ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิดรอบสัปดาห์ 10,648 คน เสียชีวิต 12 ราย

ชลบุรี พบผู้ป่วยโควิดรอบสัปดาห์ 10,648 คน เสียชีวิต 12 ราย 

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี ได้รายงานสถานการณ์โควิด-19 จ.ชลบุรี ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคม โดยพบผู้ป่วยโควิด 10,648 ราย มีผู้เสียชีวิตใหม่ 12 ราย

สำหรับรายละเอียดผู้เสียชีวิต มีดังนี้

Advertisement

– รายที่ 1
เพศหญิง อายุ 69 ปี โรคประจำตัว โรคไตเรื้อรัง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว
วันที่เริ่มป่วย 27 เม.ย.66
วันที่เสียชีวิต 13 พ.ค.66
ประวัติวัคซีน ไม่ฉีด

– รายที่ 2
เพศชาย อายุ 88 ปี โรคประจำตัว ต่อมลูกหมากโต ภาวะโลหิตจาง
ประวัติเสี่ยง ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด
วันที่เริ่มป่วย 12 พ.ค.66
วันที่เสียชีวิต 14 พ.ค.66
ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 10 ส.ค.64 และเข็ม 2 เมื่อวันที่ 19 ต.ค.64

– รายที่ 3
เพศชาย อายุ 44 ปี โรคประจำตัว ภาวะโลหิตจางที่เกิดจากการแตกทำลายของเม็ดเลือดแดง
ประวัติเสี่ยง ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด
วันที่เริ่มป่วย 2 พ.ค.66
วันที่เสียชีวิต 15 พ.ค.66
ประวัติวัคซีน ไม่ฉีด

– รายที่ 4
เพศชาย อายุ 90 ปี โรคประจำตัว ต่อมลูกหมากโต
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว
วันที่เริ่มป่วย 7 พ.ค.66
วันที่เสียชีวิต 14 พ.ค.66
ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 21 ก.ค.64, เข็ม 2 เมื่อวันที่ 10 ส.ค.64, เข็ม 3 เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.64 และเข็ม 4 เมื่อวันที่ 11 เม.ย.65

– รายที่ 5
เพศหญิง อายุ 74 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง หัวใจ หอบหืด ไตวายระยะ 4
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว
วันที่เริ่มป่วย 12 พ.ค.66
วันที่เสียชีวิต 15 พ.ค.66
ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.64, เข็ม 2 เมื่อวันที่ 4 ม.ค.65 และเข็ม 3 เมื่อวันที่ 26 เม.ย.65

– รายที่ 6
เพศชาย อายุ 51 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
ประวัติเสี่ยง ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด
วันที่เริ่มป่วย 6 พ.ค.66
วันที่เสียชีวิต 16 พ.ค.66
ประวัติวัคซีน ไม่ฉีด

– รายที่ 7
เพศชาย อายุ 73 ปี โรคประจำตัว โรคหัวใจ
ประวัติเสี่ยง ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด
วันที่เริ่มป่วย 29 เม.ย.66
วันที่เสียชีวิต 15 พ.ค.66
ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 7 ก.ย.64 และเข็ม 2 เมื่อวันที่ 4 ต.ค 64

– รายที่ 8
เพศชาย อายุ 64 ปี โรคประจำตัว จิตเวช
ประวัติเสี่ยง ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด
วันที่เริ่มป่วย 16 พ.ค.66
วันที่เสียชีวิต 18 พ.ค.66
ประวัติวัคซีน ไม่ฉีด

– รายที่ 9
เพศชาย อายุ 79 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว
วันที่เริ่มป่วย 29 เม.ย.66
วันที่เสียชีวิต 18 พ.ค.66
ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 4 ส.ค.64, เข็ม 2 เมื่อวันที่ 2 ก.ย.64 และเข็ม 3 เมื่อวันที่ 18 ก.พ.65

– รายที่ 10
เพศชาย อายุ 85 ปี โรคประจำตัว ไตวายระยะ 4
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว
วันที่เริ่มป่วย 9 พ.ค.66
วันที่เสียชีวิต 19 พ.ค.66
ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 4 ก.ค.64, เข็ม 2 เมื่อวันที่ 23 ก.ย.64, เข็ม 3 เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.64, เข็ม 4 เมื่อวันที่ 19 เม.ย.65 และเข็ม 5 เมื่อวันที่ 20 ส.ค.65

– รายที่ 11
เพศหญิง อายุ 75 ปี โรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง
ประวัติเสี่ยง สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในครอบครัว
วันที่เริ่มป่วย 13 พ.ค.66
วันที่เสียชีวิต 19 พ.ค.66
ประวัติวัคซีน เข็ม 1 เมื่อวันที่ 4 ส.ค.64 และเข็ม 2 เมื่อวันที่ 25 ส.ค.64

– รายที่ 12
เพศชาย อายุ 66 ปี โรคประจำตัว ปฏิเสธโรคประจำตัว
ประวัติเสี่ยง ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด
วันที่เริ่มป่วย 10 พ.ค.66
วันที่เสียชีวิต 18 พ.ค.66
ประวัติวัคซีน ไม่ฉีด

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image