ร่างงบฯ กสทช. ปี 67 ร่วม 5.2 พันล้าน ส่อแววชะงัก-ชี้ไม่ผ่านมติเห็นชอบบอร์ด

ร่างงบฯ กสทช. ปี 67 ร่วม 5.2 พันล้าน ส่อแววชะงัก-ชี้ไม่ผ่านมติเห็นชอบบอร์ด

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. ในฐานะรักษาการเลขาธิการ กสทช. ได้ลงนามในหนังสือเรื่องการบรรจุวาระเพื่อพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ของสำนักงาน กสทช.เพื่อเสนอคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ถึงเลขาธิการ สดช. โดยระบุความตอนหนึ่งว่า “สำนักงาน กสทช.) พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2553 (พ.ร.บ.กสทช.) และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงขอเสนอบรรจุวาระเพื่อพิจารณาให้ความเห็นร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 ของสำนักงาน กสทช. จำนวนทั้งสิ้น 5,828.5146 ล้านบาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย”

โดยร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ของสำนักงาน กสทช. ฉบับที่… นายไตรรัตน์ ลงนามส่งไปยังเลขาธิการ สดช.นั้น เป็นฉบับที่ยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. โดยในการประชุมคณะกรรมการ กสทช. ครั้งที่ 19/2566 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 66 ได้มีการทักท้วงว่า ร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ของสำนักงาน กสทช.ที่ถูกบรรจุเข้าสู่วาระการประชุมในวันนั้นยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่มีรายละเอียดให้คณะกรรมการ กสทช.พิจารณา จึงมีมติไม่เห็นชอบ และไม่ให้นำร่างงบประมาณรายจ่ายฯ เข้าสู่การพิจารณา

แหล่งข่าวระดับสูงในสำนักงาน กสทช.ระบุว่า การที่นายไตรรัตน์ นำส่งร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ของสำนักงาน กสทช.ไปยัง สดช.หรือคณะกรรมการดีอี ถือเป็นการท้าทายอำนาจคณะกรรมการ กสทช. เพราะถือเป็นร่างงบประมาณฯ ที่ยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช. แต่อย่างใด แต่ก็เชื่อว่าคงได้รับการเปิดทางจาก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ทำให้ นายไตรรัตน์ ลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการ สดช.

Advertisement

ตามกฎหมายกำหนดให้อำนาจในการอนุมัติงบประมาณ และการออกระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและจัดการงบประมาณที่ได้กำหนดขั้นตอนในปฏิทินงบประมาณดังกล่าว เป็นอำนาจของคณะกรรมการ กสทช.

นอกจากนั้นที่ผ่านมายังได้ทำการยกเลิกคณะอนุกรรมการพิจารณางบประมาณ กสทช. และเปลี่ยนเป็นคณะทำงานพิจารณางบประมาณของสำนักงาน กสทช. ซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดต่อ มติที่ประชุมกสทช.ที่ต้องการให้กรรมการ กสทช.ทุกคนส่งผู้แทนที่มีความรู้ด้านงบประมาณมาเป็นอนุกรรมการเพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองก่อนที่จะให้คณะกรรมการ กสทช.ร่วมกันพิจารณาอนุมัติ แต่กลับไม่ดำเนินการตามมติและตั้งคณะทำงานฯ ซึ่งเป็นคำสั่งภายในของสำนักงาน กสทช. ที่รักษาการเลขาธิการ กสทช.เป็นผู้ลงนามแทน

“การกระทำดังกล่าวเป็นความต้องการที่จะรวบการพิจารณางบประมาณไว้แต่เพียงประธาน และรักษาการ เลขาธิการ กสทช. โดยไม่ต้องการให้ กรรมการ กสทช. เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณา” แหล่งข่าว ระบุ

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image