สยบข่าวลือ!! สพฐ.ปัดย้าย ‘ผอ.สพป.โคราช 7’ แจงปมรก.ผอ.สพป.เชียงราย 1 ยันเพิ่ม 2 กลุ่มงานเขต 450 ตำแหน่ง ไม่เป็นภาระงบ

จากกรณีความขัดแย้งระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) และศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ที่เกิดจากข้อที่ 13 ในคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่กำหนดให้อำนาจการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด และกรุงเทพมหานครตามมาตรา 53(3) และ (4) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นของ ศธจ.โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) จากเดิมเป็นอำนาจของ ผอ.สพท. ทำให้นายธนชน มุทาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ชัยภูมิ เขต 1 ในฐานะประธานชมรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย (ชร.ผอ.สพท.) และรักษาการเลขาธิการสมาคมนักบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย (ส.บ.พ.ท.) รวบรวม 50,000 รายชื่อ เสนอ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. เพื่อขอให้พิจารณายกเลิกข้อที่ 13 ของคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 19/2560 หากไม่รับข้อเสนอจะเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ด้วยตัวเอง โดยมีสมาชิก ส.บ.พ.ท.และองค์กรครูทั่วประเทศร่วมสมทบ นั้น

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงกรณีปัญหาความไม่เข้าใจกันระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ที่มีเหตุมาจากเรื่องของอำนาจหน้าที่ในมาตรา 53 (3)และ(4)แห่งพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อที่ 13 ในคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 19/2560 ว่า ขณะนี้จะเดินหน้าทำงานตามกรอบแนวคิด 5 แนวทาง ได้แก่ 1.การจัดสรรกรอบอัตรากำลังของทั้ง สำนักงานศธจ. และ สพท. 2.การตีความกฎหมายที่คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของ ศธ.จะต้องดูทั้งอำนาจตามมาตรา 53 เดิมให้อำนาจสพท. เป็นผู้มีอำนาจการบรรจุแต่งตั้ง กับคำสั่ง คสช. ที่19/2560 ข้อที่ 13 ซึ่งจะทำให้เกิดความชัดเจนเพื่อให้การทำงานดีขึ้น 3. การจัดทำแผนบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4.การจัดระบบการนิเทศการศึกษา และ 5.การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานร่วมกันของ สพท.และ ศธจ.

“การทำงานในระบบใหม่ อาจมีข้อขัดข้อง ความไม่เข้าใจที่เกิดขึ้น ที่อาจจะไม่ลงตัวบ้าง เพราะเป็นช่วงที่เปลี่ยนผ่าน ซึ่งทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จะมาร่วมกันกำหนดจุดแบ่งงานที่ชัดเจน จากนั้นจะทำความเข้าใจกับทั้ง ศธจ.และผอ.สพท. โดยจะตั้งคณะกรรมการประสานงาน 1 ชุด เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์ของนักเรียนและประเทศชาติเป็นสำคัญซึ่งผมเชื่อว่าทุกอย่างจะลงตัว” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อว่า ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าจะมีการย้ายนายพีรพงศ์ สุรเสน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (ผอ.สพป.) นครราชสีมา เขต 7 กรณีที่มีการตอบกลับหนังสือของนายสุวิทย์ ศรีฉาย รองศธจ. รักษาการศธจ.นครราชสีมา ที่เชิญร่วมเป็นเกียรติประดับเครื่องหมายอินทรธนูแก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่ด้วยข้อความว่า “ทราบ, ไม่ไป, ข้าราชการที่บรรจุใหม่ ล้วนเป็นข้าราชการสังกัดสพฐ.ทั้งสิ้น ควรให้ผู้บังคับบัญชาโดยชอบเป็นผู้ดำเนินการ” นั้น ส่วนตัวไม่เคยพูด และไม่เคยคิดจะทำด้วย และไม่เคยมีความเห็นอะไรด้วย ซึ่งการให้ความคิดเห็นควรระวังว่าจะเกินกว่าอำนาจหน้าที่ แม้แต่ตนก็ต้องระวังเช่นกัน หรือแม้แต่กรณีนายกิตติชัย เมืองมา รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ตอบบันทึกส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย ในสังกัด สป.ศธ.ที่ขอให้ส่งบุคลากรร่วมประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารีระดับประเทศ ประจำปี 2560 ก็ได้พูดคุยกันแล้ว เป็นความเข้าใจผิด เอกสารที่ปรากฏชื่อนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัด ศธ. ในหนังสือด้วยนั้น ไม่เกี่ยวข้องกัน

