ประกาศ! พนักงาน ขสมก.ติดเชื้ออีก 43 ราย ทั้งขับรถเมล์ เก็บค่าโดยสาร ธุรการ บัญชี

ประกาศ! พนักงาน ขสมก.ติดเชื้ออีก 43 ราย ทั้งขับรถเมล์ เก็บค่าโดยสาร ธุรการ บัญชี พร้อมฉีดพ่นทำความสะอาดรถฆ่าเชื้อ พักการใช้รถนาน 3 วัน

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ออกประกาศ คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ โดยระบุว่า ตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ที่ผ่านมาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กระทรวงคมนาคม ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

แต่ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่า ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับแจ้งว่ามีพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID) จำนวน  43  คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 93 เพศหญิง อายุ 42 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

2. พนักงานขับรถโดยสาร สาย 510 เพศชาย อายุ 59 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

Advertisement

3.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 510 เพศชาย อายุ 56 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

4.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 510 เพศหญิง อายุ 50 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

5.นายตรวจ เพศหญิง อายุ 44 ปี เขตการเดินรถที่ 1 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่        12 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

Advertisement

6.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 4 เพศหญิง อายุ 42 ปี ฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ สำนักงานใหญ่ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ พระราม 6

7.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 510 เพศชาย อายุ 55 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

8.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 39 เพศหญิง อายุ 29 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

9.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 39 เพศชาย อายุ 29 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

10.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 60 เพศหญิง อายุ 51 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

11.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 60 เพศชาย อายุ 59 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

12.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 39 เพศหญิง อายุ 33 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

13.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 60 เพศหญิง อายุ 24 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

14.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 145 เพศหญิง อายุ 55 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

15.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 206 เพศชาย อายุ 35 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

16.พนักงานธุรการ ระดับ 2 เพศหญิง อายุ 54 ปี ฝ่ายการเดินรถเอกชนร่วมบริการ สำนักงานใหญ่ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

17.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 142 เพศหญิง อายุ 50 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ โรงแรมดาหลา จังหวัดสมุทรปราการ

18.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 501 เพศชาย อายุ 29 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

19.นายท่าปล่อยรถ สาย 60 เพศหญิง อายุ 59 ปี เขตการเดินรถที่ 2 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

20.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 205 เพศชาย อายุ 57 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

21.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 72 เพศหญิง อายุ 49 ปี มอบหมายปฏิบัติหน้าที่งานนายท่าปล่อยรถ โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

22.พนักงานบัญชีค่าโดยสาร ระดับ 2 เพศหญิง อายุ 44 ปี เขตการเดินรถที่ 4 โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลสนามศูนย์เอราวัณ

23.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 72 เพศหญิง อายุ 51 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

24.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 62 เพศหญิง อายุ 24 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

25.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 205 เพศชาย อายุ 57 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

26.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 77 เพศหญิง อายุ 43 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

27.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 54 เพศหญิง อายุ 51 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

28.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 205 เพศหญิง อายุ 34 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว แบงค็อก วินด์เซอร์

29.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 179 เพศหญิง อายุ 41 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

30.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 54 เพศชาย อายุ 43 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

31.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 42 เพศหญิง อายุ 36 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation)

32.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 42 เพศชาย อายุ 56 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

33.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 84ก เพศชาย อายุ 31 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

34.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 7ก เพศชาย อายุ 55 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

35.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 84 เพศหญิง อายุ 44 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

36.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 84ก เพศหญิง อายุ 28 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

37.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 84ก เพศชาย อายุ 24 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

38.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 97 เพศชาย อายุ 54 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

39.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 65 เพศชาย อายุ 41 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

40.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 65 เพศหญิง อายุ 57 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

41.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 24 เพศชาย อายุ 45 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

42.พนักงานเก็บค่าโดยสาร สาย 67 เพศหญิง อายุ 34 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

43.พนักงานขับรถโดยสาร สาย 67 เพศชาย อายุ 28 ปี โดยทราบผลว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างรักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation)

เมื่อพนักงานขับรถโดยสารนำรถกลับเข้าอู่ในแต่ละรอบ จะมีการฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารทันทีด้วยผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 70% จึงมั่นใจได้ว่ารถโดยสารขององค์การมีความสะอาด ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) นอกจากนี้องค์การ ได้พักการใช้งานรถโดยสาร คันที่พนักงานผู้ติดเชื้อฯปฏิบัติหน้าที่ เป็นระยะเวลา 3 วัน เพื่อทำการฉีดพ่น ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ อู่จอดรถ และท่าปล่อยรถโดยสาร รวมทั้ง ให้พนักงานที่มีความใกล้ชิด กับพนักงานผู้ติดเชื้อฯหยุดงานไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่
บนรถโดยสาร การล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  การฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง

Eurolastcontent
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image