เปิดชื่อ 4 ส.ส.สังกัดก้าวไกล ลงมติตามซีก รบ. รับหลักการงบประมาณ’65 

เปิดชื่อ 4 ส.ส.สังกัดก้าวไกล ลงมติตามซีก รบ. รับหลักการงบประมาณ’65 

ตามที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วงเงิน 3,100,000 ล้านบาท ด้วยคะแนน 269 ไม่รับหลักการ 201 งดออกเสียง 2 พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญ จำนวน 72 คน แปรญัตติ 30 วัน และนัดประชุมครั้งแรก เพื่อเลือกประธานและตำแหน่งต่างๆ ในวันที่ 4 มิถุนายน เวลา 10.00 น. ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 4 อาคารรัฐสภานั้น

ล่าสุด (3 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการออกเสียงลงมติรับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2565 นั้นปรากฏว่า จากบันทึกการออกเสียงลงคะแนนพบ ส.ส.ฝ่ายค้าน ส่วนใหญ่ลงมติ ไม่เห็นด้วย แบ่งเป็น พรรค พท. ที่มีจำนวน ส.ส.ทั้งสิ้น 134 คน พบว่ามี 129 คน ลงมติ ไม่เห็นด้วย แต่พบว่ามี ส.ส. จำนวน 5 คน ได้แก่ นายจักรพรรดิ ไชยสาสน์ ส.ส.อุดรธานี, นายไชยวัฒนา ติณรัตน์ ส.ส.มหาสารคาม, น.ส.พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี, นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กทม.และ นายวันชัย เจริญนนทสิทธิ์ ส.ส.นนทบุรี ที่ไม่ปรากฎการออกเสียงลงคะแนน

ขณะที่พรรคก้าวไกล (ก.ก.) มี ส.ส.ทั้งสิ้น 53 คน พบว่าลงมติไม่เห็นด้วย จำนวน 48 คน ยกเว้น ส.ส. 4 คน ได้แก่ นายขวัญเลิศ พานิชมาท ส.ส.ชลบุรี, นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายพีรเดช คำสมุทร ส.ส.เชียงราย และ นายเอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.เชียงราย ที่ลงมติเห็นด้วย ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าทั้ง 4 คน มีใจเข้าร่วมรัฐบาล ขณะที่ น.ส.ญาณธิชา บัวเผื่อน ส.ส. จันทบุรี ไม่ปรากฎการลงคะแนน

ส่วนพรรคเสรีรวมไทย (ส.ร.) มี ส.ส.10 เสียงลงมติไม่เห็นด้วย, พรรคเพื่อชาติ มี 5 เสียง ลงมติไม่เห็นด้วย, พรรคประชาชาติ มีส.ส. 7 เสียง พบว่ามี 6 เสียง ลงมติไม่เห็นด้วย ยกเว้น นายอนุมัติ ซูสารอ ส.ส.ปัตตานี พรรคประชาชาติ ที่ไม่ปรากฏการลงคะแนน

สำหรับพรรคเศรษฐกิจใหม่ ที่ก่อนหน้านี้ประกาศร่วมรัฐบาล ยกเว้น นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ แต่การลงมติครั้งนี้ พบว่าลงมติไม่เห็นด้วย 2 เสียง คือ นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายมิ่งขวัญ ขณะที่ 4 เสียง ลงมติเห็นด้วย ได้แก่ นายภาสกร เงินเจริญกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นางมารศรี ขจรเรืองโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ นายสุภดิช อากาศฤกษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

สำหรับ ส.ส.ฝ่ายค้ายที่งดออกเสียง 1 เสียง คือ นายนิคม บุญวิเศษ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon