‘โฆษกกฤษฎีกา’ เผยเพิ่งทราบเรื่อง ‘วาด้า’ แบนไทย ชี้กำลังถกประเด็นสิ่งที่ต้องแก้ไข

‘โฆษกกฤษฎีกา’ เผยเพิ่งทราบเรื่อง ตอนนี้ประชุมกันอยู่ หากได้ข้อมูลที่ถูกต้องจะเร่งแก้ไข ปมการแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม นายนพดล เภรีฤกษ์ โฆษกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวชี้แจงกรณีการแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ.2555 ว่า ขณะนี้ร่างแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพิ่งรับทราบข้อสังเกตขององค์กรต่อต้านสารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency : WADA) เมื่อการประชุม ครม.วันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา ขณะนี้กำลังประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่าประเด็นที่วาด้าต้องการให้แก้ไขเพิ่มเติมว่ามีเรื่องใดบ้าง หากได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันเป็นลายลักษณ์อักษรจากการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้ว จะได้ดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้ถูกต้อง และสอดคล้องกับความต้องการต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เกาะติดทุกสถานการณ์จาก
Line @Matichon ได้ที่นี่

LINE @Matichon