กกพ. เคาะ ‘ลด’ ค่าไฟฟ้า 4.45 บาทต่อหน่วย มีผลรอบบิลก.ย.นี้

กกพ. เคาะลดค่าไฟฟ้า 4.45 บาทต่อหน่วย มีผลรอบบิลก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม รายงานข่าวจาก คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) แจ้งว่า บอร์ดกกพ. มีมติรับทราบผลการรับฟังความคิดเห็นค่าเอฟที และได้พิจารณากรณีศึกษาการปรับค่าเอฟทีขายปลีก สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือนกันยายน – ธันวาคม 2566

โดยมีมติเห็นชอบค่าเอฟทีเรียกเก็บจำนวน 66.89 สตางค์ต่อหน่วย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยปรับลดลงจากงวดปัจจุบัน (พฤษภาคม – สิงหาคม 2566) จาก 4.70 บาทต่อหน่วยเหลืออยู่ที่ 4.45 บาทต่อหน่วย และให้มีผลตั้งแต่รอบบิลเดือนกันยายน 2566 รายละเอียดเอกสารเผยแพร่ค่าเอฟทีสำหรับงวดเดือนกันยายน – ธันวาคม 2566 สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน กกพ. www.erc.or.th

ทั้งนี้ การพิจารณาดังกล่าว กกพ. ยึดหลักเกณฑ์ตามประกาศ กกพ. เรื่อง กระบวนการขั้นตอนการใช้สูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ พ.ศ. 2565 และได้พิจารณาประโยชน์ของประเทศ รวมถึงสภาพการแข่งขันและความสามารถในการให้บริการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการรักษาเสถียรภาพความมั่นคงการให้บริการระยะยาวประกอบแล้ว

Advertisement

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเคาะค่าไฟครั้งนี้ มาจาก3 แนวทาง ประกอบด้วย

กรณี 1 ค่าไฟอยู่ที่ 6.28 บาทต่อหน่วย เนื่องจากจุคืนหนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) 135,297 ล้านบาท จะทำให้เอฟทีอยู่ที่ 249.81 สตางค์ต่อหน่วย และรวมกับค่าไฟฐาน 3.78 บาทต่อหน่วย

กรณี 2 ค่าไฟเท่าเดิม 4.70 บาทต่อหน่วย มาจากเอฟที 91.19 สตางค์ต่อหน่วย ใช้วิธีทยอยคืนหนี้กฟผ. 32,291 ล้านบาท เหลือหนี้ 97,006 ล้านบาท และรวมกับค่าไฟฐาน 3.78 บาทต่อหน่วย

กรณี 3 ค่าไฟลดลงเหลือ 4.45 บาทต่อหน่วย มาจากค่าเอฟที 66.89 บาทต่อหน่วย โดยหนี้กฟผ.ทยอยจ่ายคืน 5 งวด งวดละ 23,428 ล้านบาท เหลือหนี้ 111,869 ล้านบาท และรวมกับค่าไฟฐาน 3.78 บาทต่อหน่วย

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image