นายบุญรักษ์ กล่าวต่อว่า ส่วนที่มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 นั้นเป็นเพียงเรื่องงานของเจ้าหน้าที่ เป็นการแบ่งกลุ่มการทำงานที่ชัดเจนขึ้น โดยเพิ่มเติมมา 2 กลุ่ม คือ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและ กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อที่จะรองรับงานตามนโยบาย เพราะเดิมนั้น สพฐ.ไม่ได้มีหน่วยงานรับผิดชอบส่วนนี้โดยตรง จากนี้ สพฐ. จะดำเนินการเกลี่ยอัตราภายในของ สพฐ. เองเพื่อมาเติมบุคลากรใน 2 กลุ่มงานนี้ โดยจากนี้จะมีการวิเคราะห์อัตรา ภาระงานของเขตพื้นที่ต่างๆ คาดว่าจะเพิ่มในส่วนของหัวหน้างานประมาณ 450 ตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม การดำเนินการในครั้งนี้ จะไม่เป็นการเพิ่มภาระงบประมาณให้แก่รัฐบาล

รายงานข่าวแจ้งว่า นายกิตติชัย เมืองมา รองผอ. รักษการผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ปัจจุบันได้รับการแต่งตั้งเป็นผอ.สพป.เชียงราย เขต 3 โดยมีคำสั่งเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องจากสอบคัดเลือกเป็นผอ.สพป.ได้

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า หลังจากที่มีข่าวว่านายพีรพงศ์ สุรเสน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 7 ตอบกลับหนังสือของนายสุวิทย์ ศรีฉาย รองศึกษาธิการจังหวัด(ศธจ.) รักษาการศธจ.นครราชสีมา กรณีเชิญร่วมเป็นเกียรติประดับเครื่องหมายอินทรธนูแก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่ ด้วยข้อความว่า “ทราบ, ไม่ไป, ข้าราชการที่บรรจุใหม่ ล้วนเป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ทั้งสิ้น” นั้นก็มีกระแสข่าวลือสะพัดในหมู่ผอ.สพท.ว่านายพีรพงศ์ จะถูกย้ายไปเชียงราย

