‘ไสลเกษ’เลื่อนประชุมใหญ่ศาลฎีกาจนกว่าวิกฤต’โควิด-19’ดีขึ้น

แฟ้มภาพ

“ไสลเกษ”เลื่อนประชุมใหญ่ศาลฎีกาจนกว่าวิกฤตโควิด-19 ดีขึ้น เหตุห้องประชุมอากาศถ่ายเทน้อย ปฏิบัติตามประกาศกทม. ลดเสี่ยงแพร่เชื้อ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่23 มีนาคม ที่ผ่านมา นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกาได้ลงนามมีคำสั่งเลื่อนนัดหมายประชุมใหญ่ครั้งที่ 6/ 2563ในวันพุธที่ 25 มีนาคม ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเรียกประชุมใหญ่ตามที่เห็นสมควรโดยจะนำวาระที่จะเข้าประชุมในวันดังกล่าวไปเป็นวาระในการประชุมครั้งต่อไปโดยมีเหตุผลระบุว่า

เนื่องจากห้องประชุมใหญ่ศาลฎีกา เป็นสถานที่ปิดอากาศถ่ายเทจากด้านนอกน้อยมี โอกาสเสี่ยงสูงที่จะมีการแพร่กระจายและการติดต่อของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้หลังจากมีการประชุมคณะทำงานบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19

ในศาลยุติธรรมครั้งที่ 1/ 2563 ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 ในที่ประชุม เรือเอกนายแพทย์นิมิต ประสิทธิ์ดำรง และผู้แทนจากกรมควบคุมโรคได้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับการแพร่กระจายและการติดต่อของเชื้อไวรัส-19 และให้คำแนะนำว่าหากมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการจัดประชุมก็ควรใช้ห้องที่มีอากาศแบบถ่ายเท มีที่นั่งเว้นระยะห่างประมาณ 2 เมตร มีจุดคัดกรองก่อนเข้าห้องประชุม มีการสอบถามประวัติการเดินทาง ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าว เป็นเพียงแค่ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายและการติดต่อของเชื้อไวรัสโควิด-19 เท่านั้น อีกทั้งในขณะนี้สถานการณ์ไวรัสยังอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงและได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ข้อ 6 ซึ่งได้ขอความร่วมมือภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน งดการจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด เช่นการประชุม สัมมนา อบรม ดังนั้นเมื่อคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากรในศาลฎีกา และเป็นการลดภาวะความเสี่ยงของการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 จึงเห็นสมควรเลื่อนนัดประชุมใหญ่ครั้งที่ 6/ 2563 ดังกล่าวไปก่อน

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image