‘ณัฐธ์ภัสส์’ ยันไม่เคยทำตระกูล ‘ยงใจยุทธ’ เสื่อมเสีย ย้ำทำงานหนักทุกตำแหน่ง เพื่อประโยชน์ ปชช.

‘ณัฐธ์ภัสส์’ ยันไม่เคยทำตระกูล ‘ยงใจยุทธ’ เสื่อมเสีย ย้ำทำงานหนักในทุกตำแหน่ง เพื่อประโยชน์ประชาชน

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีที่มีหนังสือส่งถึงตน ผ่านศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม มีเลขลงรับคือ ศบร 012565/0937 เพื่อขอให้เลิกใช้นามสกุลยงใจยุทธว่า ตนยังไม่ได้รับหนังสือดังกล่าว และไม่ทราบรายละเอียดของเนื้อหาทั้งหมดอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ดี ยืนยันว่าตลอดที่ตนทำงานการเมือง และดูแลช่วยเหลือประชาชน ทั้งในนามอดีตผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และข้าราชการการเมือง ในส่วนของกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม ได้ตั้งใจทำงานในหน้าที่อย่างเต็มที่ และไม่เคยมีพฤติกรรมที่สร้างความเสื่อมเสีย หรือความเสียหายต่อองค์กร รวมถึงต้นตระกูล รวมถึงไม่เคยใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งในทางทุจริตต่อหน้าที่

“การทำงานที่ผ่านมา ไม่ว่าในฐานะใด มีตำแหน่ง หรือไม่มีตำแหน่ง ดิฉันมุ่งมั่นทำงานด้วยหัวใจเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนให้อยู่ดี กินดี ไม่เคยแอบอ้าง หรือใช้ชื่อเสียง หรือนามสกุลเพื่อทำสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควร หรือทำผิดกฎหมาย

“ตำแหน่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ เป็นตำแหน่งทางการเมืองชั่วคราว มาแล้วก็ไป แต่นามสกุลที่ใช้ ทุกคนในสังคมรู้ที่มาที่ไปอย่างดี ส่วนประเด็นที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องส่วนตัวในครอบครัวที่เกิดขึ้นก่อนรับตำแหน่ง” น.ส.ณัฐธ์ภัสส์กล่าว

น.ส.ณัฐธ์ภัสส์กล่าวด้วยว่า ภายใต้รัฐธรรมนูญที่เป็นกติกาหลักของประเทศ ได้บัญญัติรับรองสิทธิสตรีให้มีความเสมอภาคทางกฎหมาย และได้รับความคุ้มครอง ไม่ให้ถูกเลือกปฏิบัติ และตามปฏิญญาสากล ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention or the Elimination of All Forms of Discrimination against Woman) ยังรับรองสิทธิของสตรีต่อการเลือกใช้ชื่อสกุล และคำนำหน้านามได้ว่าจะสามารถเลือกใช้นามสกุลตัวเองหลังสมรสได้ รวมถึงเลือกใช้นามสกุลมารดาเป็นนามสกุลของตนได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การห้ามผู้มีสิทธิโดยชอบใช้นามสกุลเป็นการละเมิดสิทธิตามที่รัฐธรรมนูญของประเทศไทยรับรองไว้ รวมถึงอนุสัญญาของต่างประเทศด้วย นอกจากนั้นสตรีที่รักษาและสร้างเกียรติยศดีงามแก่วงศ์ตระกูล จึงไม่มีอำนาจใดที่จะชี้ขาดห้ามใช้ชื่อสกุลได้

Advertisement

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

QR Code
เกาะติดทุกสถานการณ์จาก Line@matichon ได้ที่นี่
Line Image