อ่านเพิ่มเติม

ส.บ.ม.ท.ซัดโครงสร้าง ศธจ. ทำ ร.ร.รับใช้งาน มท.เหมือน 40 ปีก่อน เผย ‘น.ร.-ครู’ต้องเสิร์ฟน้ำให้งานผู้ว่าฯ
ฟ้องอุตลุด!! ผอ.ร.ร.ในอีสานฟ้อง ศธจ. ละเว้นปฏิบัติหน้าที่ตาม ม.157 หึ่ง!ปมยังไม่พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนครู
ระอุ!! ผอ.ร.ร.ในอีสานงัดข้อ ศธจ.อีก ตอบหนังสือชี้แจงเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง “ทราบ-รอผอ.สพท.สั่งการ”
ชง3สูตรให้ศธ.แก้ปมโครงสร้างใหม่ ไม่เชื่อคืนอำนาจมาตรา53บางส่วนได้ เดินหน้าชง’บิ๊กตู่’โละข้อ13คำสั่งคสช.
จูบปาก!! สป.ศธ.จับมือ สพฐ.คลอด 5 แนวทางปฏิบัติงาน ดึง ‘เขตพื้นที่ฯ-ศธจ.’ ปรองดอง
แสบๆ คันๆ!! ฟังคำตอบ ส.บ.ม.ท. ส่งตรง’หมอธี’ กับคำถาม ‘รวมตัวขับไล่ศึกษาธิการจังหวัด ทำแล้วได้อะไร’??
มาคุ! ชร.ผอ.สพท.ขู่ยื่น’บิ๊กตู่’แก้โครงสร้างศธจ.เองถ้า’หมอธี’ไม่รับลูก ซัด 8 เดือนปัญหาอื้อ เล็งล็อบบี้พรรค
แซ่ด! แบ่งกลุ่มงานสพท.ใหม่ เขตพื้นที่ฯ ทำแค่ ‘งานเสมียน’ ให้ศธจ.
ศธ.ออกประกาศแบ่งส่วนราชการ “เขตพื้นที่ฯ” มอบภารกิจ 12 ด้าน แต่ไร้อำนาจบริหารงานบุคคล
ศธ.เตรียมชง ‘คปภ.’ คืนอำนาจ ม.53 ให้ผอ.สพท.บางส่วน หลังผอ.สพป.งัดข้อศธจ.ปฏิเสธร่วมงาน
‘หมอธี’ปัดตอบกรณีความขัดแย้ง ‘สพท.-สป.ศธ.’ โบ้ยถามปลัดศธ.
คำตอบของเลขาฯ กพฐ. ต่อกรณีผอ.สพท.งัดข้อศธจ./สป.ศธ. ปฏิเสธร่วมงาน “ทราบ-ไม่ไป”
โผล่อีก! ผอ.สพป.เชียงราย 1 ตอบปฏิเสธสป.ศธ.เชิญร่วมประชุมลูกเสือ-เนตรนารี “ทราบ-ไม่จำเป็นต้องไป”
‘หมอธี’แจงไร้อำนาจแก้โครงสร้าง’ศธจ.’ หลังชมรม ผอ.เขตล่า 5 หมื่นชื่อจี้คืนอำนาจบรรจุแต่งตั้ง
ปฏิกิริยา ผอ.สพป.โคราช 7!! หลังฟังคลิปเสียงปลัด ศธ.ปรามกรณีตอบหนังสือ ศธจ. “ทราบ-ไม่ไป”
‘การุณ’ รับคลิปเสียงตัวเองจริง ย้ำให้กำลังใจศธจ.ทำงานเข้มแข็ง อย่าแตกแยกกับสพท.
ชมรมผอ.สพท.ต้านโครงสร้างศธจ. ล่า5หมื่นชื่อจี้รมว.ศธ.คืนอำนาจเขตพื้นที่ฯ
แชร์ว่อน!! คลิปเสียงปลัดศธ. กำราบผอ.สพป.โคราช7หลังงัดข้อศธจ.ปฏิเสธหนังสือเชิญ “ทราบ-ไม่ไป” (คลิป)
ผอ.สพป.โครราช 7 แจงปฏิเสธร่วมงานประดับอินทรธนูครูบรรจุใหม่ เหตุ ‘ศธจ.’ ไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาครูโดยตรง
แค่หนังตัวอย่าง’สพป.โคราช7ต้าน’ศธจ.’!! นักวิชาการจี้คสช.ลดอำนาจต้นสังกัด ให้ร.ร.เป็นนิติบุคคล
ศธ.รับ’ศธจ.-สพท.’ขัดแย้ง เรื่องปกติช่วงปรับโครงสร้าง เล็งโยกอำนาจ’ลงโทษทางวินัย-แต่งตั้งรก.’กลับสพท.
ฮือฮา!! ผอ.สพป.โคราช 7 ปฏิเสธหนังสือศธจ.โคราช เชิญร่วมงานครูบรรจุใหม่ “ทราบ-ไม่ไป”

 

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon