชุมร่วมกับ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงจังหวัดสงขลา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการรับซื้อปลากระพงที่ประสบปัญหาในการจำหน่าย ที่ประชุมได้มีข้อตกลงในการรับซื้อปริมาณทั้งสิ้น 600 กว่าตัน ซึ่งเท่ากับปลากระพงทุกตัวของจังหวัดสงขลาได้รับการซื้อแล้วจากผู้ประกอบการที่กรมการค้าภายในประสานและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งการซื้อขายจะเริ่มได้ตั้งแต่ 4 ก.ค.2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ กรมการค้าภายในกำชับให้เกษตรกรต้องคำนึงถึงคุณภาพของปลากระพงที่นำมาจำหน่าย ในครั้งนี้ต้องกำกับดูแล โดยขอให้จังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลในการจับปลาและการคัดแยกให้เป็นไปตามขนาดน้ำหนักที่ผู้ประกอบการแต่ละรายให้คำสั่งซื้อ เพื่อให้เกิดความมั่นใจและเป็นการรักษาชื่อเสียงความอร่อยปลากะพง 3 น้ำทะเลสาบสงขลาอีกทางหนึ่งด้วย

นายวิชัยกล่าวว่า นอกจากนี้ จะให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคปลากะพง 3 น้ำ จังหวัดสงขลา โดยจะขอให้ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม ในจังหวัดสงขลาทุกแห่ง มีเมนูปลากะพงเป็นวัตถุดิบอย่างน้อย 2-3 เมนู และจะมีกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมสนับสนุนอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางและขยายโอกาสทางการค้า รวมทั้งจะขยายผลการจัดกิจกรรมดังกล่าวไปยังกรุงเทพฯ และภูมิภาคอื่นๆ ต่อไป และผลจากการเชื่อมโยงการซื้อขายในครั้งนี้ จะทำให้ปลากะพงในทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นปลากะพงที่อร่อยที่สุดในประเทศ ขาดหายไปจากตลาดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และคาดว่าจะมีปลากะพงกลับมาให้บริโภคอีก 6-8 เดือน

Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image