ศานนท์ มอบทุน ‘บางบอนเรียนดีมีทุนให้’ หนุนเด็กเรียนดีขาดทรัพย์ เฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวง

ศานนท์ มอบทุน ‘บางบอนเรียนดีมีทุนให้’ หนุนเด็กเรียนดีขาดทรัพย์ เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 สิงหาคม ที่ห้องประชุมเอกชัย 1 สำนักงานเขตบางบอน นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการ “บางบอนเรียนดีมีทุนให้” โดยมี นางทวีพร โชตินุชิต ผู้อำนวยการเขตบางบอน คณะผู้บริหารเขตบางบอน ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางบอน ร่วมพิธี

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผู้บริหารเขตบางบอน ข้าราชการ บุคลากรในสำนักงานเขตบางบอน และผู้มีจิตเมตตาในพื้นที่เขตบางบอนได้ร่วมกันสละทุนทรัพย์ส่วนตัว รวมเป็นเงิน 270,000 บาท เพื่อมอบทุนการศึกษา “บางบอนเรียนดีมีทุน” ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางบอนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้ง 9 โรงเรียน จำนวน 90 ทุน ทุนละ 3,000 บาท ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป มีผลการเรียนระดับดีถึงดีมาก มีความประพฤติดี มีความมุ่งหวังในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไป และเป็นครอบครัวมีรายได้น้อย เพื่อเป็นการความช่วยเหลือและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง อีกทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการเรียนของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายให้การศึกษา พัฒนานักเรียนสู่พลเมืองโลก ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในมิติที่ 6 เรียนดี

Advertisement

นายศานนท์กล่าวว่า ขอชื่นชมคณะผู้บริหารเขต ข้าราชการ และบุคลากรในสำนักงานเขตบางบอน และผู้มีจิตเมตตา ที่ได้ร่วมกันสละทุนทรัพย์ส่วนตัว สำหรับเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาในวันนี้ ถือเป็นนักเรียนที่มีโอกาสที่ดี ซึ่งนักเรียนเหล่านี้จะเป็นอนาคตที่ดีของกรุงเทพมหานครและของประเทศชาติต่อไป แต่ยังมีนักเรียนอีกเป็นจำนวนมากที่ยังรอโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่มีความสามารถด้านอื่นๆ เช่น เล่นกีฬาเก่ง เล่นดนตรีเก่ง หรือแม้กระทั่งนักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษ การที่เราได้รับโอกาสที่ดีเหล่านี้ ขอให้นักเรียนทุกคนมุ่งมั่นและตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน เพื่ออนาคตที่ดีและเป็นที่น่าภาคภูมิใจแก่ครอบครัว แก่โรงเรียนและสังคมต่อไป

“ทุนการศึกษาฯ นี้ เป็นสิ่งที่ดีที่เป็นกำลังใจให้เด็กที่เรียนดีได้เห็นว่าสิ่งที่พากเพียรพยามยามมาเป็นสิ่งที่ดีและมีผู้ใหญ่เห็นคุณค่าและพร้อมให้การสนับสนุน เพื่อให้น้องๆ เหล่านี้ได้ต่อยอดทางการศึกษาต่อไปได้ ขอให้น้องๆ ที่ได้รับทุนมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อเป็นอนาคตที่ดีของครอบครัวและสังคมต่อไป ขอขอบคุณผู้บริหารเขตบางบอนที่คิดโครงการดีๆ ในการสนับสนุนนักเรียนและเป็นการลดภาระให้แก่ผู้ปกครองในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ำ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่บ่มเพาะ เอาใจใส่นักเรียน จัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน และเชื่อว่าทุกคนก็จะยังคงมุ่งมั่นทำสิ่งดีๆ เหล่านี้ต่อไป” นายศานนท์กล่าว

Advertisement

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image