ลดฝุ่นได้จริง! กทม.โชว์ผลลัพธ์ WFH ลดปริมาณรถยนต์ต่อชั่วโมงได้ถึง 8%

แฟ้มภาพ

ลดฝุ่นได้จริง! กทม.โชว์ผลลัพธ์ WFH ลดปริมาณรถยนต์ต่อชั่วโมงได้ถึง 8%

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า ในช่วงสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 สูง เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กทม.ได้ประกาศให้หน่วยงานในสังกัด Work from Home (WFH) ระหว่างวันที่ 15-16 ก.พ.2567 และขอความร่วมมือไปยังภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 151 แห่ง (60,279 คน) ในการร่วม WFH ในช่วงเวลาเดียวกัน

นายพรพรหม กล่าวว่า กทม.ได้บันทึกสถิติค่าเฉลี่ยปริมาณรถยนต์ต่อชั่วโมงก่อนและหลังประกาศ WFH ไว้เพื่อเปรียบเทียบกัน โดยพบว่าค่าเฉลี่ยปริมาณรถยนต์ต่อชั่วโมงจากกล้องริมถนนในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 100 จุด ทั้งพื้นที่ชั้นในและพื้นที่รอยต่อกรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ 9 ก.พ.2567 ก่อนจะมีการประกาศ WFH มีค่าเฉลี่ยปริมาณรถยนต์อยู่ที่ 741 คันต่อชั่วโมง ส่วนวันศุกร์ที่ 16 ก.พ.2567 ที่ได้มีการประกาศ WFH มีค่าเฉลี่ยปริมาณรถยนต์อยู่ที่ 688 คันต่อชั่วโมง ซึ่งจะเห็นได้ว่าหลังประกาศ WFH ทำให้ค่าเฉลี่ยปริมาณรถยนต์ต่อชั่วโมงลดลงประมาณ 8%

นายพรพรหมกล่าวต่อว่า การไม่เดินทางออกไปทำงานในช่วงที่ฝุ่น PM 2.5 สูง นอกจากช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากการสัมผัสฝุ่นระหว่างการเดินทางแล้ว ยังช่วยลดปริมาณการจราจรบนท้องถนนที่เป็นสาเหตุหนึ่งของมลพิษทางอากาศ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่พบว่าที่มาของฝุ่น PM2.5 ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพฯ เกิดจาก รถยนต์ดีเซลสูงถึง 57% ฝุ่นทุติยภูมิ 16% การเผาในที่โล่ง 15% รถยนต์เบนซิน 8% และอื่นๆ 4%

Advertisement

 

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image