เยาวชนมอง ‘อาชีวะทวิภาคี’ ปลูกความรู้..ควบคู่คุณธรรม

เยาวชนมอง ‘อาชีวะทวิภาคี’ ปลูกความรู้..ควบคู่คุณธรรม

อาชีวะทวิภาคี – ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ คือคุณภาพของแรงงาน ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา สิ่งที่ผู้ประกอบการยังเผชิญอยู่ คือ คุณภาพ หรือความสามารถของแรงงานที่มีอยู่ ไม่ตรงกับความต้องการของภาคการผลิต และการบริการ รวมทั้ง คุณภาพของกำลังคนที่ผลิตจากสถาบันการศึกษา ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรม ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลของกำลังคนกับความต้องการแรงงาน

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ให้ความสำคัญกับการผลิตบุคลากรสายอาชีวะ ด้วยรูปแบบของการจัดการศึกษาระบบ “ทวิภาคี” การประสานความร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อให้ได้บุคลากรรองรับกับตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่กำลังขาดแคลนอยู่ในขณะนี้

จากการสำรวจมุมมองของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจการเรียนในสายอาชีวะ กับโครงการ “อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี” ซึ่งเป็นโครงการที่มีเป้าหมายในการมุ่งให้การศึกษาสายอาชีวะแก่เยาวชน ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทไลอ้อนฯ อาทิ

Advertisement

นภัสสร แซ่โซ้ง นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 1 ช่างเมคคาทรอนิกส์ นักเรียนในโครงการ บอกเล่าถึงความรู้สึกที่มีต่อโครงการว่า รู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาเรียนที่นี่ ตนเดินทางมาจาก จ.น่าน ด้วยความที่อยู่ไกลบ้าน ทำให้รู้สึกคิดถึงแม่ เพราะไม่เคยอยู่ห่างจากบ้านนานขนาดนี้ แต่ก็คอยบอกกับตัวเองอยู่เสมอว่า ที่มาอยู่ที่นี่เพราะเรามาศึกษาหาความรู้ เมื่อถึงวันที่เรียนจบแล้ว จะนำวุฒิการศึกษา และวิชาความรู้ที่ได้กลับไปฝากแม่ และครอบครัวด้วยความภาคภูมิใจ

“การเข้าร่วมโครงการ นับว่าบริษัทไลอ้อนได้ให้สิ่งที่ดีๆ มากมาย นอกจากวิชาความรู้แล้ว ยังได้รับการดูแลจากเพื่อนๆ และรุ่นพี่ เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ได้รับ ส่วนเป้าหมายในชีวิต อยากตั้งใจเรียนให้จบ เพื่อไปประกอบอาชีพที่ใฝ่ฝัน นั่นคือวิศวกร รวมทั้ง อยากทำธุรกิจเป็นของตนเอง เพื่อเลี้ยงดูพ่อแม่ต่อไป” นภัสสร กล่าว

Advertisement

อีกมุมมองของผู้ที่ได้เรียนจบจากโครงการนี้ไปแล้ว และปัจจุบันได้มีโอกาสร่วมงานกับไลอ้อน เมธัส คำปาแฝง เจ้าหน้าที่ Operator หน่วย BC บริษัทไลอ้อนฯ เปิดใจว่า ก่อนจะเข้ามาร่วมงานกับไลอ้อน ได้เข้ามาศึกษาได้ฝึกในงานจริงในช่วงที่ยังเป็นนักศึกษาโครงการ ทำให้มีพื้นฐานความรู้มาก่อน เมื่อได้เข้ามาทำงาน จึงเรียนรู้งานได้ง่ายขึ้น ปัจจุบันมีหน้าที่โอเปอร์เรตเครื่อง ในส่วนของสายการผลิตครีมอาบน้ำโคโดโม นอกจากการทำงานจันทร์ถึงเสาร์แล้ว ยังแบ่งเวลาในวันอาทิตย์เพื่อเรียนต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมฉบัง เพราะมองว่านำความรู้มาปรับใช้กับการทำงานได้ในอนาคต

สำหรับโครงการดังกล่าว ริเริ่มโดยประสานความร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จ.ชลบุรี วิทยาลัยการอาชีพแกลง จ.ระยอง ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร ปวช.ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาซ่อมบำรุง และสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ โดยมีรูปแบบการเรียนการสอนแบ่งเป็น การเรียนวิชาพื้นฐานที่วิทยาลัย และการเรียนฝึกปฏิบัติที่โรงงาน โดยทีมไลอ้อนเป็นผู้สอน และยังให้สวัสดิการระหว่างเรียน ไม่ว่าจะเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบำรุงการศึกษา อุปกรณ์การเรียน ชุดนักศึกษา ชุดปฏิบัติการ รถรับส่ง ค่าสาธารณูปโภค ค่าประกันอุบัติเหตุ ที่พัก รวมถึง ร่วมใช้พื้นที่สวัสดิการพนักงาน อาทิ ห้องออกกำลังกาย ลานเล่นกีฬา พักผ่อนในสวนหย่อม เป็นต้น เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ และใบรับรองการผ่านงาน รวมทั้ง มีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทอีกด้วย

ปิดท้ายที่ นพ.มงคล ณ สงขลา กรรมการ บริษัทไลอ้อนฯ กล่าวว่า บริษัทได้เริ่มโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน มีเป้าหมายมุ่งผลิตนักศึกษาอาชีวะ ที่เป็นเลิศด้านคุณธรรม และปฏิบัติงานได้จริง ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ซึ่งเป็นการดำเนินการที่สอดรับกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยเยาวชนที่เข้ามาเรียนในโครงการของไลอ้อน นอกจากจะได้ความรู้ในการเรียนวิชาพื้นฐานสามัญ และวิชาชีพแล้ว สิ่งที่แตกต่างคือมีการสอนวิชาทักษะการใช้ชีวิต ที่เน้นปลูกฝังด้านคุณธรรม และจริยธรรม ควบคู่กับการเรียนวิชาการ

นับเป็นอีกโครงการ ที่มุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนไทย โดยเริ่มต้นโครงการจนถึงปัจจุบัน โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของไลอ้อน ได้รับนักเรียนมาแล้ว 4 รุ่น

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image