สมาคมนักข่าวฯ ได้บอร์ดบริหารชุดใหม่ วาระ 2 ปี

สมาคมนักข่าวฯ ได้บอร์ดบริหารชุดใหม่ วาระ 2 ปี

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 พร้อมจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวฯ ประจำปี 2565 ชุดใหม่ ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเลือก นายมงคล บางประภา จากหนังสือพิมพ์ (นสพ.) บางกอกโพสต์ เป็น นายกสมาคมนักข่าวฯ อีก 1 สมัย

และเลือกกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวฯ พร้อมแต่งตั้งในตำแหน่งต่างๆ ตามข้อบังคับข้อ 14 หมวด 6 ว่าด้วยการบริหารสมาคมนักข่าวฯ จำนวน 14 คน ดังนี้ น.ส. น.รินี เรืองหนู (มติชน) อุปนายกฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ นายวัฒนะชัย ยะนินทร (ผู้จัดการ) อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ นายเฉลิมชัย ยอดมาลัย (แนวหน้า) อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ นายวัสยศ งามขำ (บางกอกโพสต์) อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมฯ นายธีรนัย จารุวัสตร์ (ประชาไท) อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง (ฐานเศรษฐกิจ) เลขาธิการสมาคมฯ นายสมศักดิ์ ศรีกำเหนิด (บ้านเมืองออนไลน์) เหรัญญิก นายชุมพล แก้วแจ่ม (สยามรัฐ) นายทะเบียน

น.ส.หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ (กรุงเทพธุรกิจ) รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ สมาคมฯ นายชำนาญ ไชยศร (ไทยรัฐ) รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯ นางอุษา มีชารี (เดลินิวส์) รองเลขาธิการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ น.ส.ธนิตา อิสรา (ผู้จัดการ) กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ สมาคมฯ น.ส.อัญชลี คงกรุต (บางกอกโพสต์) กรรมการฝ่ายต่างประเทศ สมาคมฯ นายวรพล เพชรสุทธิ์ (เดลินิวส์) กรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สมาคมฯ

Advertisement

นอกจากนี้ ที่ประชุม ยังมีการแต่งตั้งกรรมการจริยธรรมวิชาชีพ สมาคมฯ อีก 5 คน ดังนี้ นางผุสดี คีตวรนาฏ (ซิงจงเอี๋ยน) นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ (มติชน) นายสมาน สุดโต (โพสต์ทูเดย์) นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง (อีคอนนิวส์) และ นายสุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล (ผู้จัดการ)

สำหรับนายกและคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวฯ ชุดนี้ ซึ่งมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 – วันที่ 4 มีนาคม 2567

 

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image