สมาคมนักข่าวฯได้คณะกรรมการบริหารชุดที่20 “มงคล บางประภา” นั่งเก้าอี้นายกฯ

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวฯ ชุดที่ 20 ทั้งนี้ สมาชิกในที่ประชุมได้เลือกให้นายมงคล บางประภา จากหนังสือพิมพ์ (นสพ.) บางกอกโพสต์ เป็นนายกสมาคมนักข่าวฯ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2562-วันที่ 4 มีนาคม 2563 และมีกรรมการบริหารสมาคมฯ อีก 14 คน ประกอบด้วย น.ส.น.รินี เรืองหนู นสพ.มติชน เป็นอุปนายกฝ่ายวิชาการ ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย นสพ.แนวหน้า เป็นอุปนายกฝ่ายต่างประเทศ นายจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง นสพ.ฐานเศรษฐกิจ เป็นอุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อและเลขาธิการ

นายชุมพล แก้วแจ่ม นสพ.สยามรัฐ เป็นประธานฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์ นายกิตติ์ธเนศ ตั้งสิริธนนันท์ นสพ.เดลินิวส์ เป็นเหรัญญิก นายสมศักดิ์ ศรีกำเหนิด บ้านเมืองออนไลน์ เป็นนายทะเบียน น.ส.หทัยรัตน์ ดีประเสริฐ นสพ.กรุงเทพธุรกิจ รองเลขาธิการฝ่ายวิชาการ นายกานต์ เหมสมิติ นสพ.ไทยรัฐ รองเลขาธิการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ นายวัฒนะชัย ยะนินทร นสพ.ผู้จัดการ กรรมการฝ่ายวิชาการ นายดำรงเกียรติ มาลา นสพ.บางกอกโพสต์ กรรมการฝ่ายต่างประเทศ นายสรณคมน์ บัวพึ่งน้ำ นสพ.เดลินิวส์ กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ นายมณเฑียร อินทะเกตุ นสพ.คมชัดลึก กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ นายณัฐนันท์ จุฑาภรณ์ นสพ.ไทยรัฐ กรรมการฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ น.ส.ธนิตา อิสรา นสพ.ผู้จัดการ กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์

สำหรับ กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมนักข่าวฯ มี 4 คน ประกอบด้วย นางผุสดี คีตวรนาฏ นสพ.ซิงจงเอี๋ยน ดร.เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ นสพ.มติชน นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง อีคอนนิวส์ และ ดร.สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล นสพ.ผู้จัดการ

นายมงคล กล่าวว่า ยุคนี้เป็นยุคที่สื่อสารมวลชนถูกท้าทายด้วยแรงกดดันจากหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์สื่อ การต่อสู้ทางสงครามข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเพื่อนผลประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์ทางการเมือง ทำให้ความเข้าใจของสังคมที่มีต่อหลักจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชนเกิดความสับสน

Advertisement

“ผมเห็นควรอย่างยิ่งที่สมาคมนักข่าวฯ ต้องผลักดันให้วงการสื่อสารมวลชนก้าวทันความเปลี่ยนแปลง  โดยรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสื่อสารมวลชน  ที่ดำรงเพื่อประโยชน์แห่งสาธารณะเป็นเป้าหมายสำคัญ” นายมงคล กล่าว

ทั้งนี้ ในเวลา 18.00 น.วันที่ 5 มีนาคม ซึ่งตรงกับ “วันนักข่าว” สมาคมนักข่าวฯ ได้จัดประกาศผลพร้อมมอบรางวัลประกวดข่าวและภาพข่าว รางวัล “อิศรา อมันตกุล” รางวัลข่าวอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีเด่น และรางวัลข่าวไอทีพีซี อีกทั้งมีปาฐกถาพิเศษ “เศรษฐกิจไทยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง” โดย ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และ “เศรษฐกิจไทยในสงครามการค้าโลก” โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ ณ ห้องอโนมาแกรนด์ โรงแรมอโนมา
โดยปีนี้มีผลงานที่ส่งประกวดรางวัล “อิศรา อมันตกุล” ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย จำนวน 5 ข่าว จาก 13 ข่าว ดังนี้ 1.ข่าวเปิดโปงขบวนการโกงเงินคนจน โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 2.ข่าวกำราบ “ธุรกิจนักบุญ” วัดใจรัฐบาลตู่ ค่ารักษาสู่สินค้าควบคุม? โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ 3.ข่าวเจาะลึก แผนสกัดโรคพิษสุนัข โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์มติชน 4.ข่าวฉีกจีวรพระเถระผู้ใหญ่ เขมือบงบปริยัติธรรมโดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และ 5.ข่าวเปิดปมพิรุธ สกัดทุจริตงบวิจัย สวทช.ช่วย SME โดยกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

ส่วนผลงานภาพข่าวที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายมี 5 ภาพ จาก 42 ภาพ ดังนี้ 1.ภาพ “กลิ้งไม่เป็นท่า” โดยนายณรงค์วิทย์ ศรีวัฒนา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 2.ภาพ “ลุ้นกันสุดๆ” โดยนายณรงค์วิทย์ ศรีวัฒนา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 3.ภาพ “ล็อกคาโรงพัก” โดยนายปัญญพัฒน์ เข็มราช หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 องศา 4.ภาพ “รอดปฏิหาริย์” โดยนายสรเดช ส้มเกลี้ยง หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และ 5.ภาพ “ผ้าขาวม้ามัดใจ” โดยนายวิชาญ เจริญเกียรติภากุล หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

Advertisement
QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image