สสส.ชวนพุทธศาสนิกชนทำบุญใส่ใจสุขภาพพระสงฆ์ ถวายอาหารด้วยสูตร 4 เสริม 2 ลด

สสส.ชวนพุทธศาสนิกชนทำบุญใส่ใจสุขภาพพระสงฆ์ ถวายอาหารด้วยสูตร 4 เสริม 2 ลด

วันนี้ (31 กรกฎาคม 2566) นายพงษ์ศักดิ์ ธงรัตนะ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า ในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษานี้ พุทธศาสนิกชนตั้งมั่นร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชา ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์ ถือศีล ฟังธรรม ตามวิถีไทยวิถีพุทธ แต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าทางโภชนาการที่ดี การทำบุญใส่บาตรมีความสัมพันธ์โดยตรงกับสุขภาพของพระสงฆ์ สามเณร สสส. จึงร่วมกับทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการริเริ่มโครงการ “สงฆ์ไทยไกลโรค” พัฒนาองค์ความรู้ทางโภชนาการ แนะนำการเลือกอาหารใส่บาตรที่ถูกสุขอนามัยและถูกต้องตามหลักโภชนาการเพื่อป้องกันการเกิดโรค NCDs พร้อมพัฒนาวัดในฐานะองค์กรและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพ สนับสนุนพระสงฆ์เป็นแกนนำความรู้ในการดูแลสุขภาวะตนเอง และเผยแพร่แก่ชุมชนและสังคมในวงกว้าง

ศ.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า จากการตรวจร่างกายกลุ่มตัวอย่างพระสงฆ์ พบว่า พระสงฆ์มีน้ำหนักเกิน หรือเป็นโรคอ้วนถึงร้อยละ 48 สามเณร ร้อยละ 22 เสี่ยงอาพาธด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) สูง สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากอาหารที่ถวายพระสงฆ์มีโปรตีนต่ำ ผักน้อย อีกทั้งยังเป็นของทอดที่มีไขมันสูง พระสงฆ์ได้รับน้ำตาลจากการฉันน้ำปานะสูงถึง 20 ช้อนชาต่อวัน ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กรมอนามัยกำหนด คือ 6 ช้อนชาต่อวัน

Advertisement

“ปัจจัยสำคัญช่วยสงฆ์ไทยห่างไกลโรคเริ่มจากโภชนาการ สูตร 4 เสริม 2 ลด โดย 4 เสริม คือ 1.เสริมข้าวกล้องที่มีเส้นใยอาหารเยอะ 2.เสริมเนื้อปลา 3.เสริมผักเพิ่มใยอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ 4.เสริมนมพร่องมันเนย พร้อมลด 1.ลดหวาน 2.ลดเค็ม นอกจากองค์ความรู้ด้านโภชนาการ ปรับพฤติกรรมของญาติโยมใส่ใจสุขภาพพระสงฆ์ หลีกเลี่ยงการถวายอาหารรสจัด ลดหวาน-มัน-เค็ม สิ่งสำคัญคือ กิจกรรมสำหรับพระสงฆ์ช่วยพัฒนาสุขภาวะอย่างยั่งยืน คือ การเคลื่อนไหวร่างกายให้เพียงพอ เช่น เดินบิณฑบาตให้มากขึ้น เดินจงกรม เดินรอบพระอุโบสถ กวาดลานวัด ล้วนเป็นกิริยาที่สำรวมที่พระสงฆ์ สามเณรทำได้ทั้งสิ้น ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://www.sonkthaiglairok.com/” ศ.ภญ.จงจิตร กล่าว

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image